Print Recommend Feed Entries

  • สติ ปัญญา สัมปชัญญะ ต่างกันอย่างไร?

    สติ คำนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจกัน ยังเถียงกันอยู่ ยังถามกันให้ ๆ วุ่นไปหมดว่าคืออะไร อย่างไร มันต่างกับปัญญาอย่างไร มันต่างกับสัมปชัญญะอย่างไร ๓ คำนี้ช่วยจำไว้ให้ดีเถิด สติสัมปชัญญะนี้คู่หนึ่งแล้ว และสติปัญญาอีกคู่หนึ่ง แต่แล้วมันก็มีเพียง ๓ ตัว ๓ เรื่อง สติตัวหนึ่ง สัมปชัญญะตัวหนึ่ง ปัญญาตัวหนึ่ง ปัญญา คือ ความรู้ รอบรู้ เพราะ ป มันแปลว่ารอบ ญา แปลว่ารู้ ป กับ ญา นี้แปลว่ารอบรู้ เรียกว่าปั...

    อ่านต่อ
  • ถ้ามนุษย์ประกอบไปด้วยธรรมะแล้ว ไม่ต้องมีระบอบการปกครองเลย

    ธรรมะเป็นเครื่องอยู่รอด เป็นเครื่องช่วยให้รอดอยู่ได้ นี้ ขอได้ถือเป็นหลักใหญ่ตลอดกาล เป็นเรื่องที่จะต้องคิดนึก และประพฤติกระทำอยู่ตลอดกาล ตลอดชีวิต ถ้าเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาสนใจกันอยู่ในเวลานี้แล้ว มันก็มีอาการที่น่าหัวเราะ เหลืออยู่อีกหลายอย่าง ยกตัวอย่างเรื่องที่ตำตากันอยู่ในเวลานี้ คือเรื่อง ประชาธิปไตย เรื่องประชาธิปไตยนี้ เขาพูดกันว่า “ของประชาชน–เพื่อประชาชน–โดยประชาชน” นี้ท่านย่อมชิ...

    อ่านต่อ