Recommend Print

ขอเชิญร่วมสวดมนต์และปฏิบัติบูชาข้ามคืนรับปีใหม่...“ปีใหม่ชีวิตใหม่...ปีแห่งการตามรอยธรรมราชา”

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเจริญสติ ๒๕๖๐

“ปีใหม่ชีวิตใหม่...ปีแห่งการตามรอยธรรมราชา”

สวดมนต์และปฏิบัติบูชาข้ามคืนรับปีใหม่

เสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – อาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 20161208_sm_cr.jpg

มีชีวิต มีให้ดี ต้องมีชาติ
ชาติวิลาส นั้นต้องมี ศรีศาสนา
สองนั้นจะดี ต้องมี ธรรม-ราชา
เป็นหัวหน้า และตัวอย่าง ทุกอย่างไป

ประเทศชาติ เหมือนร่างกาย ให้คิดดู
ไม่มีกาย ใจจะอยู่ อย่างไรได้
ศาสนานั้น เหมือนใจ ฝ่ายนามกาย
ไม่มีใจ ก็เหมือนตาย ซากก่ายนอน

มหากษัตริย์ เหมือนสติ และปัญญา
ที่บัญชา กายและใจ ให้เป็นสมร
ร่วมกันไป คล้ายกับงาน สหกรณ์
ไม่ม้วยมรณ์ ไทยเจริญ เกินเปรียบเอย

ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ปรารภไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ให้เป็นปีแห่งทศพิธราชธรรม เพื่อการทำหน้าที่ให้ถูกต้องกว่าปีเก่า ด้วยการส่งเสริมทศพิธราชธรรมกันทั่วประเทศ ตลอดปีนั้นท่านได้บรรยายธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อเนื่องกันทุกเดือน ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๓ ครั้งละครึ่งชั่วโมง ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

ในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอนำหลักคิดของท่านอาจารย์พุทธทาสมาใช้ขับเคลื่อนงานธรรมขยายผล ให้เป็นปีแห่งการตามรอย "ธรรมราชา"

กำหนดการ

(สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมช่วงใด ๆ ได้ตามอัธยาศัย)

ช่วง ๑ เช้า : บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ฟังธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุ เรื่อง การตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

สมาทานไตรสรณคมน์และศีลห้า ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาลส่งท้ายปี แด่พระภิกษุรวม ๙ รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

ปรารภธรรม โดย พระครูสิริธรรมสาร (ไชยา สิริธมฺโม)

กล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระภาณุ จิตฺตทนฺโต

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ทำวัตรเช้า สวดมนต์บทพิเศษ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

อบรม อานาปานสติจากพระโอษฐ์ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ ณ ชั้น ๒ ห้องปฎิบัติธรรม (กิจกรรมนี้ลงทะเบียนได้ที่ register.bia.or.th)

 

003

ช่วง ๒ บ่าย : ฟังธรรมยามบ่าย และร่วมกิจกรรมต่างๆ  

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ นำโดย พระภิกษุในเครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที ณ ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม (กิจกรรมนี้ลงทะเบียนได้ที่ register.bia.or.th)

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

เพลินธรรมนำชม

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ศิลป์ศีลภาวนา ๔ กิจกรรม (ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย, ตุ๊กตาน้องแทนใจ  ผ้าห่มให้น้องคลายหนาว, พวงกุญแจสร้างสุข) ณ ชั้น ๑ โถงกิจกรรม (กิจกรรมนี้ลงทะเบียนได้ที่ register.bia.or.th)

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐

เปิดโรงทาน (โต๊ะแบ่งปัน กำหนดอาหาร)

Combine

ช่วง ๓ เย็นค่ำ – สวดมนต์  ฟังเสวนาหลังพระอาทิตย์อัสดง ณ สวนพุทธธรรม

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐

ทำวัตรเย็น และฟังธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุ เรื่อง สรุปความแห่งทศพิธราชธรรม

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐

ปรารภธรรม โดย พระประสงค์ ปริปุณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก

๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐

เสวนา ตามรอยธรรมราชา 

ผู้ร่วมเสวนา

อ.เดชา ศิริภัทร ศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาส ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ของนักเรียนแห่งโรงเรียนชาวนา

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ผู้ซึ่งมีความแน่วแน่ต่อการสืบสานแนวทางพระราชดำริ อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท

ผู้ดำเนินรายการ

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เคยเลิกสนใจเรื่องพุทธศาสนาในช่วงเป็นนักศึกษาแพทย์ จนได้ไปบวชและพบพุทธศาสนา

จิรา บุญประสพ ครีเอทีฟ และโปรดิวเซอร์ บริษัท พอดี ครีเอทีฟ จำกัด ผู้ที่ใช้ทั้งธรรมะและศาสตร์ของพระราชา ในการดำเนินชีวิต

๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐

ดนตรีสบายใจ พบกับ เจี๊ยบ วรรธนา และ เดอะ แรบบิท พร้อมด้วย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ เราจะได้ฟังเพลง “ศรีตรังต้นน้อย”

บทเพลงเพื่อระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จากความรู้สึกอยากให้กำลังใจต่อต้นศรีตรังทรงปลูกที่ รพ.ศิริราช ที่ไม่สบายให้กลับมาแข็งแรงให้ร่มเงาได้อีกในเร็ววัน เปรียบต้นศรีตรังคล้ายกับคนไทยที่แม้จะเสียใจเพียงใด กับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องรีบฟื้นแข็งแรงเพื่อทำหน้าที่ของตนต่อไปได้เพื่อพระองค์

ช่วงที่ ๔ ข้ามคืน –  ฟังธรรม ภาวนาถือธุดงค์เนสัชชิกสักครั้ง ณ สวนพุทธธรรม

๒๓.๐๐ – ๐๐.๐๐ น.

ปรารภธรรมและนำภาวนา โดย พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ วัดจากแดง สมุทรปราการ

๐๐.๐๐ น.

ตีระฆังรับปีใหม่

๐๐.๐๑ – ๐๐.๑๐ น.

รับธรรมพร โดย ครูบาอาจารย์

๐๐.๑๐ – ๐๑.๐๐ น.

พิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และสวดมนต์บทพิเศษรับพุทธศักราช ๒๕๖๐

เพื่อแสดงเจตนาอันแน่วแน่และมั่นคงต่อการถึงที่พึ่งอันสูงสุดดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้เป็นหลักชัยแก่พุทธบริษัท และเป็นบาทฐานสู่การศึกษาและปฏิบัติในพุทธศาสนาต่อไป

๑. บทปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะ ดังนี้

 • บูชาพระรัตนตรัย
 • คำกล่าวสมาทานไตรสรณคมน์ 
 • คำสมาทาน ศีล ๕
 • บทสังเวคปริกิตตนปาฐะ

๒. เขมาเขมสรณทีปิกคาถา ที่พึ่งที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา

๓. ภัทเทกรัตตคาถา ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้  

๔. ธัมมคารวาทิคาถา พระพุทธเจ้าทั้งหลายเคารพพระธรรม

๕. ปฏิจจสมุปบาท พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

๖. มงคลสูตร แนวทางดำเนินชีวิตและอันพึงระลึกและปฏิบัติตาม

๗. โอวาทปาติโมกขคาถา ประมวลธรรมอันเป็นหลักปฏิบัติของพุทธบริษัท

๘. ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ โอวาทครั้งสุดท้ายแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๙. อุททิสสนาธิฏฐานคาถา บทอุทิศส่วนกุศล

download ไฟล์ pdf สำหรับเปิดดูใน tablet คลิ๊กที่นี่

๐๑.๐๐ – ๐๑.๓๐ น.

สำรวมกายใจเพื่อเตรียมถือธุดงค์เนสัชชิก (ตามอัธยาศัย)

๐๑.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.

ร่วมสมาทานเจริญสติสมาธิภาวนา นำโดย พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม

ช่วงที่ ๕ รับอรุณ – ทำวัตรเช้ารับอรุณปีใหม่และพรปีใหม่ ทำบุญตักบาตรสาธิตฯ ณ สวนพุทธธรรม

๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น.

ทำวัตรเช้า สวดมนต์ และภาวนารับอรุณ

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเช้า และเตรียมอาหารใส่บาตร

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

ตักบาตรสาธิต และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลารามรวม ๙ รูป

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ฟังธรรมบรรยายรับปีใหม่ของพุทธทาสภิกขุ เรื่อง การตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์

๐๙.๐๐ น.

จบกิจกรรม

area_new_year_2017.jpg

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

การเดินทาง

 • ขอแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากจะไม่มีที่จอดรถ เพราะใช้เป็นพื้นที่โรงทานและภาวนา
 • แผนที่และการเดินทาง ดูได้จาก http://www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg
 • ท่านที่นำรถส่วนตัวมา รับบัตรจอดรถที่ประตูใหญ่ เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. (หรือจนบัตรหมด) และนำไปจอดได้ที่ลานจอดรถของสวนรถไฟ โปรดอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในรถ
 • รถไฟฟ้า BRT และ MRT เปิดให้บริการถึงตี ๒ ของวันที่ ๑ มกราคม (ลิงค์ข่าว)

การเตรียมตัว

 • การแต่งกาย : แต่งกายสุภาพ (ไม่นุ่งสั้น เอวลอย แขนกุด ฯลฯ กางเกงขายาวจะสะดวกและกันแมลง ยุงได้ดีกว่า) สีขาว หรือ ดำ
 • ผ้าคลุมไหล่ หรือ เครื่องกันหนาวอื่น ๆ
 • ผ้าหรือกระดาษสำหรับปูนั่ง (มีให้บริการแต่มีจำนวนจำกัด ถ้าเตรียมมาเองจะสะดวกกว่า)
 • ยาทากันยุง กระบอกน้ำ แก้วน้ำดื่ม กล่องใส่อาหาร ช้อน
 • อย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวมา

สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมภาวนาข้ามคืน

 • เตรียมเตนท์ กระโจม กลด และเครื่องนอนตามสมควร
 • ท่านที่ต้องการกางเตนท์ ให้กางเตนท์ในพื้นที่ สนามหลังสวนพุทธธรรม ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว
 • บริการรับฝากอาหารแห้งสำหรับใส่บาตร ในเช้าวันปีใหม่ (สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมข้ามคืน) ณ กองอำนวยการ ภัตตศาลา
 • ไม่มีบริการรับฝากสัมภาระและของใช้ส่วนตัว อย่าเตรียมสัมภาระมาเกินความจำเป็น ไม่นำสิ่งของมีค่าติดตัวมา

หนังสือสวดมนต์

 • หนังสือสวดมนต์ มีให้ยืมใช้จำนวน ๘๐๐ เล่ม (ซึ่งมีน้อยกว่าจำนวนผู้มาร่วมงาน) ณ กองอำนวยการ ภัตตศาลา
 • ท่านที่ประสงค์จะสมทบการผลิต เล่มละ ๕๐ บาท ณ ห้องหนังสือและสื่อธรรม
 • download ไฟล์ pdf สำหรับเปิดดูใน tablet คลิ๊กที่นี่

ของที่ระลึก

15350716 1082510581866939 4528021866977437376 n

สื่อธรรม สำหรับปีใหม่นี้ เป็นผ้าห่มพระธาตุ สกรีนคำว่า "ปีใหม่...ชีวิตใหม่ ปีแห่งการตามรอยธรรมราชา" 

ผ้าห่มพระธาตุนี้มาจากประเพณีของชาวนคร ที่ได้ร่วมมือร่วมใจนำผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนำไปไปห่มฐานพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เรียกว่า “ผ้าพระบฎ” (หรือ พระบต) ซึ่งเมื่อเสร็จงานแล้วก็มักไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ใดๆ หรือต้องนำไปทิ้ง สวนโมกข์กรุงเทพ ได้รับมอบผ้าห่มพระธาตุนี้จากทางวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช และได้กำลังจากธรรมภาคี และ จิตอาสาจากทางบ้านร่วมกันทำของที่ระลึกเพื่อเป็นสื่อธรรมจำนวนหลายพันชิ้น จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้

ผู้ที่สนใจรับของที่ระลึก กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้
http://register.bia.or.th/member_select.php?act_id=2257

หมายเหตุ 
๑. การลงทะเบียนล่วงหน้าจะช่วยให้ท่านจะได้รับความสะดวกในการรับของที่ระลึก ผ่านการ check in ในระบบคอมพิวเตอร์ มิเช่นนั้นต้องไปกรอกฟอร์มลงทะเบียนที่หน้างาน
๒. จำกัดสิทธิ์ ๑ ชิ้น ต่อ ๑ ท่านเท่านั้น

ติดต่อสอบถามภายในวันงาน

โทร. หมายเลข ๐๘ ๖๓๑๑ ๐๙๐๐ และ ๐๙ ๔๐๖๘ ๘๓๘๖