Recommend Print

โยคะ-สติ-บำบัด

โยคะ –บำบัด-สติ
โดย อาจารย์จุฑาภรณ์ สกุลศักดิ์ และทีมงานสวนโยคะธรรม

11 2 โยคะ สต บำบดsm
 
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่
 

หลักสูตร

ปรับสมดุลร่างกาย แก่ผู้มีปัญหา เข่าเสื่อม ปวดเอว ปวดหลัง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไหล่ติด ปวดคอ ปวดหัว นิ้วล็อคและร่างกายมีปัญหาต่าง ๆ

วันและเวลาและสถานที่

ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น ๒

กิจกรรมวันแรกของแต่ละรุ่น

  • บรรยายหลักสาคัญของโยคะ
  • วิธีฝึกปราณายามะ
  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกายในส่วนต่าง ๆ แบบวิถีโยคะ
  • เฉลยปัญหาที่มีในร่างกายของแต่ละท่าน
  • รับสมัครผู้เข้าฝึก รุ่นละ 80 ท่าน
  • แจกแนวทางและท่าทีท่านควรฝึกถ้ายังไม่สามารถเข้าร่วมฝึกในรุ่นนี้ได้ ไปฝึกเองที่บ้านก่อน ค่อยมารุ่นต่อไป
  • สาธิตโยคะลีลา

11 1 โยคะสตบำบดsm

หลักการคัดเลือกผู้เข้าฝึก

๑. ผู้ที่มีความสนใจจะดูแลสุขภาพของตัวเอง
๒. ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือตัวเองตามวิธีของโยคะ
๓. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหลายด้าน
๔. ผู้ที่ไม่ต้องการกินยาแผนปัจจุบัน นั่นคือ ผู้ที่รักตัวเอง และช่วยตัวเองอย่างถูกวิธี
๕. ต้องมาในวันที่เปิดของแต่ละรุ่น

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

๑. สมุดจด 1 เล่ม
๒. ชุดกางเกงวอร์ม (ถ้าไม่มีซิป และกระเป๋าจะดีมาก) หลวมขาจั๊มยาวถึงข้อเท้า (ไม่รัดรูป) ไม่ใช้กางเกงแอร์โรบิค
๓. สวมเสื้อยืด คอกลม แขนสั้น ชายเสื้อยาวพอใส่ไว้ในกางเกง และยืดแขนขึ้นบนได้สุดแขน

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๐๑ ส่วนงานกิจกรรมและเผยแผ่ สวนโมกข์กรุงเทพ