อบรม อานาปานสติ จากพระโอษฐ์

หลักสูตรอบรม อานาปานสติจากพระโอษฐ์
เตรียมความพร้อมทางด้านปริยัติ ก่อนลงมือปฏิบัติอานาปานสติภาวนา
เพื่อนำไปสู่ความราบรื่น ก้าวหน้า ในการปฏิบัติ

 DSC 0152sm

สติกำหนดลมหายใจเขาออก อันผูใดไมอบรมใหบริบูรณ ทั้งกายทั้งจิตของผูนั้นก็หวั่นไหว - พุทธพจน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะกิจกรรม

 

anapanasati_book

 

เอกสารอ้างอิงประกอบการศึกษาเบื้องต้นคือ

เอกสารอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการลงลึก

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ทางสวนโมกข์กรุงเทพ ได้จัดให้มีการปฏิบัติ “อานาปานสติภาวนา”  ในวันอาทิตย์ แต่พบว่ายังมีบางท่าน ที่พึ่งเริ่มเข้ามาปฏิบัติ หรือแม้ที่ปฏิบัติมานาน แต่ก็อาจไม่เคยทราบ ปริยัติ ที่พระพุทธองค์ ทรงสอนไว้อย่างชัดเจน หลายๆ ท่านยังมีข้อสงสัย มีคำถาม ที่ไม่เพียงเกี่ยวเนื่องกับอานาปานสติเท่านั้น ยังเกี่ยวกับทิฏฐิต่างๆ ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยทั่วไป และเมื่อมีความสงสัยอยู่ ทำให้การวางจิตไม่ถูกตรง ส่งผลให้การปฏิบัติไม่ราบรื่น หรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ดังนั้น การเตรียมความพร้อมทางด้านปริยัติ ก่อนลงมือปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อนำไปสู่ความราบรื่น ก้าวหน้า ในการปฏิบัติต่อไป

หลักคิดและวัตถุประสงค์

IMG 8138 sm

การอบรมหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๑๐๐  คน

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๕ ของเดือน (ปีละประมาณ ๔ ครั้ง)

เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ธรรมภาคีกลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์ คุณวุฒิ  โทร. ๐๘ ๑๘๓๕ ๔๕๙๕ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)

Facebook กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์

หมายเหตุ กิจกรรมประจำอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน กรุณาโทรสอบถามก่อนร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

Tags กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปริยัติสัทธธรรม)