รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด เดือน : พ.ค.   2565 (รายละเอียด)
* กรณีโอนเข้าบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ เลขบัญชี 111-296-295-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน