Recommend Print

จดหมายข่าวหอจดหมายเหตุพุทธทาส กรกฎาคม ๒๕๖๒

หากท่านมีปัญหาในการอ่านอีเมลฉบับนี้ไม่ได้ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านทาง web browser

ban 01

  No photo description available.

 บันทึกลายมือ “ทำไมจึงอุตริเปนนักโบราณคดี?”

ความคิดในการอยากเป็นนักโบราณคดีของพุทธทาสภิกขุปรากฏชัดเจนในบันทึกเรื่อง “ทำไมจึงอุตริเปนนักโบราณคดี?” โดยจุดเริ่มต้นความสนใจประวัติศาสตร์และโบราณคดี เหตุเพราะไปเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดพระบรมธาตุไชยา ได้พบปะสนทนากับนักโบราณคดีโดยเฉพาะหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วน อินทุวงศ์) อดีตภัณฑารักษ์พิเศษ ประจำกรมศิลปากร และพระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม นามธมฺโม) อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยาและรองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา ผู้รวบรวมโบราณวัตถุมาเก็บรักษาไว้ในพระวิหารและระเบียงคด

นักโบราณคดีที่พุทธทาสภิกขุใช้เป็นต้นแบบในการทำงานประวัติศาสตร์และโบราณคดี นอกจากหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์แล้ว ยังมีกรมพระยาดำรงราชานุภาพ นายมานิต วัลลิโภดม และ ม.จ. จันทร์จิรายุวัฒน์ รัชนี

Image00008

ban 03

JUL6206

เชิญชมนิทรรศการจดหมายเหตุ ๑๐๑ ปีศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน • จัดแสดงถึงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๒ ณ สโมสรธรรมทาน (co dhamma space) รายละเอียด คลิกที่นี่ download สูจิบัตร คลิกที่นี่

ในปี พ.ศ.๒๔๙๓ พุทธทาสภิกขุ ได้รับการร้องขอจากคณะกรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรมการอำเภอไชยา ให้เรียบเรียง แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน ที่ได้รับการกล่าวว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและศรีวิชัยที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งขึ้น

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงได้เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าต่อจากฐานข้อมูลจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และอื่นๆ ด้วยการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ขอเชิญร่วมเรียนรู้และตามรอยพุทธทาสภิกขุผ่านโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนที่รอการสานต่อ และการประยุกต์ใช้วิธีการทางโบราณคดีของพุทธทาสภิกขุเพื่อเข้าใจธรรมะ

JUL6204

JUL6202

 ban 02

 นอกจากกิจกรรมแนะนำทางด้านล่าง ท่านสามารถดูกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ ปฏิทินกิจกรรม

หรือที่ www.bia.or.th หรือติดตามได้ที่เพจ กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

20190624aa

วันเพ็ญอาสาฬหบูชา • ๑๖ ก.ค. ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียนดอกบัว ฟังเสวนาธรรม และ ร่วมกิจกรรม ศิลป์ศีลภาวนา อานาปานสติ ในช่วงกลางวัน และร่วมปฏิบัติเป็นพุทธบูชาตลอดคืน กับกิจกรรม เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียด คลิกที่นี่ 


ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด • ๗ ก.ค. ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุ  รับบาตรโดยภิกษุสงฆ์ ๙ รูป  ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล ถวายภัตตาหารเพล แล้วกินข้าวก้นบาตรในชามแมวแบบ สวนโมกข์ ฟังเพลงดีมีข้อคิดจากอาสาสมัครนักดนตรี  ร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด โดยแจ้งความประสงค์ ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อย ๓ วัน ที่ register.bia.or.th/firstweek.php 


อบรม คู่มือมนุษย์ ครั้งที่ 1/4 หัวข้อ: ตัวตน ตัวเ รา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึก ตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร   ก.ค. ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมต่อเนื่อง ๔ ครั้ง ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เน้นที่ความเข้าใจเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ อันเป็นจุดหมายหลักของพระพุทธศาสนา รายละเอียดกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่


60386796 2084114918373162 6673611774702387200 n cr

ค่ายอบรมธรรมะ สำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๖ เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ๒๐ และ ๒๑ ก.ค. (ไม่พักค้าง) กำหนดการและการลงทะเบียน คลิกที่นี่


ความตายออกแบบได้ • ๖ ก.ค. ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมที่จะพาคุณฝึกเจริญมรณานุสติในรูปแบบเดี่ยว แบบคู่ และแบบกลุ่ม ตลอดเวลา ๔ ชม. ที่จะเปี่ยมไปด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจชีวิต • รายละเอียดกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ • ลงทะเบียนเ คลิ๊กที่นี่


ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล • ๑๔ ก.ค. ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น  กิจกรรมผสมผสาน ไทเก๊ก โยคะ ความเคลื่อนไหว พร้อม ๆ กับการฝึกสมาธิ กำหนดรู้ลมหายใจตามแนวการฝึกอานาปานสติเพื่อความสงบและผ่อนคลายจากภายใน เหมาะสำหรับทุกวัย • ลงทะเบียนเ คลิ๊กที่นี่


ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ เรื่อง อยู่ที่สวนโมกข์นี้ทำอะไร อยู่ ฝึก....ตายเสียก่อนตาย   ๗ และ ๒๑ ก.ค. เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน • ลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่


ธรรมะปฏิบัติ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว  ๘ ก.ค. ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 


ธรรมะใกล้มือ ก.ค. ๖๒ เรื่อง ไม่มีใครผิดใครถูก มีแต่อะไรผิดอะไรถูก 

3D Book ธรรมะใกลมอ 2019 07 ก

เนื้อหาในเล่ม ไม่มีใครผิดใครถูก มีแต่อะไรผิดอะไรถูก / อย่างไรเรียกว่าผิด อย่างไร เรียกว่าถูก / ความโง่ของปุถุชน / ไม่เผลอสติ-เราข้ามผ่านปัญหาได้ / รบกันไปพลาง แลกเปลี่ยนธรรมะกันไปพลาง / สงครามยุติเมื่อมนุษย์คืนดีกับธรรมชาติ / สิ่งที่ทุก ศาสนาสอน / ทด้วยจิตว่าง-ทถูกเพื่อถูก

สมทบการผลิต เล่มละ ๑๐ บาท ได้ที่สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพ ติดต่อ facebook BIA Book Club

สมัครสมาชิกธรรมะใกล้มือรายปี ทางระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ 

อ่านออนไลน์ คลิกที่นี่