Recommend Print

จดหมายข่าวเดือนมกราคม ๒๕๖๓

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

  ban 01

BIA04030006 0470 0000 02 0005

78675

 

นิทรรศการ “เรื่องเล่นเห็นธรรม” พบกับเรื่องเล่นในชีวิตสมณะของพุทธทาสภิกขุ “สมัยหนึ่งเคยเล่นชนิดที่มีประโยชน์ ทางวัตถุ เคยเล่นหีบเสียง เรียนภาษา เล่นพิมพ์ดีดเพื่อพิมพ์หนังสือ เล่นกล้องถ่ายรูปเพื่อรวบรวมรูป และอะไรๆ ที่มันคล้ายๆ อย่างนี้ ก็เป็นส่วนแห่งการเล่น... แล้วในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวไปได้”

นิทรรศการประกอบด้วย

๑) ของเล่นในชีวิตสมณะ อาทิ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์ล้างอัดรูป บันทึกทดลอง ถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพยนตร์ ภาพถ่าย และฟิล์มหนังเรื่องปลาจากฝีมือการถ่าย ของพุทธทาสภิกขุ
๒) อุปกรณ์สอนธรรม ได้แก่ กระดาษลอกลายภาพหินสลัก ที่ใช้เป็นแบบทำภาพปูนปั้นพุทธประวัติในสวนโมกข์ สำเนาภาพหินสลักพุทธประวัติจากบริติชมิวเซียมและอินเดีย เครื่องฉายสไลด์ภาพปริศนาธรรม และบทพระธรรมประจำภาพ • ๑๔ ธ.ค. -  ๒๙ ก.พ. (ปิดวันจันทร์) สโมสรธรรมทาน

 ban 02

 นอกจากกิจกรรมแนะนำทางด้านล่าง ท่านสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ ปฏิทินกิจกรรม

หรือที่ www.bia.or.th หรือติดตามได้ที่เพจ กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

pp 740 135 cr horz

บุญจาริก จาริกที่เป็นบุญ  ๑๔ - ๑๗ ม.ค. ปฏิบัติเนสัชชิกถวายเป็นอาจารยบูชา ๑๐๒ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  ๑๙ - ๒๑ ม.ค. ปฏิบัติบูชาในวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ณ วัดภูทัตตถิราวาส (วัดป่าหนองผือ) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  สำรองที่นั่ง คุณแก้ว ๐๙ ๔๐๖๘ ๘๓๘๖ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7878asd

ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด • ๕ มกราคม ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมที่ครบถ้วนทั้ง ทาน ศีล ภาวนา หลังเคารพธงชาติร่วมฟังธรรมบรรยายของ พุทธทาสภิกขุ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า รับศีล ใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูปจากพระภิกษุใน เครือข่ายสวนโมกขพลาราม ถวายภัตตาหารเพล และกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์ร่วมกัน • แต่งกายสุภาพ, อาหารใส่บาตร เตรียมได้ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง ใช้ภาชนะที่ทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้ เช่น กล่องข้าว, ปิ่นโต เพื่อลดขยะโฟมและขยะพลาสติก • ร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด แจ้งความประสงค์ คลิกที่นี่ • สอบถาม: ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๐๑ หรือ ๐๙ ๔๘๙๔ ๔๕๕๔

ban 03

ธรรมะใกล้มือ ม.ค. ๖๓ เรื่อง เรื่องต้องรู้หรือควรรู้

"อาตมายืนยันว่า ถ้ามีความรู้ถูกต้องเข้าใจในหัวข้อเหล่านี้ก็เรียกว่าคุ้มค่าหรือเกินค่าๆพูดกันชั่วโมงหนึ่ง ปฏิบัติได้ตลอดชีวิตแล้ว ... พูดกันเพียง ๓ ขั่วโมง ปฏิบัิติได้หลายชั่วชีวิต" - พุทธทาสภิกขุ

 7878a

สารบัญ

เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย / เราเป็นสมาชิกอิทัปปัจจยตา / เราเป็นลูกหนี้ของธรรมชาติ / เรามีการผูกพันกับธรรมชาติ / ปัญหาเรื่องเพศ / ชีวิตสังโวหาร / รีบปฏิบัติ รีบปรับปรุงชีวิต / มีความรู้เรื่องสุญญตา อนัตตา / ความว่างจากตัวตน และมิใช่ตัวตน / เมตตาอัตโนมัติ / พระพุทธเจ้ามีสององค์ / ศรัทธา / ปัญญา / มีชีวิตที่ไม่เครียดครัดด้วยกิเลส / สงบเย็นและเป็นประโยชน์

สมทบการผลิต เล่มละ ๑๐ บาท ได้ที่สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพ ติดต่อ facebook สโมสรธรรมทาน (co dhamma space)

สมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือรายปี ทางระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

อ่านออนไลน์ คลิกที่นี่


ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการอ่าน การใคร่ครวญ และนำข้อธรรมจากหนังสือธรรมะใกล้มือไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เพื่อเจริญสติและแสวงหาปัญญาเบื้องต้น กับกิจกรรม สัมผัสมือ สัมผัสใจ ใกล้ชิดธรรม • ๑๒ ม.ค. ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน (CDS)


 

ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ • ๕ และ ๑๙ มกราคม ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. หัวข้อ เรื่องธาตุเป็นรากฐานของทุกเรื่อง และ ธาตุเกี่ยวข้องกัน จนถึงความดับทุกข์  ณ สโมสรธรรมทาน ( Co Dhamma Space) ชวนคุยโดย พี่นี (เพียงพร ลาภคล้อยมา) กับ พี่ยุทธ (สมยุทธ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา) • ลงทะเบียน คลิกที่นี่ • สอบถามเพิ่มเติม : ๐๘๖-๑๒๘-๙๒๙๙ (คุณเปิ้ล)