Recommend Print

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหปุรณมีบูชา

อาสาฬหปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๒

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 (ผู้ที่มาปฎิบัติภาวนาแบบพักค้าง สามารถลงทะเบียนได้ที่ register.bia.or.th)

กิจกรรมมีหลายช่วง สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย 

 

20190624a

ช่วง ๑ เช้า : บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา

ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๐๘.๐๐ น.  ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย ธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา โดยพุทธทาสภิกขุ

๐๘.๔๕ น. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ และศีล ๘

๐๙.๐๐ น. ปรารภธรรมในหัวข้อ “วันอาสาฬหบูชา” โดย พระภาณุ จิตฺตทนฺโต

๐๙.๓๐ น. เวียนเทียนประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย         ด้วยกาย วาจา และใจ

๑๐.๐๐ น. ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล

๑๑.๐๐ น.  พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา

ฆราวาสร่วมทำวัตร สวดมนต์ (แปล) บทพิเศษ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ปฐมเทศนากัณฑ์แรกแห่งพระพุทธองค์

๑๒.๐๐ น. ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมว แบบชาวสวนโมกข์

20190624b

ช่วง ๒ บ่าย : เจริญสมาธิภาวนา  ฟังธรรมยามบ่าย และร่วมกิจกรรมต่างๆ

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. อานาปานสติภาวนา โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น ๒ ห้องปฎิบัติธรรม

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ศิลป์ศีลภาวนา ร่วมเรียนรู้ธรรมะ และพัฒนาสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา ผ่านงานอาสาด้วยฝีมือตนเองกับ ๓ กิจกรรม ได้แก่ ดอกบัวและกุหลาบใบเตยภาวนา, พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย, ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. สมาธิกับขลุ่ยเซน (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น ๒ ห้องนิพพานชิมลอง

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. สวนโมกข์เสวนา หัวข้อเสวนา “ธรรมจักรคือธรรมจักษุ” (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น ๑ สโมสรธรรมทาน

20190624d

60420461 2206844029363009 6088325191023198208 n

 

ช่วง ๓ เย็นค่ำ : สวดมนต์  เวียนเทียน รอบค่ำ เพ็ญภาวนาหลังพระอาทิตย์อัสดง

ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา โดยพุทธทาสภิกขุ และสมาธิภาวนา  ทำวัตร สวดมนต์บทพิเศษ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และอาทิตตปริยายสูตร

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ปรารภธรรม โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม

๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. เวียนเทียน ประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ

๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมเพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

vs01

ช่วง ๔  : เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค

ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

ยามต้น

๑๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน ณ ภัตตศาลา ชั้น ๑

๑๙.๐๐ น.    สาธยาย อานาปานสติสุตตปาฐะ

๑๙.๓๐ น.    กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแนวทางปฏิบัติ  ฟังธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุว่าด้วยเรื่อง “การบวชอยู่ที่บ้าน”

๒๐.๐๐ น.    เริ่มการปฏิบัติเจริญสติอิริยาบถเดิน

๒๐.๒๐ น.    เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๒๐.๕๐ น.    เจริญสติอิริยาบถเดิน

๒๑.๑๐ น.    เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๒๑.๔๕ น.    เตรียมตัวขึ้นนอนอย่างมีสติ

สำหรับท่านใดไม่สะดวกอยู่ปฏิบัติค้างคืน สามารถกลับได้เมื่อจบช่วงเวลานี้

Image may contain: 5 people, people sitting, table and outdoor

ยามกลาง

๒๒.๐๐ น.  เจริญสติอิริยาบถนอนอย่างราชสีห์ ชั้น ๓ ห้องประชุม (ห้องพักชาย) และ

 ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม (ห้องพักหญิง)

ยามปลาย

๐๒.๐๐  น.  ระฆังปลุก, ทำธุระส่วนตัว

๐๒.๑๕  น.  สาธยาย อานาปานสติสุตตปาฐะ (ต่อ)

๐๓.๐๐  น.  เจริญสติอิริยาบถเดิน

๐๓.๓๐  น.  เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๐๔.๑๕ น.   เจริญสติอิริยาบถเดิน

๐๔.๕๕ น.  เจริญสติอิริยาบถนั่ง

๐๕.๕๕ น.  สนทนาแลกเปลี่ยน

๐๖.๐๐ น. จบกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

02-936-2800 ต่อ 7101 หรือ 086-311-0900 (ฝ่ายงานกิจกรรม)

ติดตามข่าวสารกิจกรรมสวนโมกข์ได้ที่ Line: @suanmokkh_bangkok หรือ Facebook: กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ