Recommend Print

ศิลป์ภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเพื่อผู้ป่วย

ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเพื่อผู้ป่วย

 4 4 ตกตาลมแลวลกsm

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

ตุ๊กตาล้มลุกเป็นตุ๊กตาที่เกิดจากเศษผ้าและวัสดุเหลือใช้ที่มีความน่ารักน่าประทับใจแก่ผู้พบเห็นทั่วไป ภาพลักษณ์ของตุ๊กตาที่มีการถ่วงฐานโค้งทำให้ตุ๊กตาล้มแล้วลุกได้ จึงสามารถใช้เป็นสื่อธรรมะให้เกิดสติ ให้กำลังใจกับผู้ป่วยและผู้ที่มีความทุกข์ใจให้มีความมานะพยายามจะดำรงชีวิตด้วยความแช่มชื่นต่อไป ด้วยการพัฒนาโครงสร้างและน้ำหนักให้มีขนาดที่พอเหมาะกับฝ่ามือ จึงใช้เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงได้ เป็นการนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาทั้งใจและกาย

การประดิษฐ์ตุ๊กตาล้มลุกต้องใช้วิธีเย็บผ้าด้วยมือซึ่งเป็นการฝึกสติและสมาธิอยู่กับกิจกรรมตรงหน้าเพื่อให้บรรลุแต่ละขั้นตอนของการเย็บผ้า การประกอบตัวและหัวตุ๊กตาให้แข็งแรงมั่นคงเพื่อคงคุณสมบัติเอนเอียงและกลับตั้งตรงได้ ประกอบกับการตกแต่งให้ตุ๊กตามีความน่ารักเฉพาะตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้กิจกรรมนี้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และจินตนาการอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนสร้างความเข้าใจเจตนาของการประดิษฐ์อย่างมีสติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมประกอบด้วย

 ?

14568225_1049264518527311_818249627329832184_n.jpg

วัตถุประสงค์


๑.เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้การฝึกสติในกิจกรรมชีวิตประจำวันด้วยวิธีของศิลป์ภาวนา
๒.เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประดิษฐ์ตุ๊กตาอย่างมีเป้าหมายเพื่อการแบ่งปัน เกิดกระบวนการเรียนรู้ และจินตนาการ อย่างเป็นขั้นตอน
๓.เพื่อประยุกต์ใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
๔.เพื่อเป็นกิจกรรมนำไปสู่การเรียนรู้ธรรมะในลำดับต่อไป
๔.กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป แม้ไม่มีพื้นฐานทางด้านธรรมะ จำนวน ๑๐ – ๒๐ คน ในแต่ละครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.คนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางธรรม สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ธรรมะได้อย่างไม่น่าเบื่อ
๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจในการประดิษฐ์อย่างมีเป้าหมายเพื่อการแบ่งปัน เกิดกระบวนการเรียนรู้และจินตนาการอย่างเป็นขั้นตอน
๓.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องธรรมะ ผ่านการแบ่งปันความรู้ และการนำตุ๊กตาที่ประดิษฐ์เองไปมอบให้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาใจและกายต่อไป
๔.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้ไปสร้างกิจกรรมจิตอาสาเช่นเดียวกันนี้ให้แพร่หลายในพื้นที่อื่นๆต่อไป
๕.เกิดมุมมองใหม่กับการเย็บปักถักร้อย และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง ต่อไป

วิทยากร

ละมุน กาญจนแสงเครือข่ายชีวิตสิกขา

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนคู่ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ครูอ่าง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มถุงชายผ้าเหลือง เติมใจผู้ป่วย เครือข่ายชีวิตสิกขา

๘๖/๕๕๐ ซ.อิทามระ ๒๕ สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐๘ ๖๙๙๙ ๒๒๙๘