หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ

ที่อยู่

  • สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒
  • แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
  • กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

การติดต่อ

  • ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐
  • ๐-๒๙๓๖-๒๙๐๐
  • ๐๘-๖๓๑๑-๐๙๐๐

ข้อมูลอื่นๆ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก