Recommend Print

ในวาระครบ ๗ วันสวรรคต สวนโมกข์กรุงเทพจัดปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

01.jpg

เรื่องราวแห่งความประทับใจในพระราชจริยาวัตรอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย ได้ถูกนำมาถ่ายทอดโดย พระนุ้ย สมฺปนฺโน วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกมลศักดิ์ สุนทานนท์ (พี่เป๋า) และ คุณปิติ ลิ้มเจริญ (พี่ตู๋) นักประพันธ์เพลงแกรมมี่ ในงาน “ปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบ ๗ วันสวรรคต” ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา

02.jpg

03.jpg

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ ธรรมภาคีและผู้สนใจได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) จากนั้นจึงได้ร่วมทำวัตร สวดมนต์ ปฏิบัติจิตตภาวนา และฟังเสียงธรรมบรรยาย เรื่อง “ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยทาน” โดย พุทธทาสภิกขุ จากนั้น ร่วมฟังปรารภธรรม โดย พระนุ้ย สมฺปนฺโน ซึ่งเล่าถึงพระราชจริยาวัตรอันงดงามของในหลวงขณะที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเจ้าอาวาสฯ และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งท่านยังคงประทับใจไม่รู้ลืม และผู้มาร่วมงานได้รว่มสวดมนต์บทพิเศษ มรณัสสติ (การระลึกถึงความตายเพื่อความไม่ประมาท) และสำรวมจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

04.jpg

05.jpg

จนกระทั้งเวลา ๒๑.๐๐ ดนตรีภาวนาจึงเริ่มขึ้น ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน ขับร้องโดย ต้า ศิลปิน/นักร้อง และ พี่เป๋ากับพี่ตู๋ นักประพันธ์เพลง ได้ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจใจในการแต่งเพลงถวายในหลวง ทั้ง ๓ บทเพลง คือ ในหลวงในดวงใจ ราชาผู้ทรงธรรม และเหตุผลของพ่อ เรื่องราวที่เล่าผ่านบทเพลงยิ่งทำให้พวกเราได้เห็นถึงนำ้พระทัยในหลวงที่แผ่ไพศาลยังประชาชนทุกคนและทุกที่ และท้ายที่สุดพวกเราต่างรู้สึกไม่ต่างกันว่า "เราช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้มีในหลวงซึ่งเป็นราชาผู้ทรงธรรม”

สวนโมกข์กรุงเทพยังมีนิทรรศการและนานากิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผู้สนใจสามารถแวะมาเยี่ยมชมนิทรรศการ หรือ ติดตามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที ปฏิทินกิจกรรม http://bit.ly/biacalendar