Recommend Print

ปราณายามะในสวนธรรม

ปราณายามะในสวนธรรม

คายปราณ 0

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

การบังคับปราณน่ะ คือบังคับลมหายใจ เขาเรียกว่า “ปราณายามะ”  เป็นวิชากลางกลางทางจิตใจ  คนธรรมดาก็ควรรู้ โยคีก็ควรรู้ เอาไปปรับปรุงให้เป็นระบบของตน ปราณายามะจึงมีการปรับปรุง ให้เหมาะสมไปตามลัทธิของตน หมู่คณะของคน แต่ใช้หลักพื้นฐานเดียวกันนี่เอง คือการปรับปรุง จัดแจง จัดแจงอะไรก็ตาม ให้ปราณมันมีประโยชน์ที่สุด เป็นปราณายามะ

    ลัทธิไหนในอินเดียก็ใช้ปรานายามะเป็นหลักพื้นฐาน แม้แต่ชาวบ้าน แม้แต่ประชาชน เขาก็รู้จักปรับปรุงลมหายใจ ปราณายามะ สอนกันไปตามมีตามเกิด แม้แต่ลูกเด็กเด็ก หายใจอย่างนั้น หายใจอย่างนี้เป็น ล้วนแต่เป็นปราณายามะ ไม่สูงพอก็ใช้ในลัทธิ สำนักนั้น สำนักนี้ พระพุทธเจ้าก็ปรับปรุงขึ้น เป็นระบบอานาปานสติ ใช้สูงสุด ในพระพุทธศาสนา มันเหมาะสำหรับจะใช้อย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน ซึ่งยุ่งเหยิงที่สุด บ้าคลั่งที่สุด ระส่ำระสายที่สุด โลกแห่งความยุ่งเหยิงที่สุด คือโลกยุคปัจจุบัน สับสนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เอาระบบปราณายามะ ที่เรียกว่าอานาปานสติมาใช้สิ หายใจทีเดียว ความรู้สึกยุ่งยุ่งหายไปหมด เก่งขนาดนั้นน่ะ หายใจทีเดียว ความเย็นเข้ามา

    นี่หมายถึงผู้นั้นประสบความสำเร็จในการทำอานาปานสติ อานาปานสติอยู่ในกำมือ  มีอำนาจ มีอะไร อยู่เหนืออานาปานสติ ทำได้อย่างอกอย่างใจนะ จะระงับกายสังขารเมื่อไรก็ทำได้ จะระงับจิตสังขารเมื่อไรก็ทำได้นะ ถ้าอย่างนี้แล้ว หายใจทีเดียว ปัดไอ้เลวร้ายไปหมด หายใจทีเดียว เยือกเย็นเข้ามาทันที นี่ประโยชน์สูงสุด  สมควรที่จะเอามาใช้ในโลกที่แสนจะยุ่งเหยิง 

พุทธทาสภิกขุ

ทำความเข้าใจภาพรวมถึงความแตกต่างระหว่างลมหายใจปกติกับการควบคุมลมหายใจ ศึกษาผ่านมุมมองของโยคะว่าเราควรควบคุมลมหายใจหรือไม่ จะควบคุมได้แค่ไหน ควบคุมไปเพื่ออะไร และควบคุมได้อย่างไร  เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราสามารถนำปราณายามะมาเกื้อกูลการปฏิบัติธรรมของเราได้หรือไม่ แค่ไหนถึงจะพอเหมาะพอดี

 วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการฝึกปราณของตนเอง

  • เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปราณายามะของผู้เข้ารับการอบรม

  • เพื่อพัฒนาการฝึกโยคะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตามตำราดั้งเดิมซึ่งหมายถึงความลึกลงสู่สมาธิ

วิทยากร

กวี คงภักดีพงษ์ และ ทีมครูจากสถาบันโยคะวิชาการ

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

สถาบันโยคะวิชาการ โทร. ๐ ๒๗๓๒ ๒๐๑๖ - ๑๗ หรือ https://www.facebook.com/thaiyogainstitute