Recommend Print

“ทำบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม”


“ทำบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม”
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น. - 17:30 น.
ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 

17991288_1793246220702687_8457433136516157205_o.jpg

 

ความเป็นมา

เนื่องในมงคลวาระที่ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล องค์ประธานเครือข่ายพุทธิกา จะมีอายุครบ 60 ปี ใน พ.ศ. 2560 คณะลูกศิษย์จำนวนหนึ่งจึงดำริที่จะทำงานบุญเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชา โดยงานบุญที่จะทำถวายนี้ ตั้งใจให้เป็นการสืบสานและขยายผลงานที่ท่านได้ทำมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าและธรรมชาติแวดล้อม การประยุกต์ธรรมให้สมสมัย ตลอดจนเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนจำนวนมาก และเกื้อกูลต่อชาวโลก

งานบุญที่ตั้งใจถวายเป็นอาจาริยบูชานี้ ชื่อว่า โครงการทำบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม โดยตั้งใจให้เป็นโครงการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องระยะยาว ด้วยความมุ่งหวังดังต่อไปนี้คือ

  • เป็นประโยชน์ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม

  • เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน (เกษตรกรรายย่อย) และชุมชน

  • เพื่อประยุกต์การทำบุญ ให้มีคุณค่าความหมายและเกิดประโยชน์ ต่อการอยู่ร่วมกันของคนกับธรรมชาติแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

  • เป็นการขยายผลงานวนเกษตรของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ให้แพร่หลายในทางปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ที่ให้ผลระยะยาว

  • เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้

  • เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ท้าทายทางความคิดต่อผู้คนและสังคม

 

โครงการทำบุญสร้างป่า ไม่ปรารถนาเพียงแค่รณรงค์ให้ผู้คนมาปลูกต้นไม้

ปลูกป่าแบบเดิมๆ แต่มุ่งหวังตั้งใจให้ผู้คนมาร่วมกัน

สร้างประวัติศาสตร์การทำบุญ

ประวัติศาสตร์การสร้างป่า มาปลูกโลกดีงามร่วมกัน 

โครงการทำบุญสร้างป่า ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างป่าใหม่ในที่ดินของประชาชน (ที่ดินส่วนบุคคล) พร้อมไปกับการสร้างป่าในพื้นที่สาธารณะ ด้วยเห็นว่าที่ดินเหล่านี้มีอยู่มากมายทั่วประเทศ ยังขาดการเอาใจใส่ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร และต้นไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียวที่เราทุกคนสามารถสร้างได้ 

โครงการทำบุญสร้างป่า ขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน มาร่วมกันทำบุญให้โลก ทำบุญให้ประเทศให้แผ่นดิน และปลูกบุญให้แก่ตัวเราเอง ทำบุญด้วยการสร้างป่า ด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้นและไม้อื่นๆ ตามที่ท่านตั้งใจและอยากปลูก ปลูกในที่ที่ท่านมี ที่ท่านอยู่ อยู่ที่ไหนปลูกที่นั่น หรือปลูกในที่สาธารณประโยชน์ ปลูกแล้วดูแลเอาใจใส่ให้ต้นไม้เหล่านั้นเติบใหญ่ขึ้นมา

การทำบุญสร้างป่าแบบนี้เป็นสิ่งที่โลกกำลังต้องการอย่างยิ่ง นอกจากเป็นการทำความดีต่อโลก สิ่งแวดล้อม แล้ว ตัวคนทำยังได้ประโยชน์มากมายจากสวนป่าที่ตนเองสร้างขึ้น และยังเป็นการทำบุญที่มีผลยั่งยืนถึงลูกหลาน

โครงการทำบุญสร้างป่าให้ความสำคัญและมุ่งหวังให้การทำบุญเกิดพลัง มีคุณค่าความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อโลกและผู้คนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา องค์การสหประชาชาติยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day) และประเทศไทยได้กำหนดให้เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ (วันปลูกต้นไม้แห่งชาติของไทยมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2481 เดิมใช้วันชาติ 24 มิ.ย. ต่อมาเปลี่ยนเป็นวันเข้าพรรษา ล่าสุดใช้วันวิสาขบูชา ตั้งแต่ พ.ศ.2532) โครงการทำบุญสร้างป่า จึงตั้งใจจัดงาน “ทำบุญสร้างป่า วิสาขบูชา” ให้เป็นงานสำคัญประจำปี เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้คนและสังคม ตื่นตัวและมาร่วมกันสร้างป่า ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ทั่วทั้งแผ่นดิน เป็นการร่วมกันปลูกบุญได้บุญร่วมกัน จะจัดงานนี้รณรงค์ต่อเนื่องทุกปี จนเป็นกระแส เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งของสังคม เหมือนการรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา

สำหรับท่านที่สนใจร่วมปลูกป่า ขอแนะนำรายชื่อต้นไม้ที่ควรปลูก ดังนี้ กระทิง  กระเบาน้ำ  กันเกรา  ไข่เน่า เคี่ยม จันทน์หอม จันทนา  ชะมวง  ชิงชัน  แดง  ตะโกนา  ตะคร้อ ตะเคียนทอง ตะแบกนา  ตานหก เต็ง  ทองหลางป่า ทำมัง  เทพทาโร  นนทรี  บุนนาค  ประดู่  ประดู่แดง  ปรู๋  ปีบ  พระเจ้า ห้าพระองค์  พะยอม  พะยูง  พะวา  พันจำ  พิกุล  มะเกลือ  มะขวิด  มะขามป้อม  มะค่าแต้  มะค่าโมง  มะคำดีควาย  มะตาด  มะพลับ  มะพูด  มังตาน  ยางนา  ยางบง  รง  รัง  สมอไทย  สารภี  สีเสียดเปลือก  หว้า และ หาด

 

LOGO_60_year_sm.jpg

กำหนดการ

09:00 น. - 10:00 น. ลงทะเบียนเข้างาน

10:00 น. - 12:00 น. สาธิตการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี โดยทีมรุกขกร จาก Big Trees

12:00 น. - 13:00 น. การแสดงดนตรี และกิจกรรมสาธิตวิธีปรุงดินสำหรับปลูกต้นไม่ใหญ่

13:00 น. - 14:00 น. ปาฐกถาธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล

                             พิธีตั้งปณิธาน ทำบุญสร้างป่า

                             พิธีมอบรางวัล “นักปลูกโลกดีงาม”
 

14:00 น. - 16:00 น. Tree Talk “เรื่องจริงจากใจของนักปลูกต้นไม้”

                             โดย คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดงหัวใจสีเขียว

                             คุณอุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง (Thailand Urban Tree Network) 

                             คุณทรงกลด บางยี่ขัน นักเขียนและบรรณาธิการ The cloud

                             คุณวินัย  สุวรรณไตร  ประธานเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก

                             ดำเนินรายการโดย ประสาน อิงคนันท์ และ ปองขวัญ ลาซูส

16:00 น. - 17:00 น. ร่วมปลูกต้นสาละอินเดีย บริเวณสวนรถไฟ

17:00 น. – 17:30 น. แจกกล้าไม้แก่ผู้มาร่วมงาน (ท่านที่ต้องการรับกล้าไม้ แนะนำเพื่อความสะดวก ให้เตรียมถุงเล็กไซส์สำหรับใส่แก้วน้ำหรือแก้วกาแฟ ใส่กล้าไม้กลับนำกลับ) 

** เชิญชวนผู้ปกครองสามารถพาเด็กๆ มาร่วมกิจกรรมได้ด้วย **

เริ่มถ่ายทอดสด เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางเพจ www.facebook.com/visalo


ขอเชิญร่วมอุดหนุนสินค้าจากองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในวันงาน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายได้จากการจำหน่ายร่วมสมทบโครงการ

1) อาหารว่าง
2) หนังสือ
3) วาดภาพเหมือน
4) เข็มกลัด
5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตรกับมูลนิธิวนกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
6) สวนผักคนเมือง พืชผักสวนครัว
7) หมอพื้นบ้าน
8) ชาสมุนไพรบ้านป่า ป่าตะวันออก
9) อินแปง จ.สกลนคร
10) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
11) โรงเรียนต้นไม้
12) สถาบันราชพฤกษ์
13) ชมรมเพื่อนคุณธรรม
14) Big Tree Project
15) ไอศกรีมบ้านป่า
16) ของเล่น
17) วัดป่าสุคะโต


จัดโดย วัดป่ามหาวัน, เครือข่ายพุทธิกา, มูลนิธิวนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิม, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, กลุ่มบิ๊กทรี, มูลนิธิเด็ก และศูนย์หนังสือไตรปิฎก

หมายเหตุ

  • กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • ขอแนะนำให้เตรียมถุงกระดาษหรือภาชนะมาเอง เพื่อความสะดวกและลดขยะ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ register.bia.or.th 

สอบถาม

คุณ อมรรัตน์ พุฒเจริญ (ยุ้ย) เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม โทร. 08 9796 1873