Recommend Print

ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด เดือนเมษายน

เริ่มต้นเดือนใหม่ วิถีใหม่ ด้วยการฟังธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร่วมกัน

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด และถกกันให้ถึงธรรม

ในวาระปีใหม่ไทย และร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อนงานวัดวิถีใหม่ในนคร

แบบออนไลน์ และในพื้นที่ (รับเฉพาะเจ้าภาพและผู้ลงทะเบียน)

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

275721352 297661925840492 9066015766259839490 n

กำหนดการ

เช้า

๐๘.๐๐ น.        ฟังธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุ

๐๘.๓๐ น.        ทำวัตรสวดมนต์แปล และสมาธิภาวนาร่วมกัน

๐๙.๐๐ น.        ต้อนรับผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ ณ ลานหินโค้ง (รับชมถ่ายทอดสดทางออนไลน์)

                    กล่าวบูชาพระรัตนตรัย ไตรสรณคมน์ สมาทานศีล ๕

                    ปรารภธรรมและรับบาตรโดย

  • พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธัมโม) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และรองธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
  • พระครูพรหมเขตคณารักษ์ (ชัยสิทธิ์ โชติปัญโญ) เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ(ม) จ. นครศรีธรรมราช และเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก และผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
  • พระครูปลัดณัฐพัชร วชิโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ม) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม
  • พระปลัดสุธรรมรัตน์ สุจิณโณ ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ม) และเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม และคณะสงฆ์จากวัดราชาธิวาชราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๐๙.๔๕ น.       เจ้าภาพนำถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง ใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ ๙ รูป; กล่าวคำถวายภัตตาหารและสังฆทาน

๑๐.๓๐ น.        ร่วมถวายสังฆทาน และรับพร บูชาพระรัตนตรัย กราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์; นิมนต์คณะสงฆ์ฉันภัตตาหาร ณ ชั้น ๓ ห้องประชุม

๑๑.๐๐ น.        ดนตรีมีธรรม โดย นักร้องอาสา

๑๒.๐๐ น.        รับประทานอาหารแบบรักษาระยะห่าง (อาหารกล่อง)

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.      เพลินธรรมนำชมภาคภาษาอังกฤษ

บ่าย

๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.      เพลินธรรมนำชมภาพปริศนาธรรม มรดกธรรมท่านพุทธทาส

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.      ถกกันให้ถึงธรรม “นครเมืองพระ กับวัดวิถีใหม่ในเมืองนคร” ผู้ร่วมเสวนา

  • พระครูสิริธรรมาภิรัต(ธรรมรัต อริยธัมโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) และรองธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
  • พระครูพรหมเขตคณารักษ์ (ชัยสิทธิ์ โชติปัญโญ) เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ(ม) จ. นครศรีธรรมราช และเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก และผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
  • พระครูปลัดณัฐพัชร วชิโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ม) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม
  • พระปลัดสุธรรมรัตน์ สุจิณโณ ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ม) และเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม
  • ชวนคุยโดย หมอบัญชา พงษ์พานิช

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่

๑. ต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดส อย่างน้อย ๒ เข็ม (แนบใบรับรองในการลงทะเบียน)

๒. เด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ขอให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง และหากมีผลตรวจ ATK โปรดนำมาแสดงวันกิจกรรม

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่

๑. เจ้าภาพร่วมตักบาตร รับ ๓๐ ครอบครัว ครอบครัวละ ๑ - ๔ คน ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3igVjAu

(การร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตร สมทบ ๒,๕๐๐ บาท โดยจะมีส่วนร่วมในการทำบุญสำรับอาหาร หนังสือ ปัจจัยถวายพระ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญในเดือนนั้นๆ

๒. บุคคลทั่วไป รับ ๒๐๐ คน (ลงทะเบียนhttps://bit.ly/3N3qvkM)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

การใส่บาตรพระภิกษุ ๙ รูป ครั้งนี้จะใส่เฉพาะข้าวสาร อาหารแห้ง

275516183 775899653388669 2790011198115908356 n

วิธีการร่วมทำบุญ

แบบออนไลน์และร่วมแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้งดังนี้

๑. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และฟังธรรมพร้อมกัน แบบออนไลน์ได้ ๕ ช่องทาง

Facebook Live

Youtube Live

 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA- : https://bit.ly/2VXhbJd

Clubhouse (เฉพาะช่วงฟังธรรม เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น.)

๒. สมทบปัจจัยผ่านทางออนไลน์ โดยร่วมสมทบทำบุญตามกำลัง ได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 111-296-295-8 มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: @suanmokkh_bangkok พร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการสมทบ ดังนี้

          ๒.๑ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

          ๒.๒ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม “โครงการฝึกอบรมทรงจำพระปาติโมกข์”

          ๒.๓ เพื่อร่วมกองทุนธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ได้ที่ https://bit.ly/350rwZm

๓. ท่านสามารถร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้งแด่ “วัดวังตะวันตก และวัดป่าดำรงพุทธธรรม จ.ศรีสะเกษ” เพื่อเตรียมการบวชภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายน และส่งเสริมการศึกษา การปฏิบัติของพระภิกษุสามเณร ณ จุดรับบริจาค Drive thru สวนโมกข์กรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

(สิ่งที่ทางวัดประสงค์รับการสนับสนุน ได้แก่ สบง ผ้าไตร จีวรขนาด ๑๙๐/๒๐๐/๒๑๐ ซม. สีราชนิยม น้ำผลไม้กล่อง เครื่องชง โอวัลติน ไมโล นมกล่อง สบู่ ยาสระผมเด็ก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ใบมีดโกนขนนก ข้าวสารอาหารแห้ง)

275395979 283699197109984 7597736574900225036 n

หากท่านไม่สะดวกร่วมทำบุญด้วยตนเอง สามารถจัดส่งไปยังวัดที่ขอรับการสนับสนุน หรือที่สวนโมกข์กรุงเทพได้ ดังนี้

          ๓.๑ วัดวังตะวันตก ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ติดต่อ 084 057 4029

          ๓.๒ วัดป่าดำรงพุทธธรรม ห้วยพอก หมู่ 11 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ติดต่อ 064 195 6777

           ๓.๓ ฝ่ายงานกิจกรรม มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนวชิรเบญจทัศ) สวนรถไฟ ถนนนิคมรถไฟสาย2 แขวงจตุจัตร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ติดต่อ 094 894 4554

๔. ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหาร เพื่อเลี้ยงผู้มาร่วมกิจกรรม แจ้งความจำนง ติดต่อได้ที่ ฝ่ายงานกิจกรรม

๕. ร่วมทำบุญเป็นจิตอาสางานธรรม ในงานทำบุญตักบาตรเดือนเกิด เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียนได้ที่ http://register.bia.or.th

275357817 340986921380359 3697691809116893640 n

277088235 632766137820957 3504042939675654344 n

สอบถาม

Line : @suanmokkh_bangkok หรือ โทร. 09 4894 4554 (ฝ่ายงานกิจกรรม)