Recommend Print

คณะกรรมการสนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑.      คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประธานกรรมการ

๒.      นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

รองประธานกรรมการ

๓.      นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

กรรมการ

๔.      นายบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการ

๕.      นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

กรรมการ

๖.      นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน์

กรรมการ

๗.      นายวิรไท สันติประภพ

กรรมการและเลขานุการ

๘.      นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ

๙.      นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐.  นายกิตติศักดิ์ รุ่งเรืองวัฒนชัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

แจกเครดิตฟรีคาสิโนออนไลน์ soccerjqk44binjqk41casinoslotxoเครดิตฟรี