Recommend Print

ขอเชิญร่วมงานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมฯ

"บุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมฯ”
กับ พระอธิการสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.

13620076_952761244841874_4413625213022522205_n.jpg

งานบุญวิถีพุทธกับครูบาอาจารย์แดนอีสาน ร่วมใส่บาตรข้าวเหนียว และชื่นชมวัฒนธรรมการบูชาน่านิยมของไทอีสานณ เกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

๐๖.๔๕ น. เตรียมจัดสำรับกับข้าว แยกอาหาร คาว หวาน
๐๗.๐๐ น. คณะสงฆ์ ๙ รูปเดินออกบิณฑบาต 
๐๗.๔๐ น. ปรารภธรรม และนำสมาธิภาวนา โดย พระอธิการสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร 
๐๘.๓๐ น. ร่วมถวายสังฆทานและกล่าวคำถวายภัตตาหาร รับฟังสัมโมทนียกถา และอนุโมทนากถา 
ภิกษุสงฆ์ทำภัตตกิจ ฆราวาสร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า (สวดบทพิเศษบางบท) และแผ่เมตตา
๐๙.๓๐ น. ร่วมรับประทานข้าวก้นบาตร
๑๐.๐๐ น. สิ้นสุดงานบุญใส่บาตร
ตลอดงานเชิญร่วมรับชมกิจกรรมสาธิตบุญบูชาแบบอีสาน

หมายเหตุ

  • งดใส่ “เงินหรือธนบัตร” ในบาตร เพื่อป้องกันพระภิกษุต้องอาบัติในวินัยบัญญัติ โดยสามารถนำเงินหรือธนบัตรใส่ลงในกล่องที่ได้เตรียมไว้ เพื่อไวยาวัจกรจักดำเนินการต่อไป
  • สามารถร่วมสมทบข้าวเหนียวเพื่อนำไปใส่บาตรได้ในบริเวณงาน
  • สามารถใส่บาตรเป็นของสดหรือของแห้งก็ได้ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้วจะนำมารับประทานร่วมกัน
  • ชวนทำบุญให้โลกด้วยการลดขยะ และไม่ใช้กล่องโฟม
  • หิ้วตะกร้า พกกระติกน้ำ ปิ่นโต ช้อน มาทำบุญด้วยกัน