Recommend Print

หลักสูตรอานาปานสติสำหรับเยาวชน (โกเอ็นก้า)

หลักสูตรอานาปานสติ ๑ วัน สำหรับเยาวชน
ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา

 คอรสเดก

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่
(การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากทีมงาน)

โดย มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

การควบคุมจิตใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เรา  และการชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสงบอันแท้จริง  โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สามารถบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้แก่เด็ก และเยาวชนให้พวกเขาได้เรียนรู้ก้าวแรกของวิปัสสนา ซึ่งก็คือ อานาปานสติ นับตั้งแต่เยาว์วัย 

อานาปานสติเป็นวิธีการปฏิบัติง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้โดยไม่ยาก ด้วยการเฝ้าสังเกตลมหายใจที่ ผ่านเข้า-ออกตามธรรมชาติ  สาเหตุที่ใช้ลมหายใจก็เพราะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ  ไม่แบ่งแยกเป็นลัทธินิกาย ไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมใดๆ

อานาปานสตินับเป็นก้าวแรกของการปฏิบัติวิปัสสนา ที่หมายถึง "การมองดูสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง" ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติอันเก่าแก่ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอีกครั้งเมื่อประมาณกว่า 2,500 ปีก่อนวิปัสสนาเป็นวิธีการชำระจิตที่เป็นสากล เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่มีการแบ่งแยกเป็นลัทธินิกาย เป็นแก่นคำสอนในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ผู้เผยแผ่ธรรมะหรือกฎของธรรมชาติ

และช่วงเวลาที่ดีของการเริ่มต้นฝึกจิตก้าวแรกนี้ ก็คือในวัยเยาว์  เพราะนอกจากจะช่วยให้มีจิตสงบ เป็นสมาธิและมีความจำที่ดีแล้ว  ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้น  สามารถบ่มเพาะปัญญาญาณ ที่จะจัดการกับจิตของตนเอง  มีวิจารณญาณในการเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม  แทนที่จะก่ออกุศลกรรม อันจะทำให้พวกเขาสามารถควบคุมและเป็นนายเหนือจิตใจตนเอง  ทั้งยังสามารถรับมือกับความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียดในวัยเด็กและวัยรุ่นได้

อ่านรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ https://goo.gl/ZOdcuA

 

วันเวลาและสถานที่

ช่วงปิดเทอมตุลาคม ปี ๒๕๖๐ นี้ จัด ๔ ครั้ง คือ วันอังคารที่ ๓ ,วันพุธที่ ๔ , วันอังคารที่ ๑๗ และวันพุธที่ ๑๘

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ (จำนวน ๕๐ คน / ครั้ง)

photo 2 sm

กำหนดการอบรม

• ลงทะเบียนและปฐมนิเทศ เวลา ๙.๐๐ - ๙.๒๕ น. ควรมาถึงห้องช่วงเวลา ๘.๓๐ - ๙.๐๐ น. ** หากมาช้ากว่าเวลา ๙.๑๕ น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม

• เริ่มการอบรม ๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. เวลาส่วนใหญ่นั่งในห้องปฏิบัติฟังคำสอน และนั่งสมาธิช่วงละประมาณ ๓๐ นาที พักประมาณ ๕ นาที

ระเบียบการในการสมัคร

๑. ผู้เข้าอบรม อายุระหว่าง ๘ - ๑๖ ปี

๒. ผู้เข้าอบรมต้องสมัครใจไม่ถูกบังคับเข้าร่วม และกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

๓. แต่งกายสุภาพนั่งสบายไม่รัดรูป หรือเอวลอยไม่ใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้น เมื่อนั่งความยาวต้องปิดหัวเข่า

๔. รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย และไม่ต้องนำอาหารติดตัวมาด้วย

๕. รักษาศีล ๕ ไม่พูดไม่เล่นตลอดระยะเวลาการอบรม และหลับตาขณะปฏิบัติ 

สอบถามเพิ่มเติม

ผู้ประสานงานหลักสูตรเด็ก มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณเอมิกา โทร. ๐๙๐-๙๔๕- ๑๓๖๔ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.