Recommend Print

๕ ธันวาคม พระองค์ทรงยังอยู่...พวกเราเป็น "กำลังของแผ่นดิน"

Still on my mind
พระองค์ทรงยังอยู่...พวกเราเป็น "กำลังของแผ่นดิน" 

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 

poster

กิจกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีที่ ๙๐ ของพระองค์ที่ผู้คนจากหลายสถานะ อาชีพ และ วัย จะมาร่วมกันจัดแสดงชิ้นงานอันแสดงถึงความคิดถึงและจะร่วมกันเป็นกำลังของแผ่นดินสืบไป ผ่าน

· รูปวาด ภาพถ่าย ประติมากรรม ฯ
· เพลง ภาพยนตร์
· ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

รวมทั้ง หนังสือ “กำลังของแผ่นดิน” และ “หัวใจนิพพาน” ซึ่งจัดพิมพ์เป็นกรณีพิเศษ แล้วปลูกมหาสาละ “กำลังของแผ่นดิน ๙ ต้น” ร่วมกัน ในสวนวชิรเบญจทัศ อุทยานจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.   ดนตรีบรรเลงและขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ โดย วง Handle with care ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.   

  • เปิดตัวหนังสือ “กำลังของแผ่นดิน” และ “หัวใจนิพพาน” 
  • เปิดนิทรรศการ “กำลังของแผ่นดิน” และ “Still On My Mind” นิทรรศการที่จะเปลี่ยน "ความคิดถึง" ให้เป็น "กำลัง"
  • ล้อมวงชวนคุย “พวกเราคือกำลังของแผ่นดิน” โดย กลุ่มศิลปินและนักแสดง 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.   ดูภาพยนตร์ เรื่อง “ของขวัญ” กำกับโดย พี่อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร  ตัวอย่างภาพยนตร์ >> https://youtu.be/VDSaOzzHB6Y

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.   ร่วมปลูกต้นสาละ ๙ ต้น ในสวน “กำลังของแผ่นดิน” ณ สวนพุทธธรรม


cover combined

ภาพปกหนังสือสองเล่มในวันเปิดตัว

  • หนังสือเล่มแรก คือ "กำลังของแผ่นดิน" จัดทำเพื่อสานปณิธาน “เป็นกำลังของแผ่นดิน” สมพระนาม “ภูมิพล”และพระราชปณิธาน ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการพระศาสนา เนื้อหาตลอดเล่มมี ๙ ตอน เสมือนจดหมายเหตุน้อย ๆ และสำคัญนักระหว่างพระเจ้าอยู่หัวกับพุทธทาสภิกขุ และชาวสวนโมกข์กรุงเทพกับนานากิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมรำลึก กระทั่งสวรรคตเรื่อยมาจนกระทั่งออกพระเมรุเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

  • หนังสือเล่มที่สอง คือ “หัวใจนิพพาน” เทศนาชุดสุดท้ายของพุทธทาส  เป็นหนังสือเล่มสำคัญและเป็นงานชุดสุดท้ายแห่งชีวิตของพระธรรมโกศาจารย์-พุทธทาสภิกขุ หลังจากเยียวยาและพักฟื้นคืนสติด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก แล้วถูกร้องขอให้อยู่ต่อโดยท่านบันทึกว่า “เลยเห็นด้วยกับผู้ร้องขอว่าอย่าเพ่อตายเพื่อไม่ให้เป็นโมฆะ ก็ปฏิบัติธรรมกันต่อไป ขอให้ได้มอบหมายพระนิพพานเป็นเรื่องสุดท้าย”  พร้อมกับข้อปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องนิพพาน

ประกาศ update ขออภัยในความล่าช้าของการจัดพิมพ์

ขออนุญาตเรียนมายังท่านทั้งหลาย
ถึงหนังสือ ๒ เล่มที่กำลังเร่งรัดเพื่อจัดพิมพ์

ดังนี้ว่า

๑) ต้นฉบับทั้งหมด เรียบร้อยลงตัวแล้วครับ วันที่ ๕ ธันวาคมนี้ จะมีฉบับ Mock Up ให้ได้เห็น ที่สวนโมกข์กรุงเทพ

๒) เพื่อให้กระบวนการนี้ถูกถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบของสำนักพระราชวัง จึงจะนำส่งต้นฉบับพร้อมหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญพระฉายาลักษณ์ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระบรมฉายาลักษณ์ภาพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทคัดตัดตอน และพระราชดำรัสคัดตัดตอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจากพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งสำนักพระราชวังต้องการเวลาตรวจตราให้ถูกถ้วนที่สุด ก่อนนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ

๓) หนังสือนี้ จึงต้องขอเวลาอีกสักนิดจึงจะสามารถส่งมอบได้ ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงส่งท้ายปี ๒๕๖๐ - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ที่จะถึง

๔) หนังสือนี้ จะจัดพิมพ์จำนวนจำกัด เพียง ๒๕๖๐ เล่มเท่านั้น และไม่มีการจัดจำหน่ายแต่อย่างใด นอกจากท่านที่สมทบในการจัดพิมพ์ตามจำนวนที่ระบุแล้ว ยังมีสำหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบจัดพิมพ์เพื่อถวายแด่อารามและพระภิกษุสงฆ์ สถานศึกษาและปฏิบัติธรรม ในเครือข่ายงานธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสเท่านั้น

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และขออภัย
ที่มิสามารถทำให้ได้ทันในวันที่ ๕ ธันวาคมนี้
ตามที่ประกาศไว้แต่ต้น.

ในงานวันที่ ๕ ธันวาคมนี้ ที่สวนโมกข์กรุงเทพ
จะมีแผ่นพับว่าด้วยหนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ แจกจ่ายนะครับ

๓๐ พย.๖๐

บัญชา พงษ์พานิช / BUNCHAR PONGPANICH
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -สวนโมกข์กรุงเทพ

Still On My editsm

Still on my mind นิทรรศการจัดแสดงความคิดถึงผ่านสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปวาด ภาพถ่าย หนัง บทเพลง จากบุคคลหลากสาขาอาชีพ เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้ลงมือกระทำบางสิ่งและก่อเกิดเป็นกำลัง และกำลังจากคนเล็กคนน้อยจะมารวมกันเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ จนกลายเป็น "กำลังของแผ่นดิน"ที่จะดำรงอยู่ ที่จะทำให้สืบสานต่อ เป็นพลวปัจจัย เกิดเป็นความมั่นคงแข็งแรง ภายในใจ ในประเทศ และ ในโลกใบนี้ 


 

Handle with care

วง Handle with care ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพลงเดินต่อด้วยรัก https://youtu.be/rP9wjGrxOe8