ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย

ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย 

 4 4 ตกตาลมแลวลกsm

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

ตุ๊กตาล้มลุกเป็นตุ๊กตาที่เกิดจากเศษผ้าและวัสดุเหลือใช้ที่มีความน่ารักน่าประทับใจแก่ผู้พบเห็นทั่วไป ภาพลักษณ์ของตุ๊กตาที่มีการถ่วงฐานโค้งทำให้ตุ๊กตาล้มแล้วลุกได้ จึงสามารถใช้เป็นสื่อธรรมะให้เกิดสติ ให้กำลังใจกับผู้ป่วยและผู้ที่มีความทุกข์ใจให้มีความมานะพยายามจะดำรงชีวิตด้วยความแช่มชื่นต่อไป ด้วยการพัฒนาโครงสร้างและน้ำหนักให้มีขนาดที่พอเหมาะกับฝ่ามือ จึงใช้เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงได้ เป็นการนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาทั้งใจและกาย

การประดิษฐ์ตุ๊กตาล้มลุกต้องใช้วิธีเย็บผ้าด้วยมือซึ่งเป็นการฝึกสติและสมาธิอยู่กับกิจกรรมตรงหน้าเพื่อให้บรรลุแต่ละขั้นตอนของการเย็บผ้า การประกอบตัวและหัวตุ๊กตาให้แข็งแรงมั่นคงเพื่อคงคุณสมบัติเอนเอียงและกลับตั้งตรงได้ ประกอบกับการตกแต่งให้ตุ๊กตามีความน่ารักเฉพาะตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้กิจกรรมนี้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และจินตนาการอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนสร้างความเข้าใจเจตนาของการประดิษฐ์อย่างมีสติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วิทยากร

คุณอัศรา วงศ์พนาสินเครือข่ายชีวิตสิกขา

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนคี่ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปผู้สนใจธรรมะที่ต้องการเรียนรู้ธรรมะผ่านการทำงานศิลปะ และผู้สนใจงานจิตอาสา รับผู้สมัตรอายุมากกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป

 

23134683 2150206098338398 1327028499 o

23131253 2150205378338470 1143606940 o

วัตถุประสงค์


๑.เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้การฝึกสติในกิจกรรมชีวิตประจำวันด้วยวิธีของศิลป์ภาวนา
๒.เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประดิษฐ์ตุ๊กตาอย่างมีเป้าหมายเพื่อการแบ่งปัน เกิดกระบวนการเรียนรู้ และจินตนาการ อย่างเป็นขั้นตอน
๓.เพื่อประยุกต์ใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๔.เพื่อเป็นกิจกรรมนำไปสู่การเรียนรู้ธรรมะในลำดับต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.คนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางธรรม สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ธรรมะได้อย่างไม่น่าเบื่อ
๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจในการประดิษฐ์อย่างมีเป้าหมายเพื่อการแบ่งปัน เกิดกระบวนการเรียนรู้และจินตนาการอย่างเป็นขั้นตอน
๓.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องธรรมะ ผ่านการแบ่งปันความรู้ และการนำตุ๊กตาที่ประดิษฐ์เองไปมอบให้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาใจและกายต่อไป
๔.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้ไปสร้างกิจกรรมจิตอาสาเช่นเดียวกันนี้ให้แพร่หลายในพื้นที่อื่นๆต่อไป
๕.เกิดมุมมองใหม่กับการเย็บปักถักร้อย และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง ต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

เครือข่ายชีวิตสิกขา คุณอัศรา วงศ์พนาสิน  โทร. ๐๘ ๓๐๐๕ ๙๘๒๕ 
เพจ : ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย ศิลปภาวนา-เครือข่ายชีวิตสิกขา https://www.facebook.com/Tumbler.doll.project/
 
ชมตัวอย่างกิจกรรมได้ที่นี่ 
https://www.facebook.com/tick.buddy/posts/1443568902333898

 

Tags กิจกรรมภาวนาวิถีเมือง | ศิลป์ภาวนา