Recommend Print

จากหนังสือธรรมะเล่มน้อยของพุทธทาส สู่ Seeing With The Eye Of Dhamma

จากหนังสือธรรมะเล่มน้อยของพุทธทาส

สู่ Seeing With The Eye Of Dhamma

หนังสือธรรมะภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ไปทั่วโลก

7O2A7718 sm

ปี ๒๕๖๕ นี้ ครบรอบ ๑๑๖ ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ และ ครบ ๑๖ ปี องค์การยูเนสโกประกาศยกย่อง "ท่านพุทธทาสภิกขุ" เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระนี้ มีหนังสือเล่มหนึ่งได้เกิดขึ้น ชื่อว่า หนังสือ "Seeing with the Eye of Dhamma" เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการตีพิมพ์ โดย สำนักพิมพ์ชัมบาลา Shambhala Publications ที่มีความเชี่ยวชาญในการพิมพ์ "หนังสือที่นำเสนอวิธีที่สร้างสรรค์และมีสติในการเปลี่ยนแปลงบุคคลสังคมและโลก"

หนังสือ "Seeing with the Eye of Dhamma" ได้แปลมาจากหนังสือ ธรรมโฆษณ์ ฉบับชื่อ ธรรมะเล่มน้อย เป็นคำบรรยาย ของท่านอาจารย์พุทธทาส ประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ระหว่างวันเสาร์ ที่ ๑ ม.ค. - ๒๖ มี.ค. ๒๕๒๖ รวม ๑๒ ครั้ง ณ ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม ธรรมะเล่มน้อย เล่มนี้ ท่านอาจารย์มุ่งหมายให้เป็นธรรมะเล่มน้อย เล่มเดียวจบ คือได้สรุปรวม หลักการศึกษาพุทธรรวม ไว้อย่างรวบรัด ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

ที่มาของหนังสือ "Seeing with the Eye of Dhamma"

ย้อนไปเมื่อปี ๒๕๖๐ อาจารย์เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ แห่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) แนะนำให้สำนักพิมพ์ Shambhala ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตจิตใจและสังคม แนวพระพุทธศาสนาระดับสากล รู้จักหนังสือหนังสือ ธรรมะเล่มน้อย และทำให้สำนักพิมพ์ Shambhala สนใจในงานเขียนเล่มนี้ จึงประสานมาที่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส ฯ เพื่อขอลิขสิทธิ์ไปจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแผ่ให้ผู้ที่สนใจในพุทธศาสนาจากทั่วโลกได้มีโอกาสได้อ่านบ้าง

ผู้แปล "Seeing with the Eye of Dhamma"

๑. ท่านธัมมวิทูภิกขุ พระภิกษุชาวอังกฤษ ผู้อุปสมบท อยู่ศึกษาปฏิบัติ และเผยแผ่ ณ สวนโมกขพลาราม ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน
๒. อาจารย์สันติกโร ชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งท่านเคยอุปสมบทและเป็นผู้ถวายงานพุทธทาสภิกขุอย่างใกล้ชิด ณ สวนโมกขพลาราม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ และยังคงร่วมงานกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จนถึงปัจจุบัน

คำนิยมในหนังสือ "Seeing with the Eye of Dhamma"

Picture2

องค์ดาไลลามะ ผู้ประพันธ์ Our Human Potential: The Unassailable Path of Love, Compassion, and Meditation 

อาตมาเคยมีโอกาสพบท่านพุทธทาสเมื่อคราวเยือนประเทศไทยครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๑๐ และอีกครั้งที่สวนโมกขพลารามในอีกหลายปีต่อมา ท่านถือเป็นสหายธรรมอาวุโสของอาตมาและการได้สนทนาธรรมกับท่านทำให้อาตมาประจักษ์ถึงความเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่แตกฉานและบรรลุธรรมอย่างลุ่มลึกของท่าน ท่านพุทธทาสดำรงอยู่ในสมณเพศอย่างมีคุณค่าโดยการสืบสานพระธรรมคำสอนและอบรมสอนสั่งภิกษุสงฆ์และฆราวาสอย่างเต็มสติกำลัง อาตมาขอร่วมอนุโมทนาในการจัดพิมพ์ผลงานรวมเล่มใหม่ของท่านในชื่อ “Seeing with the Eye of Dhamma” มา ณ โอกาสนี้” 

Picture3

 

สุเมโธภิกขุ (พระพรหมวชิรญาณ) ผู้ก่อตั้งวัดอมราวดี และผู้ประพันธ์หนังสือ Intuitive Awareness

“อาตมามีความยินดีที่จะแนะนำหนังสือแปลคำสอนของบรมครูพุทธทาสภิกขุเล่มใหม่ที่ครอบคลุมหลักคำสอนที่อ่านง่าย ช่วยให้เราเรียนรู้วิธีพัฒนาและเจริญอริยมรรคมีองค์แปด หนังสือ Seeing with the Eye of Dhamma ให้ข้อคิดหลายหลากและส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิภาวนา”

Picture4

Christopher Titmuss ครูสอนธรรมะและผู้เขียนหนังสือ The Explicit Buddha: The Depths of the Teaching for Awakening

“ท่านอาจารย์พุทธทาสใช้เวลากว่า ๖๐ ปีในป่าทางภาคใต้ของไทยในการปฏิบัติสมาธิภาวนา พินิจพิจารณา และศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ดำรงชีวิตอยู่ใกล้ชิดปรมัตถสภาวธรรม และการบรรยายธรรมสอนสั่งผู้คน ท่านพุทธทาสแสดงให้เห็นถึงความรู้แจ้งในหลากหลายมิติตลอดชีวิตบนเส้นทางธรรมของท่าน

หนังสือ "Seeing with the Eye of Dhamma"ประกอบด้วยคำสอนของท่านที่สะท้อนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในข้อธรรมะที่เหมาะกับชีวิตประจำวัน ผู้อ่านจะได้พบข้อพินิจพิจารณาของท่านในเรื่องการฝึกฝนจิต การค้นหาตัวตน/อัตตา ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล และความสำคัญของการเฝ้าสังเกตชีวิต ตลอดจนการอธิบายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับความทุกข์ใจ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท ปรมัตถสภาวธรรม สังขารธรรม สุญญตา และนิพพาน หนังสือที่ดีมีความลุ่มลึกจะให้ประสบการณ์การอ่านที่เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและหนังสือ Seeing with the Eye of Dhamma ถือเป็นหนึ่งในนั้น”

7O2A7774 sm

ทั้งนี้สำนักพิมพ์ Shambhala กำหนดเปิดตัว หนังสือ "Seeing with the Eye of Dhamma" อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

ซึ่งหนังสือจะวางจำหน่ายทั้ง on-line อาทิ Amazon และ ในร้านหนังสือชั้นนำ (ทั่วโลก) 

https://www.amazon.com/Seeing-Eye-Dhamma-Comprehensive-Buddhadasa/dp/1611807662

https://www.shambhala.com/seeing-with-the-eye-of-dhamma.html


สั่งซื้อ Seeing With The Eye Of Dhamma ในไทยได้แล้ววันนี้ที่ Kinokuniya ประเทศไทย
https://thailand.kinokuniya.com/bw/9781611807660

สั่งซื้อ #ธรรมะเล่มน้อย ติดต่อได้ที่ สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพ

Line ID: @codhammaspace / Link QR Code: https://lin.ee/aFjAEca
สมทบการผลิต เล่มละ ๒๕๐ บาท (ไม่รวมค่าส่ง)


อ่าน E-book ธรรมะเล่มน้อยได้ฟรีที่ : Pagoda


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และที่ fb เพจ Suan Mokkh Bangkok