Recommend Print

Update สวดมนต์ภาวนาข้ามปี 2564

กำหนดการ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี
สวนโมกข์กรุงเทพ

“ปีใหม่ชีวิตใหม่ด้วยใจที่สงบ เย็น และเป็นประโยชน์"

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑ มกราคม ๒๕๖๔

 

Update

 Update เนื่องด้วยการระบาดของ covid-19

จึงของดกิจกรรมทุกกิจกรรมในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ยกเว้น การตักบาตรช่วงเช้าเท่านั้นที่จัดตามกำหนดเดิม

 

ช่วง ๑ ยามเช้า : ตักบาตรสาธิต สมาทานศีล ฟังธรรม และสมาธิภาวนา ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

(Facebook Live ที่เพจ @หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ​รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ ​​​ทำวัตรเช้า สวดมนต์ (แปล) และสมาธิภาวนา

๐๙.๑๐ - ๑๐.๐๐ น.​บูชาพระรัตนตรัย สมาทานไตรสรณคมน์ ศีลห้า และอาราธนาธรรม ปรารภธรรรม โดย พระมหาภาณุ ภาณุโก (ป.ธ. ๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (๔๐ นาที)

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ​ใส่บาตร พระภิกษุสงฆ์จากเครือข่ายสวนโมกขพลาราม ๕ รูป (เฉพาะข้าวสารอาหารแห้ง)

 • กล่าวคำถวายสังฆทาน
 • พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนากถา
 • กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกราบลาคณะสงฆ์
 • คณะสงฆ์ภัตตกิจ

๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.​ รับข้าวห่อ นำกลับไปรับประทานที่บ้าน

Image00001

ช่วง ๒ ยามบ่าย : สมาธิภาวนา และกิจกรรมต่างๆ 

(กรุณาลงทะเบียน register.bia.or.th ตามกิจกรรมที่สนใจร่วม)

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.​อานาปานสติภาวนา นำโดย พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.​๓ ศิลป์ภาวนา ได้แก่ ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย, ปลาบีบเพื่อบริหารกล้ามนิ้วมือ, พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.​เพลินธรรมนำชม (รอบพิเศษ) นำชมความหมายภาพปริศนาธรรม ณ โถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น ๒

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.​สมาธิกับขลุ่ยเซน โดย อาจารย์เมธี จันทรา ณ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.​รับประทานอาหาร ณ โรงทาน และโต๊ะแบ่งปัน

( สามารถนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ มาแบ่งปันเพื่อนๆ ได้ที่โต๊ะแบ่งปัน )

**ขอความกรุณา งด บรรจุภัณฑ์ที่ใช้โฟม ถุงพลาสติกขนาดเล็ก และกล่องพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว**

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.​นำชมนิทรรศการจดหมายเหตุพุทธทาส (รอบพิเศษ) (Facebook Live ที่เพจ @หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

ช่วง ๓ ยามเย็น : ทำวัตร ฟังธรรม เสวนา ฟังดนตรี ณ ลานหินโค้ง ชั้น ๑

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.​ทำวัตรเย็น สวดมนต์ (แปล) และสมาธิภาวนา รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ

๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.​Crystal Singing Bowls ล้างพิษกายใจ รับปีใหม่ด้วยใจที่สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ โดย คณะศิษย์อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา

๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.​เสวนายาใจ ดีท็อกซ์ความรู้สึก เพิ่มวิตามินบำรุงหัวใจให้สดชื่น แจ่มใส พร้อมรับปีใหม่ ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒ (Facebook Live ที่เพจ @หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

​​​ผู้ร่วมเสวนา

 • ​อ้อม สุนิสา ศิลปิน
 • ดร.แพม นักจิตวิทยา
 • พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ

๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.​พักอิริยาบถ

๒๑.๐๐ - ๒๓.๓๐ น.​เห็นธรรมเมื่อฮัมเพลง นำโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ และทีมศิลปิน (Facebook Live ที่เพจ @หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

ช่วงที่ ๔ ยามข้ามปี : สวดมนต์ภาวนา รับศักราชใหม่

(Facebook Live ที่เพจ @หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

๒๓.๓๐ - ๐๐.๐๐ น.​เจริญสติ สวดมนต์ ส่งท้ายปี ๒๕๖๓

๐๐.๐๐ น. ​​สัญญาณระฆังรับพุทธศักราช ๒๕๖๔

๐๐.๐๑ - ๐๐.๒๕ น.​อธิษฐานตั้งมั่นเจตนา และสวดมนต์บทพิเศษ

๐๐.๒๕ - ๐๐.๓๐ น.​คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

๐๐.๓๐ น.​​จบกิจกรรม (ไม่มีพักค้าง)

 


 

๑ มกราคม ๒๕๖๔

(Facebook Live ที่เพจ @หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

ตักบาตรรับปีใหม่ : ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด และรับพรปีใหม่ ณ ลานหินโค้ง ชั้น ๑


๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น.​ทำวัตรเช้า สวดมนต์ ภาวนารับอรุณ รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ

๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น.​ปรารภธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.​เจ้าภาพนำถวายสังฆทาน ข้าวสารอาหารแห้ง

ใส่บาตรรับอรุณปีใหม่ พระภิกษุ ๙ รูปจากสำนักปฎิบัติธรรมวิวัฏฏะ จ.เลย

(เฉพาะข้าวสารอาหารแห้ง)

 


บทสวดมนต์พิเศษ

Download

ติดต่อสอบถาม​​

การเดินทาง

 • แผนที่ http://goo.gl/maps/EzxdT
 • ขอแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากจะไม่มีที่จอดรถ เพราะใช้เป็นพื้นที่โรงทานและภาวนา แผนที่ และการเดินทาง ดูได้จาก www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg

การเตรียมตัว

 • การแต่งกาย : ชุดสุภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องชุดขาว
 • ผ้าคลุมไหล่ หรือ เครื่องกันหนาว
 • ผ้า เสื่อ หรือกระดาษสำหรับปูนั่ง
 • ของใช้ส่วนตัว ยาทากันยุง และยาประจำตัว
 • กระบอกน้ำ แก้วน้ำดื่ม กล่องใส่อาหาร ช้อน
 • ไม่มีบริการรับฝากสัมภาระและของใช้ส่วนตัว
 • อย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวมา สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมภาวนาทั้งวัน

สนใจร่วมงานธรรมอาสาสมัคร ภายในงานเทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี

ลงทะเบียน http://register.bia.or.th

• งานรับลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

• อาสาสมัครหนังสือ

• อาสาสมัครจุดอำนวยการและบริการ

• อาสาสมัครดูแลความสะอาดห้องน้ำ

• อาสาสมัครแยกขยะ

• อาสาสมัคร Call Center