Recommend Print

ขอเชิญชม นิทรรศการ ​ ๘๐ ปี สโมสรธรรมทาน ๙๐ ปี สวนโมกขพลาราม​

 

นิทรรศการ ​
๘๐ ปี สโมสรธรรมทาน ๙๐ ปี สวนโมกขพลาราม​


280933251 1063314151284449 6404883433653267151 n

 

“ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ระหว่างที่ฉันยังศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ ได้มีการติดต่อกับนายธรรมทาส พานิช โดยทางจดหมายอยู่เสมอ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการส่งเสริมปฏิบัติธรรม ตามความสามารถ ในที่สุด ในตอนจะสิ้นปีนั้นเอง* ​เราได้ตกลงกันถึงเรื่องจะจัดสร้างสถานที่ส่งเสริมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะขึ้นสักแห่งหนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่ภิกษุสามเณรผู้ใคร่ในทางนี้ ซึ่งรวมทั้งตัวเองด้วย โดยหวังไปถึงว่า ข้อนั้นจะเป็นการช่วยกันส่งเสริมความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา... เมื่อไม่มีที่ใดที่เหมาะสำหรับพวกเราจะจัดทำยิ่งไปกว่าที่ไชยา เราก็ตกลงกันว่าจำเป็นจะตั้งจัดสร้างที่นี่ ทั้งที่ที่ไชยา ไม่มีถ้ำ ไม่มีภูเขาที่งดงามตามธรรมชาติเลย และเพราะเรามีกำลังน้อย เราจะทำน้อยๆ เผื่อผู้มีกำลังมากเห็นตัวอย่างแล้วเกิดพอใจขึ้นมา ก็จะจัดทำกันให้แพร่หลายได้สืบไป...”** ​ ​
นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมรำลึกถึงวาระครบรอบ ๘๐ ปี สโมสรธรรมทาน และ ๙๐ ปี สวนโมกขพลาราม โดยงานจดหมายเหตุได้คัดเลือกเอกสารและวัตถุจากคลังจดหมายเหตุพุทธทาส ๑๐ สิ่งน่าสนใจที่สะท้อนการทำงานและการบุกเบิกขบวนธรรมของสวนโมกข์มาให้ผู้สนใจได้รับชม อาทิ พิมพ์ดีดเครื่องแรกของพุทธทาสภิกขุ เครื่องบันทึกเทปขดลวด ภาพชุดสวนโมกข์พุมเรียง สมุดบันทึกปฏิบัติธรรมรายวันแบบพุทธทาส หนังสือพิมพ์พุทธสาสนาและต้นฉบับ ​
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ​
๑๕ พฤษภาคม ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ​
เวลา ๙:๐๐ - ๑๗:๐๐ น. ทุกวัน (ปิดวันจันทร์ – อังคาร) ​
ณ สวนโมกข์กรุงเทพ​ (หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)
ชมนิทรรศการออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/3LbZWrF
หมายเหตุ​
 
* ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ประเทศไทยนับวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่​
** ช.ภ.ท. (รวบรวม), ชีวิตและงานของท่านพุทธทาส (พระนคร: สำนักพิมพ์สุวิชานนท์, ๒๔๙๘), ๗๖ - ๗๗.​