Recommend Print

ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ

 

02smtaikek

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

 

ฝึกความเคลื่อนไหว พร้อมกับการเจริญสมาธิ กำหนดรู้ลมหายใจตามแนวอานาปานสติ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย และความสงบจากภายใน ด้วย "กิจกรรมไทเก็ก โยคะ สมาธิ" เหมาะสาหรับทุกวัย

วิทยากรGCLUB

อ.สุพล โลห์ชิตกุล ผู้เขียนหนังสือ "ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ อุบายวิธีสู่ความสงบเย็น" และเป็นอาจารย์สอน ไทเก๊ก ไท้ชิ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมภาวนาที่สวนโมกข์นานาชาติ และเป็นผู้ฝึกสอนให้กับชาวต่างชาติทั้งในสหรัฐและหลายประเทศในยุโรป

cover1.jpg

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โถงกิจกรรม ชั้น ๑

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายกิจกรรม โทร. ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๐๑