Recommend Print

วันแห่งสติ โดย สังฆะสวนธรรม หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

วันแห่งสติ

14915296_10154710648242431_1468628586325817748_n.jpg

web_plum

ภาวนาเพื่อความรู้ ตื่น และเบิกบาน ในรูปแบบเซน ตามแนวทางของท่าน ติช นัท ฮันห์ ผ่านการฟังธรรม สนทนาธรรม ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ทานอาหารและเดินในวิถีแห่งสติ

กำหนดการ

๐๗.๐๐ น. ตักบาตร (มังสวิรัติ)

๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๙.๓๐ น. ฟังธรรม

๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (มังสวิรัติ)

๑๓.๐๐ น. ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

๑๔.๓๐ น. สนทนาธรรม

๑๕.๔๕ น. เดินในวิถีสติ

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนคี่ เวลา ๗.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียน

กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเตรียมอาหารได้ให้เพียงพอที่:
http://www.thaiplumvillage.org  ค้นหา ""กลุ่มสังฆะสวนธรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

โทร. คุณสุภาพร ๐๘ ๗๘๑๐ ๙๗๐๐