Recommend Print

ขอเชิญชมนิทรรศการ “#พุทธทาสใช้” ๕ ก.ย. – ๓๐ พ.ย.

ขอเชิญชมนิทรรศการ “#พุทธทาสใช้ ”
ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ สโมสรธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น (ปิดวันจันทร์)
 
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ นอกจากจะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเอกสารลายลักษณ์ โสตทัศนจดหมายเหตุ และสิ่งพิมพ์แล้ว ยังรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ของพุทธทาสภิกขุและวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจากสวนโมกขพลารามและกุฏิพำนักที่วัดชยาราม ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องอัฐบริขาร ของใช้ส่วนตัว เครื่องมือเผยแผ่ สิ่งของเกี่ยวเนื่องกับกระบวนวิธีการทำงาน ของเล่นในชีวิตสมณะ และของถวาย
 
 
วัตถุจดหมายเหตุเหล่านี้เปรียบเสมือนความทรงจำที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติ พัฒนาการ การศึกษา แนวความคิด การเก็บสะสม และวิถีชีวิตของเจ้าของ ที่จะช่วยเติมเต็มชีวประวัติในแง่มุมต่างๆที่รอบด้านมากขึ้น
 
#พุทธทาสใช้ เป็นคำที่คิดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวัตถุจดหมายเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อการค้นหาและเข้าถึงได้ง่ายผ่าน แฮชแท็ก (#) การเล่าเรื่องผ่านเพจ facebook “จดหมายเหตุพุทธทาส” โดยอาศัยคำบอกเล่าจากบุคคลใกล้ชิดของพุทธทาสภิกขุ

ในนิทรรศการนี้ จะนำวัตถุจดหมายเหตุมาจัดแสดงแบบหมุนเวียน ผู้ชมจะได้เห็นวัตถุที่แปลกใหม่และคาดไม่ถึง รวมทั้งการได้เรียนรู้ธรรมะผ่านสิ่งของที่ #พุทธทาสใช้ และอาจทำให้เกิดการตั้งคำถามในใจว่า “พุทธทาสภิกขุมีของแบบนี้ด้วยหรือ?”