Recommend Print

IN THE BREATHE ตอนที่ 1 ปฐมนิเทศ

COSMOS

IN THE BREATHE

 

2021 12 23 223022

 

คอร์สอานาปานสติของอาจารย์สันติกโรแบบต่อเนื่อง 8 วันกลับมาจัดได้อีกครั้ง แม้จัดผ่านโปรแกรมซูมและฉันเดาไม่ถูกว่าจะเวิร์คหรือไม่ ทว่าก็ตั้งตารอ

บัดนี้คอร์สจบไปแล้วเพื่อนร่วมคอร์สหลายคน (ส่วนใหญ่หรืออาจจะเกือบทั้งหมด) พูดคล้ายกันว่า แปดวันในสังฆะออนไลน์แห่งนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยเรื่องน่ารู้ มันเป็นโอกาสที่เราจะได้กลับมานั่งลงทำความรู้จักตัวเองผ่านลมหายใจ ฉันก็รู้สึกเช่นนั้น และวันนี้จะพยายามไล่เลียงก้อนความรู้และความรู้สึกเหล่านั้นออกมา...

 

 มนุษย์เรามักโต้ตอบวิกฤตข้างนอก แล้วเกิดวิกฤตภายใน

 

ปฐมนิเทศ

[1 You]

“การอบรมจะสำาเร็จหรือไม่ แต่ละท่านสำคัญที่สุด ผู้สอน ทีม งาน ทำได้แต่ส่วนที่สนับสนุน ผมจึงอยากขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกับเรา”

อาจารย์สันติกโรชวนพิจารณาในหลายประเด็น เช่น ท่ามกลางการถูกท้าทายจากวิกฤตการณ์ต่างๆ เราจะอยู่ในโลกอย่างไร? เรามี ชีวิตเพื่ออะไร? ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีประโยชน์? ประโยชน์อย่างไร สวยงาม? ฯลฯ และบอกว่าคำาตอบต้องหากันเอง

“ผู้สนใจธรรมะจะหาโอกาสฝึกฝน จิตใจ วาจา ปัญญาฯลฯ เพื่ออย่างน้อยจะไม่ถูกกิเลสลากพา มนุษย์เรามักโต้ตอบวิกฤตข้างนอก แล้วเกิดวิกฤตภายใน ผู้ศึกษามรรคมีองค์ 8, สติปัฏฐาน4, อานาปานสติ เราจะรู้จักสงบวิกฤตภายใน ไม่ยุ่งกิเลสข้างนอก”

“ผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความรู้ความสามารถควบคุมกิเลสภายใน ไม่ให้อาละวาดภายนอก และปกป้องไม่ให้วิกฤตหรือระบบกิเลสต่างๆ มาครอบงำ”

 

[2 Thank you]

“นอกจากจะขอบทุกท่านผู้ปฏิบัติ ก็ยังมีเพื่อนที่เสียสละเวลาและเรี่ยวแรง อีกทางหนึ่งก็มีเบื้องหลัง คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสซึ่งสนับสนุนการจัดอบรมมาตลอด 4-5 ปี ขอบคุณสวนโมกข์ ไชยา เพราะถ้าไม่มีสวนโมกข์ไชยา ผมก็คงไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดจะสอนได้

ขอบคุณท่านอาจารย์พุทธทาส ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่” อาจารย์สันติกโรได้เล่าถึงท่านพุทธทาสภิกขุว่า ท่านให้ความสำาคัญและเชียร์อานาปานสติ 16 ขั้นนี้ปานใด

“และที่สุดก็ขอบคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และขอให้พวกเราภาวนาเพื่อจะได้พบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ในตัวเราเอง”

 

 

สมัยนี้สิ่งที่ทำให้มนุษย์โง่ก็คือถูกดูดเข้ามาในโลกอินเตอร์เน็ต อ้างกันว่าเป็นการเรียนรู้ แต่บางครั้งก็เป็นการล้างสมอง

 

 

[3 Fighting]

“เราต่างอยู่ที่บ้านและพบกันทางซูม ผมอยากฝากว่า

1. รักษาเวลาตามตารางปฏิบัติ

มองการเก็บตัวอยู่ในตารางการปฏิบัต 8 วันน้เป็นการทดสอบตัวเอง เรามีตารางไม่ถึงเคร่งครัด แต่ก็เข้มงวดระดับหนึ่ง อยากให้พวกเรากล้าหาญทดสอบตัวเอง เช่น ถ้ามีความลำบาก ก็ให้ความลำาบากเป็นความท้าทาย เพื่อเรียนรู้ ที่รู้สึกลำาบากมันตรงไหน ที่มันบ่นว่าลำาบากมันคือใคร ดูดีๆ มันสนุก ขอให้ท่านเต็มใจรักษาเวลาตามกำหนดการ

2. หลีกเลี่ยงเครื่องมือสื่อสาร

แปดวันนี้ มือถือ ไอแพด หรือคอมพิวเตอร์ ขอให้หลีกเลี่ยง ถ้าต้องใช้ขอให้เท่าที่จำเป็น สมัยนี้สิ่งที่ทำให้มนุษย์โง่ก็คือถูกดูดเข้ามาในโลกอินเตอร์เน็ต อ้างกันว่าเป็นการเรียนรู้ แต่บางครั้งก็เป็นการล้างสมอง ไลน์ เฟสบุ๊ค แรงดึงดูดมันมาก เราคิดว่าฉลาดเลยถูกดูดเข้าไป จงซื่อสัตย์กับตัวเองและใช้สติปัญญาตรองดูว่าอย่างไรเหมาะ

 

 

Addicted to social media and Internet 134196 pixahive

 

 

3. เป็นอยู่เรียบง่าย

ให้ความเป็นอยู่ 8 วันนี้เรียบง่ายที่สุด การกิน ซักผ้า ออกไปเดินเล่น ออกกำาลัง กาย ก็ทำาให้เรียบง่าย

4. เก็บวาจา

ในการเข้าอบรม เฉพาะอย่างยิ่งวัดป่า เราจะมีธรรมเนียมเก็บอารมณ์ เก็บวาจา คือไม่พูด อันนี้ผมพูดตรงไปตรงมา

บางคนไม่ยอมเข้าใจคำว่าเก็บวาจา กระซิบนี้กระซิบนู้น คนเก็บวาจาไม่เป็นจะเป็นฟุ้งซ่าน คนเก็บวาจาจะพบฟุ้งซ่านในใจ ถ้าท่านสามารถพูดน้อยที่สุดจะเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ถ้าทำได้ใจจะเริ่มสงบ ถ้าพูดมากฟุ้งซ่าน ใจจะไม่สงบสักทีสมควรสำหรับการปฐมนิเทศ ต่อไปจะมีพูดคุยเรื่องการหายใจสนุกๆ กัน”

 

2021 12 23 231435