Recommend Print

ขอเชิญร่วมสมทบและจัดทำ ๒ หนังสือสำคัญ ในวาระพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญชวนร่วมกันร้อยเรียงและจัดทำ ๒ หนังสือสำคัญที่สุด

เพื่อการสานต่อว่า...พ่อยังอยู่

ด้วยการบอกพ่อว่า...พวกเราคือ กำลังของแผ่นดิน

 

 1310

ในวาระพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) จะได้จัดพิมพ์หนังสือ ๒ เล่ม เพื่อสานปณิธาน “เป็นกำลังของแผ่นดิน” สมพระนาม “ภูมิพล”และพระราชปณิธาน ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานัปการ ภาคีขับเคลื่อนงานธรรม และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอเชิญร่วมสานต่อว่าพ่อยังอยู่ ด้วยการบอกพ่อว่า “พวกเราคือกำลังของแผ่นดิน” ผ่าน ๒ หนังสือสำคัญ

กำลังของแผ่นดิน เนื้อหาตลอดเล่มมี ๙ ตอน เสมือนจดหมายเหตุน้อย ๆ และสำคัญนักระหว่างพระเจ้าอยู่หัวกับพุทธทาสภิกขุ และชาวเราที่สวนโมกข์กรุงเทพ กระทั่งสวรรคตเรื่อยมา จนกระทั่งวันภาวนาใหญ่ ๑๓ ตุลาคม แล้วออกพระเมรุ ๒๖ ตุลาคม

รูปเล่ม เนื้อใน ๒๕๖ หน้า พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

(ดูตัวอย่างรายละเอียดของหนังสือ “กำลังของแผ่นดิน” ด้านล่างของหน้านี้)

20171003crsm

หนังสือเล่มที่สอง คือ “หัวใจนิพพาน” เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส  เป็นหนังสือเล่มสำคัญและเป็นงานชุดสุดท้ายแห่งชีวิตของพระธรรมโกศาจารย์-พุทธทาสภิกขุ หลังจากเยียวยาและพักฟื้นคืนสติด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก แล้วถูกร้องขอให้อยู่ต่อโดยท่านบันทึกว่า “เลยเห็นด้วยกับผู้ร้องขอว่าอย่าเพ่อตายเพื่อไม่ให้เป็นโมฆะ ก็ปฏิบัติธรรมกันต่อไป ขอให้ได้มอบหมายพระนิพพานเป็นเรื่องสุดท้าย”  พร้อมกับข้อปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องนิพพาน

รูปเล่ม เนื้อใน ๒๘๘ หน้า (พิมพ์ ๔ สี ๔๘ หน้า, ๒ สี ๒๔๐ หน้า) ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

ผู้สนใจสามารถสมทบการผลิตหนังสือทั้งสองเล่ม ในราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท

ขั้นตอนการร่วมสมทบผลิตหนังสือ

๑. กรอกข้อมูลแสดงความจำนงได้ที่ http://member.bia.or.th/order.php

เมื่อให้ข้อมูลแสดงความจำนงแล้วระบบจะบันทึกสถานะของท่านจะเป็น "รอยืนยันการชำระเงิน" ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะของท่านได้ที่ http://member.bia.or.th/orderlists.php

๒. จากนั้นให้ชำระเงินได้เลย (โดยไม่ต้องรออีเมลยืนยัน)

โอนเข้า บัญชีมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๑๑-๒๙๖๒๙๕-๘ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักรัชโยธิน

๓. จากนั้นให้ส่งหลักฐานการโอนเงินที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว สถานะของท่านจะเป็น "ชำระเงินแล้ว"
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะของท่านได้ที่ http://member.bia.or.th/orderlists.php

ประกาศ update ขออภัยในความล่าช้าของการจัดพิมพ์

ขออนุญาตเรียนมายังท่านทั้งหลาย
ถึงหนังสือ ๒ เล่มที่กำลังเร่งรัดเพื่อจัดพิมพ์

ดังนี้ว่า

๑) ต้นฉบับทั้งหมด เรียบร้อยลงตัวแล้วครับ วันที่ ๕ ธันวาคมนี้ จะมีฉบับ Mock Up ให้ได้เห็น ที่สวนโมกข์กรุงเทพ

๒) เพื่อให้กระบวนการนี้ถูกถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบของสำนักพระราชวัง จึงจะนำส่งต้นฉบับพร้อมหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญพระฉายาลักษณ์ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระบรมฉายาลักษณ์ภาพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทคัดตัดตอน และพระราชดำรัสคัดตัดตอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจากพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งสำนักพระราชวังต้องการเวลาตรวจตราให้ถูกถ้วนที่สุด ก่อนนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ

๓) หนังสือนี้ จึงต้องขอเวลาอีกสักนิดจึงจะสามารถส่งมอบได้ ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงส่งท้ายปี ๒๕๖๐ - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ที่จะถึง

๔) หนังสือนี้ จะจัดพิมพ์จำนวนจำกัด เพียง ๒๕๖๐ เล่มเท่านั้น และไม่มีการจัดจำหน่ายแต่อย่างใด นอกจากท่านที่สมทบในการจัดพิมพ์ตามจำนวนที่ระบุแล้ว ยังมีสำหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบจัดพิมพ์เพื่อถวายแด่อารามและพระภิกษุสงฆ์ สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม ในเครือข่ายงานธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสเท่านั้น

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และขออภัย
ที่มิสามารถทำให้ได้ทันในวันที่ ๕ ธันวาคมนี้
ตามที่ประกาศไว้แต่ต้น.

ในงานวันที่ ๕ ธันวาคมนี้ ที่สวนโมกข์กรุงเทพ
จะมีแผ่นพับว่าด้วยหนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ แจกจ่ายนะครับ

๓๐ พย.๖๐

บัญชา พงษ์พานิช / BUNCHAR PONGPANICH
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -สวนโมกข์กรุงเทพ

ภาพตัวอย่างหนังสือ "กำลังของแผ่นดิน"

หนังสือ กำลังของแผ่นดิน รวบรวมร้อยเรียงความเชื่อมโยงระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพุทธทาสภิกขุ เนื้อหาหลักจัดเป็นตอนๆ แต่ละตอนใช้ธรรมบรรยายที่พุทธทาสภิกขุได้แสดงไว้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษตริย์ ได้แก่

  • ธัมมวิจักขณกถา - พระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้
  • สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งประเทศไทย
  • ธรรมะของพระราชา 
  • เรามีสิ่งชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติ โชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่ชักนำ
  • เฉลิมพระชนมพรรษาด้วยวิธีใด 
  • ความสำคัญของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย 

ในแต่ละตอนจะมีภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา นอกจากนั้นยังมีบันทึกเอกสารจดหมายเหตุที่หาชมได้ยาก เช่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ขณะที่พุทธทาสอาพาธ นพ.ประดิษฐ์อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสฯ อาราธนาท่านอาจารย์อย่าเพิ่งมรณภาพ, บันทึกลายมือพุทธทาสหลังอาพาธหนัก, เทศนาสุดท้ายของพุทธทาส, ภาพพวงหรีดพระราชทาน เป็นต้น 

ท้ายเล่มยังบอกเล่าถึงความเป็นมาของการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างในสวนวชิรเบญจทัศ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมงานธรรมเพื่อเป็นกำลังของแผ่นดินในด้านต่างๆ ของธรรมภาคีที่ได้ร่วมมือกันเพื่อให้เป็นไปดังปณิธานพวกเราคือกำลังของแผ่นดิน

03

04

05

05asm

78

11sm

14sm

123

 

17sm

22sm

24sm

25sm

 

28sm

29sท