Recommend Print

จดหมายข่าว เมษายน ๒๕๖๑

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

  2018 03 15 190319

 

29216060 1511129492338377 9217156536277663744 n 

ขอเชิญกัลยาณมิตร นักบวช บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักบำบัดและเยียวยาจิตใจ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เรียนรู้ร่วมกัน ผ่านสื่อนิทรรศการ เวทีเสวนาอภิปรายและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการภาวนา เพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปันความงอกงามสู่สังคม ภายใต้แนวคิด คุณค่าแห่งการดำ รงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม • ๑ - ๓ เม.ย.  ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. • ชมวิดิโอ • รายละเอียด gilanadhamma.org

  Apr 01a

กำหนดการกิจกรรมฟังธรรมตามกาลตลอดปี ๒๕๖๑ คลิกที่นี่


ธรรมะปฏิบัติ ฟังข้อธรรมและร่วมปฏิบัติ กับ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว  ๒๔ เม.ย. ๑๒.๐๐- ๑๓.๓๐ น.  ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม สอบถาม: ๐๘ ๑๕๑๗ ๔๔๐๐


2018 03 15 190542

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. พุทธภาษิตจากธรรมบท
และภาสิตจากคัมภีรปัญจตันตรฺ. (2474). BIA5.1/4 กล่อง 1 หน้า 30.

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ archives.bia.or.th


cover had tham

เปิดตัวหนังสือ "หัดธรรม" ละครธรรมะย้อนยุค ธรรมนิพนธ์ทรงคุณค่า สมัย ร.๕ เรื่องราวของสตรีผู้ใฝ่ธรรม ท่านอาจารย์พุทธทาสเห็นคุณค่าของบทละครธรรมะนี้โดยได้กล่าวชมเชยไว้ว่า "ข้าพเจ้ารู้สึกว่า หนังสือที่น่าสนใจสำหรับอุบาสก อุบาสิกา ได้เกิดขึ้นอย่างไม่เคยนึกฝันมาก่อนอิกเล่มหนึ่ง คือ หนังสือหัดธรรม มีสำนวนชะนิดที่ลดเลี้ยวเข้าหาความจริง หรืออรรถอันลึกซึ้งได้รวดเร็วและง่ายดาย น่าชมเชยความสามารถของผู้แต่ง" ขอเชิญผู้สนใจฟังเสวนาและชมละคร  ๗ เมษายน ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. • วิทยากร พระไพศาล วิสาโล, แม่ชี ดร.กฤษณา รักษาโฉม, ดร.มาร์ติน เซเกอร์ รายละเอียด คลิกที่นี่


 ข่าวจากสโมสรธรรมทาน

ขอแนะนำธรรมะใกล้มือ เมษายน ๖๑ อยู่อย่างปลอดภัยในโลกอันมัวเมา

201804 อยอยางปลอดภยในโลกอนมวเมา ปก cr

"ถ้ากิเลสและตัณหาไม่อาจทำให้เรามีความทุกข์ได้แล้ว
ลูกระเบิดสักร้อยลูก พันลูก ก็ไม่อาจทำให้เรามีความทุกข์ได้"- พุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาในเล่ม  โลกเรากำลังอยู่ในสภาพเช่นไร / เราจะทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยอยู่ในโลกที่เขากำลังมัวเมาในความสุขทางเนื้อทางหนัง / เราจะฆ่าปีศาจแห่งวัตถุนิยมนี้ได้อย่างไร / หิริและโอตตัปปะเป็นที่ตั้งของศีลเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่ตั้งของสิ่งต่างๆ / ถ้าจะทำความดีต้องมุ่งหมายทำลายความเห็นแก่ตัว / ความชั่วก็ตามความดีก็ตาม ปรุงแต่งให้เวียนว่ายในวัฏฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุด / ที่แท้เราเดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหาของเราเอง สบทบผลิตเล่มละ ๑๐ บาท

IMG 20180305 112542 cr

หัวใจนิพพาน : เทศนาสุดท้ายของพุทธทาส จัดพิมพ์เสร็จ พร้อมส่งมอบผู้สั่งจองไว้ติดต่อรับได้ที่สโมสรธรรมทาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้มิได้สั่งจอง สมทบการผลิต เล่มละ ๒๕๐ บาท  ชมวิดิโอ

สนใจหนังสือ, ร่วมสมทบผลิต, สมัครสมาชิก, สั่งหนังสือเพื่อเผยแผ่หรือใช้ในงานพิธี ฯลฯ ติดต่อ ติดต่อ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๕๑๐๑ • สโมสรธรรมทาน ให้บริการ ๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ปิดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ • ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/bookclub.bia 

ebook ธรรมะใกล้มือ ศึกษา ค้นคว้า อ่านออนไลน์ ดาวน์โหลด ได้ที่ www.bia.or.th/ebook


ไอติมชิมความสุข  เรียนรู้ธรรมะ สร้างความใกล้ชิด ความเข้าใจในครอบครัว ผ่านกิจกรรมทำไอติม สนทนา เกม และอื่น ๆ • ๒๑ เม.ย. • รอบครอบครัว เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (ลงทะเบียนสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม) • รอบผู้สูงวัย (อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 


ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ของพุทธทาสภิกขุ: สมถะ เพ่งที่อารมณ์ เพื่อรวมกำลัง, วิปัสสนา เพ่งที่สิ่งยึดถือให้เกิดปัญญารู้ความจริง • ๑ และ ๒๒ เม.ย. เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๑ สโมสรธรรมทาน • สอบถาม: คุณกชพร ๐๘ ๖๑๒๘ ๙๒๙๙


สำหรับกิจกรรมประจำอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพ ยังจัดตามปกติ ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
ศึกษากำหนดการกิจกรรมได้จาก  ปฏิทินกิจกรรม bit.ly/biacalendar
Download จดหมายข่าวฉบับเต็ม (pdf) ได้ที่ http://bit.ly/2tjhijB 


หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐  โทรสาร ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/buddhadasaarchives  www.bia.or.th