ค่ายวัยใส (เรียนรู้ธรรมะ = ธรรมชาติ) ค่ายวัยใส (เรียนรู้ธรรมะ = ธรรมชาติ) สำหรับวัยรุ่นอายุ 13-15 ปี ครั้งที่ 1

ค่ายวัยใส (เรียนรู้ธรรมะ = ธรรมชาติ)
สำหรับวัยรุ่นอายุ 13-15 ปี ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

จัดโดย กลุ่มเพลินธรรมนำปัญญา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

20170224 คายอบรมธรรมะสำหรบวยรนอาย 13 15 ป ครงท 1 v5

กำหนดการ

8.30 น.               ลงทะเบียน

9.00 น.              ปฐมนิเทศ

9.15 - 12.00 น   กิจกรรม  

                                   เธอกับฉันเรารู้จักกันนะ

                                   พื้นที่นี้ปลอดภัย

                                   ฟังอย่างรู้ใจ

12.00 - 12.45     ทานข้าวจานแมว และล้างจานอย่างมีสติ

12.45 - 13.15     จิตอาสาพาเพลิน

13.15 - 13.45     ปลูกต้นกล้าแห่งสติด้วยโยคะ*

13.45 - 16.30     กิจกรรม

                                 คุณค่าของฉัน = คุณค่าของเธอ

                                 ศิลป์ภาวนา ปั้นดินให้เป็นดาว

                                 ดูภาพ ดูใจ ได้ปัญญา

                                 ล้อมวงฟังเสียงหัวใจ

check out เดินทางกลับโดยปลอดภัย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ได้ 2 ช่องทาง

   1. กรอกใบสมัครทางออน์ไลน์ได้ที่ register.bia.or.th

   2. กรอกใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ หอจดหมายเหตุฯ 
  

(สมัครได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 60) เปิดรับจำนวน 55 คน

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 08 1834 1065 (กิด) 08 1844 1496 (ออยล์) 08 9449 9926 (ยุ้ย)

* การแต่งกาย สวมใส่ชุดที่สวมใส่สบายเหมาะกับการเคลื่อนไหว เช่น กางเกงวอร์ม เสื้อสีขาวไม่รัดรูปเกินไป

Tags กิจกรรมสำหรับเยาวชน