Recommend Print

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ภาวนาข้ามปี ๒๕๖๒ ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

“ปีใหม่ชีวิตใหม่ ทำในใจให้ถูกต้อง”

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

20181115 newyear matchfb

 

กำหนดการ
(กิจกรรมมีหลายช่วง สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย)

ช่วง ๑ ยามเช้า : ตักบาตรสาธิต สมาทานศีล ฟังธรรม และสมาธิภาวนา

Image00001

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  

รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

สมาทานไตรสรณคมน์และศีลห้า ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล พระภิกษุ  ๙ รูป จากวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ทำวัตรเช้า สวดมนต์บทพิเศษ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์

ช่วง ๒ ยามบ่าย : สมาธิภาวนา และกิจกรรมธรรมในใจ

Image00005

jit

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

อานาปานสติภาวนา ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ นำโดย พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม  (ลงทะเบียน http://register.bia.or.th เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑๐ ธันวาคม)

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ “Co Dhamma space”

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๓ ศิลป์ภาวนา ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย, พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย, ตุ๊กตาน้องแทนใจ ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ (ลงทะเบียน http://register.bia.or.th เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑๐ ธันวาคม)

๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ชวนล้อมวงคุยเรื่อง หนังสือบันดาลใจ กับ อ้อม สุนิสา, คุณหมอบัญชา พงษ์พานิช และ พระครูธรรมรัตน์ วัดญาณเวศกวัน พกหนังสือมาคุยกัน คนละเล่ม ๒ เล่ม ไม่ว่าจะธรรมะ การ์ตูน เรื่องสั้น นิยาย ขอให้ได้มีผลต่อชีวิตสักเรื่อง หรืออาจจะส่งต่อเล่มนั้น ให้เป็นของขวัญกับผู้อื่นก็ได้ ณ สโมสรธรรมทาน ลงทะเบียน http://register.bia.or.th

ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐

รับประทานอาหาร ณ โรงทาน และโต๊ะแบ่งปัน ( สามารถนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ มาแบ่งปันเพื่อนๆ ได้ที่โต๊ะแบ่งปัน * ขอความกรุณางดบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม )

ช่วง ๓ ยามเย็น : ทำวัตร ฟังธรรม ปฏิบัติภาวนา

Image00064

 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐

ทำวัตรเย็น สวดมนต์ รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ

๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย แม่ชีศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์  ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระมหาบุญชู ฐิตปุญโญ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

๒๒.๐๐ – ๒๓.๓๐

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

ช่วงที่ ๔ ยามข้ามปี : สวดมนต์ภาวนา รับศักราชใหม่

20171231 234242

20180101 000613

๒๓.๓๐ - ๐๐.๐๐ น.

เจริญสติ สวดมนต์ ส่งท้ายปี ๒๕๖๑

๐๐.๐๐ น.

สัญญาณระฆังรับพุทธศักราช ๒๕๖๒

๐๐.๐๑ - ๐๐.๒๕ น.

อธิษฐานตั้งมั่นเจตนา  และสวดมนต์บทพิเศษ

๐๐.๒๕ - ๐๐.๓๐ น.

คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

ช่วงที่ ๕ : ภาวนารับปีใหม่

Image00028

๐๐.๓๐ - ๐๑.๐๐ น.

พักอิริยาบถ สำรวมกายใจเพื่อเตรียมปฏิบัติเนสัชชิก (ตามอัธยาศัย)

๐๑.๐๐ - ๐๒.๓๐ น.

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระอาจารย์มานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

๐๒.๓๐ - ๐๔.๐๐ น.

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี

๐๔.๐๐ - ๐๕.๓๐ น.

ปรารภธรรม และนำภาวนา โดย พระภิกขุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม

รับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง“การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง” โดย พุทธทาสภิกขุ

ช่วงที่ ๖ ทำวัตรเช้า  ตักบาตรสาธิต รับพรปีใหม่

Image00040

๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น.

ทำวัตร สวดมนต์ ภาวนารับอรุณ

๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น.

พักอิริยาบถ เตรียมอาหารแห้งใส่บาตร

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.

ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

รับฟังเสียงปาฐกถาธรรมทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดย พุทธทาสภิกขุ

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมวแบบสวนโมกข์

บทสวดมนต์

Download ได้ที่ https://bit.ly/2RJ2UZD

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

การเดินทาง

 • ขอแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากจะไม่มีที่จอดรถในบริเวณหอจดหมายเหตุ เพราะใช้เป็นพื้นที่โรงทานและภาวนา
 • แผนที่ และการเดินทาง ดูได้จาก www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg
 • ท่านที่นำรถส่วนตัวมา สามารถนำไปจอดได้ที่ลานจอดรถของสวนรถไฟ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับบัตรที่ประตูทางเข้าเล็ก ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. (หรือจนบัตรหมด) โปรดอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในรถ

การเตรียมตัว

 • การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เช่น เสื้อ /กางเกง/กระโปรง/ผ้าถุง สีขาว ดำ เทา น้ำเงิน น้ำตาล   
 • ผ้าคลุมไหล่ หรือ เครื่องกันหนาว
 • ผ้า เสื่อ หรือกระดาษสำหรับปูนั่ง 
 • ของใช้ส่วนตัว ยาทากันยุง และยาประจำตัว
 • กระบอกน้ำ แก้วน้ำดื่ม กล่องใส่อาหาร ช้อน

สำหรับท่านที่พักค้างและร่วมปฏิบัติภาวนาในช่วงที่ ๕ จนถึงรุ่งเช้า

 • เตรียมเต็นท์ กระโจม กลด และเครื่องนอนตามสมควร สามารถกางเต็นท์ ณ สนามหลังสวนพุทธธรรม ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

สำหรับท่านที่พักค้างไม่ร่วมปฏิบัติภาวนา

 • เตรียมเครื่องนอน เช่น ถุงนอน และ ของใช้ส่วนตัวตามสมควร มีพื้นที่ห้องภายในอาคารสำหรับพักผ่อน

บริการฝากอาหารใส่บาตร

 • บริการรับฝากอาหารแห้งสำหรับใส่บาตร ในเช้าวันปีใหม่ (สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมข้ามคืน) ณ กองอำนวยการ ภัตตศาลา (เปิดบริการ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป)
 • ไม่มีบริการรับฝากสัมภาระและของใช้ส่วนตัว
 • อย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวมา สำหรับผู้ที่อยู่ร่วมภาวนาข้ามคืน

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ facebook.com/buddhadasaarchives
 • โทรศัพท์    ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐
 • Line         Line@suanmokkh_bangkok