Recommend Print

ขอเชิญร่วมสมทบและจัดทำ ๒ หนังสือสำคัญ ในวาระพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญชวนร่วมกันร้อยเรียงและจัดทำ ๒ หนังสือสำคัญที่สุด

เพื่อการสานต่อว่า...พ่อยังอยู่

ด้วยการบอกพ่อว่า...พวกเราคือ กำลังของแผ่นดิน

 

 1310

ในวาระพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) จะได้จัดพิมพ์หนังสือ ๒ เล่ม เพื่อสานปณิธาน “เป็นกำลังของแผ่นดิน” สมพระนาม “ภูมิพล”และพระราชปณิธาน ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานัปการ ภาคีขับเคลื่อนงานธรรม และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอเชิญร่วมสานต่อว่าพ่อยังอยู่ ด้วยการบอกพ่อว่า “พวกเราคือกำลังของแผ่นดิน” ผ่าน ๒ หนังสือสำคัญ

กำลังของแผ่นดิน เนื้อหาตลอดเล่มมี ๙ ตอน เสมือนจดหมายเหตุน้อย ๆ และสำคัญนักระหว่างพระเจ้าอยู่หัวกับพุทธทาสภิกขุ และชาวเราที่สวนโมกข์กรุงเทพ กระทั่งสวรรคตเรื่อยมา จนกระทั่งวันภาวนาใหญ่ ๑๓ ตุลาคม แล้วออกพระเมรุ ๒๖ ตุลาคม

รูปเล่ม เนื้อใน ๒๕๖ หน้า พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

(ดูตัวอย่างรายละเอียดของหนังสือ “กำลังของแผ่นดิน” ด้านล่างของหน้านี้)

20171003crsm

หนังสือเล่มที่สอง คือ “หัวใจนิพพาน” เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส  เป็นหนังสือเล่มสำคัญและเป็นงานชุดสุดท้ายแห่งชีวิตของพระธรรมโกศาจารย์-พุทธทาสภิกขุ หลังจากเยียวยาและพักฟื้นคืนสติด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก แล้วถูกร้องขอให้อยู่ต่อโดยท่านบันทึกว่า “เลยเห็นด้วยกับผู้ร้องขอว่าอย่าเพ่อตายเพื่อไม่ให้เป็นโมฆะ ก็ปฏิบัติธรรมกันต่อไป ขอให้ได้มอบหมายพระนิพพานเป็นเรื่องสุดท้าย”  พร้อมกับข้อปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องนิพพาน

รูปเล่ม เนื้อใน ๒๘๘ หน้า (พิมพ์ ๔ สี ๔๘ หน้า, ๒ สี ๒๔๐ หน้า) ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

ผู้สนใจสามารถสมทบการผลิตหนังสือทั้งสองเล่ม ในราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท

ขั้นตอนการร่วมสมทบผลิตหนังสือ

๑. กรอกข้อมูล คลิก member.bia.or.th/order.php 

(สามารถแสดงความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขณะนี้หนังสืออยู่ในขั้นตอนการผลิต รับหนังสือได้หลังวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๒. ชำระเงิน โอนเข้า บัญชีมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

    บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๑๑-๒๙๖๒๙๕-๘ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักรัชโยธิน

๓. ส่งหลักฐานการโอนเงินที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาพตัวอย่างหนังสือ "กำลังของแผ่นดิน"

หนังสือ กำลังของแผ่นดิน รวบรวมร้อยเรียงความเชื่อมโยงระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพุทธทาสภิกขุ เนื้อหาหลักจัดเป็นตอนๆ แต่ละตอนใช้ธรรมบรรยายที่พุทธทาสภิกขุได้แสดงไว้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษตริย์ ได้แก่

  • ธัมมวิจักขณกถา - พระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคใต้
  • สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารผู้เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งประเทศไทย
  • ธรรมะของพระราชา 
  • เรามีสิ่งชักนำให้ศาสนาคุ้มครองชาติ โชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่ชักนำ
  • เฉลิมพระชนมพรรษาด้วยวิธีใด 
  • ความสำคัญของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย 

ในแต่ละตอนจะมีภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา นอกจากนั้นยังมีบันทึกเอกสารจดหมายเหตุที่หาชมได้ยาก เช่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ขณะที่พุทธทาสอาพาธ นพ.ประดิษฐ์อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสฯ อาราธนาท่านอาจารย์อย่าเพิ่งมรณภาพ, บันทึกลายมือพุทธทาสหลังอาพาธหนัก, เทศนาสุดท้ายของพุทธทาส, ภาพพวงหรีดพระราชทาน เป็นต้น 

ท้ายเล่มยังบอกเล่าถึงความเป็นมาของการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างในสวนวชิรเบญจทัศ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมงานธรรมเพื่อเป็นกำลังของแผ่นดินในด้านต่างๆ ของธรรมภาคีที่ได้ร่วมมือกันเพื่อให้เป็นไปดังปณิธานพวกเราคือกำลังของแผ่นดิน

03

04

05

05asm

78

11sm

14sm

123

 

17sm

22sm

24sm

25sm

 

28sm

29sท