สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๕ “ปีใหม่ ชีวิตใหม่…ชีวิตสดใส ใจเบิกบาน”

 

เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

“ปีใหม่ ชีวิตใหม่…ชีวิตสดใส ใจเบิกบาน”

วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน กรุณาลงทะเบียนที่ register.bia.or.th

ตามช่วงเวลาที่สนใจร่วมกิจกรรม

ไม่มีการพักค้างและเนสัชชิก

 

269782466 10159640397795535 6015434173051827527 n

 

269813617 10159640542090535 2298228251674728943 n

 

45687a

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่

262827414 630146851738204 6172999838976683852 n

 

012

 

กำหนดการ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ช่วง ๑ ยามเช้า : ตักบาตรสาธิต สมาทานศีล ฟังธรรม และสมาธิภาวนา ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.     รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ ทำวัตรสวดมนต์แปล และสมาธิภาวนาร่วมกัน

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.      บูชาพระรัตนตรัย ไตรสรณคมน์ สมาทานศีลห้า ๕ 

                             ปรารภธรรรม โดย เขมรังสีภิกขุ (พระภาวนาเขมคุณ) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

พระอาจารยสรศกด

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.      ใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ ๙ รูปจากวัดมเหยงคณ์ กล่าวคำถวายภัตตาหารและสังฆทาน

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.     ร่วมถวายสังฆทาน และรับพร  กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกราบลาคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ภัตตกิจ ณ ชั้น ๓ ห้องประชุม

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.     ร่วมรับประทานอาหาร

263953706 1498359000546218 4501453264844644494 n

 

ช่วง ๒ ยามบ่าย : เรียนรู้ ภาวนาแบบเซ็น และร่วมเปิดสโมสรธรรมทานมิติใหม่

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.      รู้ เห็น เป็น เซ็น ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ โดย อาภากโรภิกขุ (พระสุธีรัตนบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ

7897a

๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.  ร่วมเปิด “ห้องสมุดพุทธทาส เมื่อ ๙๐ ปีก่อน : สโมสรธรรมทานมิติใหม่” นำชมนิทรรศการชุด "รู้ เห็น เป็น เซน" ตอน Emanuel Shermann - ศิลปินแห่งเซน ณ สโมรสรธรรมทาน ชั้น ๑

๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.  แบ่งปันอาหารใจ (สามารถนำของขวัญ เครื่องระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ เป็นห่อสำเร็จพร้อมทาน งด บรรจุภัณฑ์ที่ใช้โฟม)

ช่วง ๓ บันเทิงธรรมยามเย็น : ฟังธรรมพร ฮัมเพลงให้เห็นธรรม ชวนล้อมวงเสวนา ณ ลานหินโค้ง ชั้น ๑

db8ddf47d145d77122f788c3357dcb65

๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.​      ฟังธรรมพร ปีใหม่ จากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐          เห็นธรรมเมื่อฮัมเพลง นำโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ วัดวิวัฎฎะ จ.เลย และฟังเพลงสบายๆ จาก อิน บูโดกัน, เจี๊ยบ วรรธนา, อ้อม สุนิสา

๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.      ​เสวนา “ปีใหม่ วิถีใหม่ เป็นคนดียังไง ให้มีความสุข” ชวนคุยโดย อ้อม สุนิสา

๒๑.๓๐ - ๒๒.๓๐ น.​       พักอิริยาบท


๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อเนื่อง ๑ มกราคม ๒๕๖๕

ช่วงที่ ๔ ข้ามคืน : สวดมนต์ภาวนา รับศักราชใหม่ ณ ลานหินโค้ง ชั้น ๑

2021 12 20 163311

๒๒.๓๐ - ๒๓.๓๐ น.      ฟังธรรมส่งท้ายปี โดย พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ ประธานกลุ่มอาสาคิลานธรรม

๒๓.๓๐ - ๐๐.๐๐ น.      เจริญสติ สวดมนต์ ส่งท้ายปี ๒๕๖๔

๐๐.๐๐ น.                  สัญญาณระฆังรับพุทธศักราช ๒๕๖๕

๐๐.๐๑ - ๐๐.๒๕ น.      อธิษฐานตั้งมั่นเจตนา และสวดมนต์บทพิเศษ

๐๐.๒๕ - ๐๐.๓๐ น.      คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

๐๐.๓๐ น.                  จบกิจกรรม

ช่วงที่ ๕ รับอรุณ: ทำวัตรเช้ารับอรุณปีใหม่ ทำบุญตักบาตรสาธิตฯ และรับพรปีใหม่ ณ ลานหินโค้ง ชั้น ๑

๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น.      ทำวัตรเช้า สวดมนต์ ภาวนารับอรุณ รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ

๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น.      ปรารภธรรม โดย สุรญาโณภิกขุ (พระครูสังฆกิจพิมล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.      ใส่บาตร รับอรุณปีใหม่ พระภิกษุ ๙ รูป จากเครือข่ายวัดวิถีใหม่(เฉพาะข้าวสารอาหารแห้ง)

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.      รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.      นำชมภาพปริศนาธรรม โดย หมอบัญชา

12 103

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.      ถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ รับพรปีใหม่ ชีวิตใหม่ โดย ชยสาโรภิกขุ (พระธรรมพัชรญาณมุนี) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑


 

ช่องทางการการรับชมผ่านทางออนไลน์ ๓ ช่องทาง คือ

 


 

การเดินทาง

การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมภาวนาทั้งวัน (เนสัชชิก) ไม่มีพักค้าง

สนใจร่วมงานธรรมอาสาสมัคร ช่วยงานลงทะเบียนกิจกรรม (ลงทะเบียนงานอาสา register.bia.or.th)

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม www.bia.or.th เพจกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ 

https://www.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk/

ติดต่อสอบถาม           

โทร. ๐๙๔-๘๙๔-๔๕๕๔ (ฝ่ายกิจกรรม)

โทร ๐๙๖-๘๑๕-๓๕๕๕

หรือ Line@suanmokkh_bangkok