โครงการฝากหน่อยดิ เดือนพฤศจิกายน 2563

ส่งของที่ให้ ไปสู่ที่ที่ใช่

ต้นทาง สวนโมกข์กรุงเทพ ปลายทาง วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง (คลิกเพื่อดูพิกัด)

ดูรายชื่ออาสา (พร้อมเบอร์ประสานงาน) คลิกที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ @suanmokkh_bangkok