Recommend Print

จดหมายข่าวหอจดหมายเหตุพุทธทาส กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

Untitled 2

 BIA03010005 151 0029 00 0000 small2

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่ archives.bia.or.th

 2019 01 22 073757

20190122 1sm

มาฆปุรณมีบูชา ร่วมทำบุญตักบาตร, ฟังธรรม, สวดมนต์, เวียนเทียนดอกบัว, เจริญอานาปานสติภาวนา, ฟังเสวนาธรรม, จิตอาสากับศิลป์ศีลภาวนา (พับดอกบัว กุหลาบใบเตยภาวนา, ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ ป่วย, ถุงผ้าสื่อธรรม), และปฏิบัติเป็นพุทธบูชาตลอดคืนกับกิจกรรมเพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค  ๑๙ ก.พ. ๘.๐๐ - ๗.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม: bit.ly/2RC4IYz

49721930 1900135620104427 2408118000281452544 n

 

ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด  ๓ ก.พ. ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รายละเอียดกิจกรรม คลิกที่นี่  ร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด แจ้งความประสงค์ ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อย ๓ วัน เดือน ก.พ. แจ้งได้ที่ bit.ly/2PTEJGj  เดือน มี.ค. แจ้งที่ bit.ly/2RU5Y8w  สอบถาม: คุณจันทกานต์ ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๐๑


สนุกกับพุทธประวัติ กาลนั้นหมื่นโลกธาตุ หวั่นไหวสะเทือนสะท้านโดยรอบ “ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย” The Birth of the Prince : การประสูติแห่งมหาบุรุษ   เล่าเรื่องโดย พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) วัดญาณเวศกวัน  ๑๖ ก.พ. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือธรรมโฆษณ์ • ๓ ก.พ. ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เรื่อง “รู้ลึก รู้รอบ… อัฏฐังคิกมรรค วิสุทธิ ๗ ไตรสิกขา  โลกในทัศนะของพุทธบริษัท”  ๑๗ ก.พ. เรื่อง “รู้ลึก รู้รอบ … สติปัฏฐาน โพชฌงค์ วิมุตติ  เรียนพุทธศาสนากันอย่างไร” รายละเอียด คลิกที่นี่


บุญจาริก  ๑๔ - ๑๗ ก.พ. งานบุญปริวาสกรรม ร่วมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม จ.ศรีสะเกษ สำรองที่นั่ง: คุณแก้ว ๐๙ ๔๐๖๘ ๘๓๘๖, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ธรรมะปฏิบัติ หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร  ๔ ก.พ.  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.


 นอกจากกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมอื่น ๆ ติดตามได้จาก ปฏิทินกิจกรรม หรือ download แผ่นพับกิจกรรม หรือที่ www.bia.or.th


page78988

หลังจากปิดบริการเพื่อปรับปรุงมาหลายเดือน ขณะนี้ "สโมสรธรรมทาน" (ห้องหนังสือสื่อธรรมเดิม) ได้เปิดบริการแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา จัดเป็นพื้นที่เพื่อสมทบการผลิตหนังสือธรรมะและเครื่องระลึกธรรมต่าง ๆ โดยเน้นงานธรรมของพุทธทาสภิกขุเป็นหลัก เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ยกเว้นวันจันทร์ปิดบริการ


สโมสรธรรมทาน แนะนำ ธรรมะใกล้มือ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ธรรมะกับนิเวศวิทยา 

2019 01 22 073609

เนื้อหาในเล่ม ธรรมะกับนิเวศวิทยา / ตัณหาคือตัวทำลายนิเวศวิทยาทั้งหมด / นิเวศวิทยาทางกาย / นิเวศวิทยาทางจิต / นิเวศวิทยาทางวิญญาณ / นิเวศวิทยาทาง ที่อยู่อาศัย / นิเวศวิทยาทางอำนาจ / ระบบสหกรณ์คือนิเวศวิทยาที่ดีที่สุด / ความเห็นแก่ตัวคือข้าศึกของระบบสหกรณ์

สมทบการผลิตเล่มละ ๑๐ บาท ได้ที่สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพ ติดต่อ facebook BIA Book Club สมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือรายปี ทางระบบออนไลน์ คลิกที่นี่


 

50275203 2248499832105142 3258063999203278848 osm

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์  โดยพระอาจารย์สุชาติ ปัญญาทีโป ได้แสดงธรรม 

20130713 KelwarinBook67 horz

เขมานันทะ หรือ โกวิท เอนกชัย นักเขียนและศิลปินผู้ใฝ่ธรรม เป็น "ศิษย์สวนโมกข์" ที่มีบทบาทสำคัญผู้หนึ่ง ในช่วงที่บวชเรียนปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านได้ฝากผลงานหลายชิ้นไว้ที่โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ผลงานที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ รูปปั้นพระอวโลกิเตศวรครึ่งตัวที่มีทั้งสวนโมกขพลาราม ไชยา และที่สวนโมกข์กรุงเทพ นอกจากนั้นท่านยังมีงานเขียนและงานบรรยายทางธรรมมากมาย


หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสายสอง เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ โทรสาร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐ แผนที่ http://goo.gl/maps/Ezxd