Feed Entries

สวนโมกขพลาราม

 • รายงานผลการสำรวจพื้นที่และข้อเสนอแนะการปรับปรุงพื้นที่รอบพระอุโบสถเขาพุทธทอง

  รายงานผลการสำรวจพื้นที่และข้อเสนอแนะการปรับปรุงพื้นที่รอบพระอุโบสถเขาพุทธทอง สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์สุชาติ ปัญญาทีโป เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมและการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีความศรัทธาในธรรมเดินทางมาดูเพื่อชี้แนะและประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป และ คณะประกอบด้...

  อ่านต่อ
 • รายงานเบื้องต้น การเชิญผู้เชี่ยวชาญไปสวนโมกข์-ไชยา

  รายงานเบื้องต้น การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์ - สถาปัตยกรรมและการดูแลรักษาต้นไม้ เดินทางไปยังสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ คณะผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์เดชา บุญค้ำ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคีราชบัณฑิต ศิลปินแห่งชาติ ผู้ริเริ่มและก่อตั้งระบบงานภูมิสถาปัตยกรรมในประเทศไทย อาจารย์ธราดล ทันด่วน ผู้เชี่ยวชาญการดูแลต้...

  อ่านต่อ
 • รายงานเรื่อง “การบูรณะพัฒนาพระอุโบสถเขาพุทธทอง”

  รายงานเรื่อง “การบูรณะพัฒนาพระอุโบสถเขาพุทธทอง” สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี / ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่มีการบูรณะพัฒนาบริเวณพระอุโบสถธรรมชาติบนเขาพุทธทองและมีความห่วงใยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงกว้างถึงแนวทางการบูรณะพัฒนาที่อาจกระทบต่อสภาพธรรมชาติ ตลอดจนแนวคิดดั้งเดิม และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ให้แนวทางในการถว...

  อ่านต่อ
 • สวนโมกขพลาราม มรดกทางธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสเพื่อเป็นพลังแห่งความหลุดพ้น

  สวนโมกขพลาราม มรดกทางธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสเพื่อเป็นพลังแห่งความหลุดพ้น อย่างน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสมองเห็นว่าโลกกำลังเข้าไปสู่วิกฤตการณ์ใหญ่เพราะลัทธิวัตถุนิยม สิ่งที่ท่านทำตลอดชีวิต คือ การปรุง “โลกุตรโอสถ” ให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน เพื่อช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากการถูกครอบงำด้วยอำนาจของวัตถุนิยม มาถึงปัจจุบันยิ่งปรากฏชัดว่าโลกกำลังวิกฤตทุก ๆ ทางไป จนกระทั่งโลกทั้งใบร้อนขึ้น...

  อ่านต่อ
 • กรณีที่สวนโมกขพลาราม

  เรียนคณะกรรมการมูลนิธิ กรรมการบริหารหอจดหมายเหตุ ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุน และ ธรรมภาคีพี่น้องผู้มีส่วนร่วมในธรรม ตามที่มีรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนและสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงพระอุโบสถธรรมชาติบนเขาพุทธทองและอื่น ๆ นั้น หอจดหมายเหตุฯ ในฐานะองค์กรลูก กำลังติดตามและรอการปรึกษาหารือและวินิจฉัยของครูบาอาจารย์ โดยขออธ...

  อ่านต่อ
 • ประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับจากการมาสวนโมกข์

  ประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับจากการมาสวนโมกข์ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ บรรยายแก่คณะพระ ที่ม้าหิน หน้ากุฏิ. โดยฝ่ายจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ...เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งเป็นปีเปลี่ยนแปลงการปกครอง เราได้จัดให้มีสวนโมกข์กันขึ้นที่ตำบลพุมเรียง ห่างจากที่นี่ไปทางทิศตะวันออกประมาณสัก ๑๐ กิโลเมตรเพื่อเป็นสถานที่ ที่ใช้ให้เหมาะสมในการศึกษาและปฏิบัติธรรมะเป็นส่วนตัว; หลังจากที่เลิกความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรีย...

  อ่านต่อ
 • ก่อนจะมาเป็นสวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา

  ก่อนจะมาเป็นสวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา อาจารย์ครับ โยมหญิงมีส่วนสนับสนุนงานของสวนโมกข์และคณะธรรมทานอย่างไรบ้างครับ ผมเห็นในพุทธสาสนาลงว่าทำพินัยกรรมมอบเงินให้ใช้ตั้ง ๖ , ๐๐๐ กว่าบาท อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับโยมหญิงไว้ด้วยครับ โดยทั่วไปโยมหญิงไม่มีความเห็นอะไร ไว้ใจเรา ไว้ใจผมว่าเราจะทำอะไรคงไม่ผิด คงไม่เสียหาย ไว้ใจด้วยความเคารพเชื่อมั่น ก็เลยไม่ต้องพูดอะไรกันมาก แล้วโยมก็มีศรัทธาใ...

  อ่านต่อ