Recommend Print

ขอเชิญร่วมอบรม ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 32

Image may contain: 4 people, people smiling, text

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)
กิจกรรมสำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้สนใจทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมอบรม ได้ที่ register.bia.or.th

กำหนดการ

เช้า

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. สวดมนต์ น้อมจิต เป็นมิตรความเจ็บป่วย โดย วิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต
09.30 - 11.30 น. ปรารภธรรม โดย พระจิตร์ จิตฺตสํวโร วัดป่าธรรมอุทยาน จ. ขอนแก่น หัวข้อ "กายป่วย ใจไม่ป่วย"
11.30 - 12.00 น. เจริญสติกับโยคะภาวนา โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) เครือข่ายชีวิตสิกขา
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติ (โดยเจ้าภาพจัดเตรียมต้อนรับทุกท่าน)

บ่าย

13.00-13.30 น. ฝึกผ่อนคลายกับลมหายใจที่สมบรูณ์ โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) 
13.30 -15.30 แพทย์หญิงอิญชญา แสนศักดิ์ อายุรแพทย์ชำนาญการพิเศษโรคระบบทางเดิน อาหารและตับ โรงพยาบาลอุดรธานี หัวข้อ "ยารักษากาย ธรรมะรักษาใจ”วัชรารัศมิ์ สุนทรวนาเวศ (ตา) คณะกรรมการมูลนิธิสหธรรมมิกชน พิธีกร รายการแผ่นดินธรรม หัวข้อ "มะเร็ง เปลี่ยนชีวิต"
15.30 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุข รัก เข้าใจ ท่ามกลางความเจ็บป่วย โดย วิทยากรและกัลยาณมิตร ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน


สอบถามข้อมูล หรือลงทะเบียนสามารถโทรแจ้งได้ที่ (099)321-3356, (087)718-9555, (098)443-7720, (091)551-2945, (081) 994-8919 และ (087)544-1233 หรือที่ LINE @plearndhamma

แผนที่และการเดินทาง bit.ly/mapbia