Recommend Print

เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

“ปีใหม่ชีวิตใหม่ ปีแห่งการเติมธรรมะลงในชีวิต”

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) 

กำหนดการ

ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมช่วงใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย

ช่วง ๑ ยามเช้า : ตักบาตรสาธิต สมาทานศีล ฟังธรรม และสมาธิภาวนา ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  สมาทานไตรสรณคมน์และศีลห้า ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล พระภิกษุและสามเณร ๙ รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรนานาชาติ 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ทำวัตรเช้า สวดมนต์บทพิเศษ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์

Image00001

ช่วง ๒ ยามบ่าย : สมาธิภาวนา และกิจกรรมต่างๆ

Image00005

(เฉพาะกิจกรรมช่วงบ่ายนี้ กรุณาลงทะเบียน register.bia.or.th ตามกิจกรรมที่สนใจร่วม)

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อานาปานสติภาวนา นำโดย พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ศิลป์ภาวนา ได้แก่ ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย, ปลาบีบเพื่อบริหารกล้ามนิ้วมือ, พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เพลินธรรมนำชม (รอบพิเศษ) นำชมความหมายภาพปริศนาธรรมและนิทรรศการจดหมายเหตุพุทธทาส ณ สโมสรธรรมทาน ชั้น ๑

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สมาธิกับขลุ่ยเซน โดย อาจารย์เมธี จันทรา ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐  รับประทานอาหาร ณ โรงทาน และโต๊ะแบ่งปัน ( สามารถนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ มาแบ่งปันเพื่อนๆ ได้ที่โต๊ะแบ่งปัน )

**ขอความกรุณา งด บรรจุภัณฑ์ที่ใช้โฟม ถุงพลาสติกขนาดเล็ก และกล่องพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว**

ช่วง ๓ ยามเย็น : ทำวัตร ฟังธรรม เติมธรรมะลงในชีวิต ณ สวนพุทธธรรม ชั้น ๑

Image00064

๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐  ทำวัตรเย็น สวดมนต์ รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์ เรื่อง “การเติมธรรมะลงในชีวิต” โดย พุทธทาสภิกขุ 

๑๙.๓๐ - ๒๑.๓๐ ธรรมlife กับพระอาจารย์มานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี ชวนคุยโดยอ้อม สุนิสา (หากใครมีคำถาม มีความทุกข์ ค้างคาใจในชีวิต ฝากคำถามไว้ที่ www.bia.or.th/dhamlife/ เราจะมาเติมธรรมกัน ในคืนส่งท้ายปีเก่า) 

๒๑.๓๐ - ๒๒.๓๐  ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย แม่ชีศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์ ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี 

๒๒.๓๐ - ๒๓.๓๐  ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระมหาบุญชู ฐิตปุญโญ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

Image00072

ช่วงที่ ๔ ยามข้ามปี : สวดมนต์ภาวนา รับศักราชใหม่ 

20171231 234242

๒๓.๔๕ - ๐๐.๐๐ น. เจริญสติ สวดมนต์ ส่งท้ายปี ๒๕๖๒

๐๐.๐๐ น.             สัญญาณระฆังรับพุทธศักราช ๒๕๖๓

๐๐.๐๑ - ๐๐.๒๕ น. อธิษฐานตั้งมั่นเจตนาและสวดมนต์บทพิเศษ

๐๐.๒๕ - ๐๐.๓๐ น. คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

Image00085

ช่วงที่ ๕ : ภาวนารับปีใหม่

 

20180101 000613

๐๐.๓๐ - ๐๑.๐๐ น. พักอิริยาบถ สำรวมกายใจเพื่อเตรียมปฏิบัติเนสัชชิก (ตามอัธยาศัย)

๐๑.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. ปรารภธรรม และนำภาวนา โดยพระมานพ มานิโตวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระสิงห์ทอง เขมิโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย แม่ชีศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์ ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

Image00028

Image00091

ช่วงที่ ๖ ทำวัตรเช้า  ตักบาตรสาธิต รับพรปีใหม่

๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ ภาวนารับอรุณ

๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. รับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “ปีใหม่ ชีวิตใหม่”โดย พุทธทาสภิกขุ

๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. พักอิริยาบถ เตรียมอาหารแห้งใส่บาตร

๐๖.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรรับอรุณปีใหม่ และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์ 

บทสวดมนต์พิเศษ Download คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม  โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐  ต่อ ๗๑๐๑ หรือ โทร ๐๙๔-๘๙๔-๔๕๕๔ โทร ๐๘๖-๓๑๑-๐๙๐๐ (ฝ่ายกิจกรรม) หรือ Line@suanmokkh_bangkok 

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมตอดตามได้ที่เพจ กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ >> https://www.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk/

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

การเดินทาง 

∙ ขอแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากจะไม่มีที่จอดรถ เพราะใช้เป็นพื้นที่โรงทานและภาวนา แผนที่ และการเดินทาง ดูได้จาก www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg

การเตรียมตัว 

∙ การแต่งกาย : ชุดสุภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องชุดขาว

∙ ผ้าคลุมไหล่ หรือ เครื่องกันหนาว 

∙ ผ้า เสื่อ หรือกระดาษสำหรับปูนั่ง / เก้าอี้มีจำนวนจำกัด สงวนให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถนั่งพื้นได้

∙ ของใช้ส่วนตัว ยาทากันยุง และยาประจำตัว 

∙ กระบอกน้ำ แก้วน้ำดื่ม กล่องใส่อาหาร ช้อน

∙ เต็นท์ กระโจม กลด และเครื่องนอน ตามสมควร (สำหรับผู้ปฏิบัติเนสัชชิก หรือ ผู้ที่ต้องการพักค้าง)

∙ จุดกางเต็นท์ ณ สนามหลังสวนพุทธธรรม ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป (กรุณาลงทะเบียนที่จุดอำนวยการ) ส่วนมุ้ง กระโจม กลด กางได้ที่โถงกิจกรรม ชั้นหนึ่ง (ฝั่งภาพพันธกิจ) ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น.

∙ เปิดบริการรับฝากอาหารแห้งสำหรับใส่บาตร ในเช้าวันปีใหม่ เริ่มรับฝาก เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป (สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมข้ามคืน) ณ กองอำนวยการ ภัตตศาลา ไม่มีบริการรับฝากสัมภาระและของใช้ส่วนตัว

∙ อย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวมา สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมภาวนาข้ามคืน

∙ ที่พัก สำหรับผู้หญิง พักห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒ และผู้ชาย พักโถงกิจกรรม ชั้น ๑  กรุณานำถุงนอนมาด้วย

สนใจร่วมงานธรรมอาสาสมัคร ภายในงานเทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี (ลงทะเบียน register.bia.or.th)

  • งานรับลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 

  • อาสาสมัครหนังสือ 

  • อาสาสมัครจุดอำนวยการและบริการ

  • อาสาสมัครดูแลความสะอาดห้องน้ำ 

  • อาสาสมัครแยกขยะ

  • อาสาสมัคร Call Center