Print Recommend Feed Entries

 • เด็กสวน (โมกข์) ตอนที่ ๖ Buddhadasa Bless

  สรุปประเด็นและร้อยเรียง การสนทนา Clubhouse สวนโมกข์กรุงเทพ รายการ เด็กสวน (โมกข์) ตอนที่ ๖ Buddha Bless ​ ​ เดินทางไปพร้อมความเปลี่ยนแปลงตาม Rhyme ของชีวิต ​ วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ​ เวลา : ๑๗....

  อ่านต่อ
 • วันเยี่ยมสวนโมกข์ - จดหมายเหตุ

  ความเป็นมาของวันเยี่ยมสวนโมกข์ พุทธทาสภิกขุได้เล่าไว้ว่า “หลายปีแล้ว ๑๐ กว่าปีเห็นจะได้ เป็นเรื่องที่ข้างนอกเขาคิดกันเอง ดูเหมือนพระครูถาวรฯ จะเป็นตัวตั้ง ตัวตี ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอ เริ่มแรก ๆ ไม่กี่ค...

  อ่านต่อ
 • พุทธทาสภิกขุรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช

  รับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช ภาพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จเยี่ยมสวนโมกขพลาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มาภาพ : วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

  อ่านต่อ
 • พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

  “เราอยากจะรักษาสังคมที่อิงธรรมะ สังคมที่สงบ สังคมที่มีเมตตาจิตซึ่งกันและกันไว้หรือเปล่า...” พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ เมตตา พานิช โครงการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า กลุ่มงานจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส...

  อ่านต่อ
 • พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ เมตตา พานิช

  “ท่านพุทธทาสท่านได้ทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ต้นจนจบของชีวิตหนึ่งชีวิตแล้ว” พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ เมตตา พานิช โครงการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า กลุ่มงานจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บทความและภ...

  อ่านต่อ