• เชิญชม นิทรรศการ “พุทธทาสใช้”
  เชิญชม นิทรรศการ “พุทธทาสใช้”

  ชมสิ่งของเครื่องใช้ของพุทธทาสภิกขุและวัตถุที่เกี่ยวเนื่อง เรียนรู้กระบวนวิธีการทำงาน ของเล่นในชีวิตสมณะ และของถวาย ๕ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียด คลิกที่นี่

 • ๑๐ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ
  ๑๐ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ

  โถงโอวาทปาติโมกข์

 • ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง
  ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง