รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด เดือน : ม.ค.   2564 (รายละเอียด)
* กรณีโอนเข้าบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ เลขบัญชี 111-296-295-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน