Recommend Print

กิจกรรมธรรมะสำหรับเยาวชน สำหรับปิดเทอมนี้

ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๖

ตอน ยุวชนพลเมืองดีวิถีธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ (สำหรับเยาวชนอายุ ๙ - ๑๒ ปี)

20180811 plerandhammsm

กำหนดการ

๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ น.   ปฐมนิเทศ รับอรุณด้วยการสวดมนต์แปล

๐๙.๒๐ น.   กิจกรรม “เธอ กับ ฉันเรารู้จักกัน”

๐๙.๔๐ น.   โยคะเด็กหรรษา

๑๐.๐๐ น.   พัก

๑๐.๑๕ น.   ถุงผ้าจากใจ ให้เธอนะ

๑๑.๐๐ น.   Check In สติ (๑)

๑๑.๒๐ น.   ทานข้าวจานแมว และล้างจานอย่างมีสติ

๑๒.๑๕ น.   งานจิตอาสา

๑๒.๔๕ น.   แก้วน้ำแห่งสติ และ สติแห่งการเดิน

๑๓.๓๐ น.   เพลินธรรมนำชมภาพปริศนาธรรม

             * ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ที่ลานหินโค้ง

๑๔.๓๐ น.   รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ น.   Check In สติ (๒)

๑๕.๐๐ น.   ฟังเสียงจากหัวใจ และ พันธะสัญญา

๑๕.๑๕ น.   ฟังธรรมจาก พระภาณุ จิตตทันโต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  รับพรจากพระจากนั้นแผ่เมตตา

๑๖.๐๐ น.     กลับบ้านด้วยใจเบิกบาน

หมายเหตุ

  • เนื่องจากมีการฝึกโยคะ ขอให้สวมเสื้อสีขาว ใส่กางเกงที่สวมใส่สบาย สีสุภาพ ไม่ควรนุ่งกระโปรง
  • เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาขยะ ขอความร่วมมือทุกท่านเตรียมกระติกน้ำหรือขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร.  ๐๘ ๑๘๓๔ ๑๐๖๕ (กิด)  ๐๘ ๑๘๔๔ ๑๔๙๖ (ออยล์) ๐๘ ๙๔๔๙ ๙๙๒๖ (ยุ้ย)