Recommend Print

ชุดหนังสือและสื่อธรรม สำหรับปีใหม่ จากสโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพ

ปีใหม่นี้ ขอเชิญเลือกหาหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นของขวัญและธรรมทาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ FB: BIA Book Club (ส่งข้อความใน inbox) หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 936 2800 ต่อ 5101 คุณเป้ย หรือคุณราตรี ยินดีบริการจัดส่งให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สโมสรธรรมทานเปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 - 17.30 น. ปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์


สื่อธรรม ๑ กระเป๋ากำลังของแผ่นดิน (พับได้)

ขนาด : เมื่อพับ กว้าง 5.5 สูง 8.5 นิ้ว

เมื่อกางออก กว้าง 20 สูง 18 นิ้ว

สมทบค่าการผลิตชิ้นละ ๒๘๐ บาท

 

01

01a

 

สื่อธรรม ๒ ซองดินสอขนาดใหญ่ (ของหมด)

ขนาด : 5 x 8 นิ้ว

สมทบค่าการผลิตชิ้นละ ๓๐ บาท

 

02

 

สื่อธรรม ๓ กระเป๋าผ้าขนาด A4 (ของหมด)

สมทบค่าการผลิตชิ้นละ ๕๐ บาท

 

03

 

สื่อธรรม ๔ ชีวิตสูงสุด

สมุดแผนงาน ชีวิตสูงสุด (ซ้าย) สมทบค่าการผลิต ๕๙ บาท (ราคาลดแล้ว ๑๐%)
สมุดบันทึก ชีวิตสูงสุด (ขวา) สมทบค่าการผลิต ๗๗ บาท (ราคาลดแล้ว ๑๐%)

 

04

 

สื่อธรรม ๕ สมุดบันทึก สะอาดสว่าง สงบ (มีสองลาย)

สมทบค่าการผลิต ๗๒ บาท (ราคาลดแล้ว ๑๐%)

05

 

 สื่อธรรม ๖ ธรรมใกล้มือ ชุดสันติภาพ และ ชุด ความเห็นแก่ตัว ทำให้สงบเย็นไม่ได้

แต่ละชุดประกอบด้วยหนังสือสามเล่ม (ตามรูป)

สมทบค่าการผลิตชุดละ ๕๐ บาท

 

S 19333541 cr

IMG 7371sm

IMG 7370sm

 

 สื่อธรรม ๗ ธรรมใกล้มือ ชุดแผ่นดินรองรับร่างกายธรรมะรองรับจิตใจ และ ชุด รู้จักธรรมะให้ถึงที่สุด

แต่ละชุดประกอบด้วยหนังสือห้าเล่ม (ตามรูป)

สมทบค่าการผลิตชุดละ ๓๐ บาท

 

12

IMG 9494sm

IMG 9481sm

 

 สื่อธรรม ๘ ชุดหนังสือและ CD "ชีวิตใหม่"
โดย พุทธทาสภิกขุ

ประกอบด้วยหนังสือ ๔ เล่มและ CD ๓ แผ่น

 

หนังสือ  ชีวิตใหม่ / หนทางแห่งชีวิตใหม่ / ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ธรรมพรปีใหม่ / ปีใหม่ 3 แบบ

CD ปีใหม่ที่อะไรดีกว่าปีเก่า / ชีวิตใหม่ / มรรคาหรือหนทางที่จะมีชีวิตใหม่ 

สมทบค่าการผลิตชุดละ ๙๙ บาท

 

 08

 

สื่อธรรม ๙ ชุดหนังสือ ธรรมะสามัญประจำบ้าน
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ประกอบด้วยหนังสือ ๔ เรื่อง : พรดี ๆ สำหรับวันนี้และทุกๆ วัน / นรกสวรรค์ และ ผลกรรมในชาติหน้า / แก้ กรรม / สร้างสุขง่าย ๆ ด้วยตนเอง

 สมทบค่าการผลิตชุดละ ๘๙ บาท

 

09

 

สื่อธรรม ๑๐ ชุดการ์ตูน สงสัยมั้ย? ธรรมะ

หนึ่งชุดประกอบด้วยหนังสือสามเล่ม

สมทบค่าการผลิตชุดละ ๒๙๙ บาท

 

13

IMG 7372sm

 

 สื่อธรรม ๑๑  ย่ามขนาดกลาง มีซิบ ผ้าเมือง

สมทบค่าการผลิตชิ้นละ ๑๕๐ บาท

 06