• ล้ออายุ ๑๑๕ ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ
  ล้ออายุ ๑๑๕ ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ

  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 • สวนโมกข์กรุงเทพ
  สวนโมกข์กรุงเทพ

  โถงโอวาทปาติโมกข์

 • ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง
  ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง