Print

บุญจาริก ปี ๒๕๖๐

 

12360395 466005376921054 7664390178087990323 n

 อาจารยบูชา บุญจาริก 

อาจารยบูชาเป็นรายการนำร่องท่องเที่ยว ที่เน้นการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญของภาคอีสาน บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ในลักษณะบุญจาริก (pilgrimage) เพื่อเรียนรู้รอยธรรมสำคัญรายทางแล้วอยู่ปฏิบัติบูชาภาวนากับครูบาอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ โดยมี นพ. บัญชา พงษ์พานิช และนายไพโรจน์ สิงบัน เป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้ตลอดรายการ

กำหนดการ

๑) อาจารยบูชา พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี  วันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๖๐ (รายละเอียด คลิ๊กที่นี่)

 

“บุญจาริก” ศึกษาและปฏิบัติธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ภาวนากับครูบาอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ ณ สำนักปฏิบัติจิตตภาวนาปลายทาง โดยการจัดกิจกรรม ตลอดทั้งปี ตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สำคัญ ได้แก่ คณะศิษย์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต คณะศิษย์อาจารย์ชา สุภัทโท คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และคณะศิษย์อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน

กำหนดการ

๑) งานบุญปริวาสกรรม ร่วมปฏิบัติธรรม กับพระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม วัดป่าโนนกุดหล่ม จ.ศรีสะเกษ วันที่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๐ (รายละเอียด คลิ๊กที่นี่)

๒) ปฎิบัติธรรมและตามรอยธรรมราชา ประจำเดือนมีนาคม กับพระวินัยโมลี (คำปอน สุทธิญาโณ)
ณ วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๖๐ (รายละเอียด คลิ๊กที่นี่)

๓) งานบุญล้ออายุ ตามรอยธรรมท่านอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ วันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๖๐ (รายละเอียด คลิ๊กที่นี่)

๔) ปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ ณ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ ๓ – ๑๐ มิถุนายน ๖๐ (รายละเอียด คลิ๊กที่นี่)

๕) ร่วมงานปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม กับ พระอาจารย์จรัน อนังคโณ อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ วันที่ ๑๕ - ๑๙ มิถุนายน ๖๐ (รายละเอียด คลิ๊กที่นี่)

๖) ร่วมปฏิบัติธรรมเพ็ญภาวนาอาสาฬหบูชา กับพระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล วัดป่าธรรมทัสสี จ.บุรีรัมย์ ชมโบราณสถาน ณ วัดเขาอังคาร และร่วมทำเวิร์คช็อปผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ  (ผ้าภูอัคนี) ๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด คลิ๊กที่นี่)

๗) ร่วมงานอาจารยบูชาหลวงปู่จูม สุจิตฺโต พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม สกลนคร เรียนรู้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร่วมตามรอยพุทธศาสนาในยุคประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี, วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) จ.บึงกาฬ ๑๐ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (รายละเอียด คลิ๊กที่นี่)

๘) งานบุญประเพณีเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมบุญแห่หมฺรับเดือนสิบเมืองนครและคีรีวง แล้วตามรอยธรรมที่นคร พระบรมธาตุ พระพุทธสิหิงค์ ๓ พิพิธภัณฑ์ เมืองเก่า ย่านตลาดคีรีวงชื่นชมธรรมชาติทะเลอ่าวขนอม นครศรีธรรมราช ๑๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่)

Calendar_Poster_2560_แกไข_20170306sm.jpg

 

 


 

    รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่ facebook บุญจาริก

 

Tags กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนา