ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด

ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด

กิจกรรมนี้จัดสืบทอดมรดกธรรมของพุทธทาสภิกขุ ที่ว่า

" มรดกที่ ๒๑. การตักบาตรสาธิต แบบที่ทำกันอยู่ในสวนโมกข์ เป็นการศึกษา อยู่ในตัว ว่าจะสามารถ เลี้ยงพระ จำนวนร้อยได้อย่างไร, สะดวกเท่าไร, ควบคุมกิเลสได้โดยวิธีไหน. ขอให้ช่วยกันรักษาพิธีกรรม แบบนี้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ เกื้อกูล แก่การพิทักษ์รักษาพุทธศาสนาไว้ โดยวิธีประหยัด ไม่ยุ่งยากลำบาก และรักษาแบบฉบับโบราณ นับแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา."

การตักบาตรนี้เป็นปรารภของพุทธทาสภิกขุเพื่อให้เป็นไปอย่าง สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย เรียบง่าย และ เกิดประโยชน์สูงสุดแห่งการบิณฑบาต ทั้งต่อพระศาสนา พระภิกษุสงฆ์สามเณร ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาทั้งมวล โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับจำนวนคนที่มากขึ้น กล่าวคือ

- พระภิกษุ สามเณร คงดำรงสมณศีลสมบูรณ์ ด้วยการรับและฉันภัตตาหารในบาตรตามที่มีการจัดและถวายเป็นสังฆทาน พร้อมกับการสวดชัยมงคล พิจารณาปัจจเวกขณ์ อนุโมทนาขอบคุณญาติโยมและให้พร

- อุบาสกอุบาสิกา ได้บำเพ็ญทานอย่างสูงสุด คือสังฆทานแก่สังฆะโดยมิได้ระบุบุคคล ด้วยการตักข้าวสุกใส่บาตร ส่วนอาหาร น้ำ และจตุปัจจัยไทยทานทั้งหลาย วางถวายเป็นสังฆทานเพื่อการแจกจ่ายโดยสังฆะ

00
 

กิจกรรมประกอบด้วย

web_tak_bat

 

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โถงกิจกรรมชั้น ๑ 

การเตรียมอาหาร และ วิธีการตักบาตร

เนื่องจากมีผู้มาร่วมตักบาตรจำนวนมาก สวนโมกข์กรุงเทพได้กำหนดขั้นตอนง่าย ๆ พร้อมคำแนะนำ เพื่อให้งานมีความคล่องตัว สะดวก สบาย ขอให้ท่านที่ตั้งใจมาตักบาตรศึกษาทำความเข้าใจก่อนมางาน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ขั้นตอนที่ ๑

เมื่อมาถึงบริเวณงาน ให้ถอดรองเท้าในที่ๆ จัดไว้ (แนะนำว่าอย่าใส่รองเท้าราคาแพง เพราะเคยมีการสลับหรือสูญหาย)

ขั้นตอนที่ ๒

นำอาหาร (กับข้าว) ที่เตรียมมาไปจัดแยกบนโต๊ะ โดยอาหารที่เหมือนกันจะนำไปรวมกัน เช่น ไข่พะโล้ แกงจืด ส้ม กล้วย ดังนั้น ท่านไม่ต้องแยกอาหารมาเป็นถุง ๆ เท่าจำนวนพระ เพราะต้องแกะถุงนำมารวมกันในที่สุด ให้เตรียมเป็นถุงใหญ่หรือเป็นหม้อมาได้เลย โดยจะมีเจ้าหน้าที่และธรรมภาคีคอยแนะนำการจัดแยก ส่วนข้าวสวยให้เก็บไว้กับตัวเพื่อใช้ในการตักบาตรภายหลัง (ปริมาณข้าวไม่ต้องมาก ประมาณ ๑๐ ช้อนเล็ก ๆ)

IMG_5475sm.JPG

 

02 yak r han

ขั้นตอนที่ ๓

สำหรับท่านที่เตรียมอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องใช้ ยา รวมถึงเครื่องสังฆทานชุด ให้นำไปวางแยกเช่นกัน ที่โต๊ะที่จัดไว้เฉพาะสำหรับวางอาหารแห้ง

หมายเหตุ ท่านที่เตรียมอาหารแห้งมา หากต้องการใส่บาตรข้าวสวยด้วยก็ทำได้ โดยเตรียมข้าวสวยมาต่างหาก

ขั้นตอนที่ ๔

เมื่อจัดการเรื่องอาหารเสร็จแล้ว ให้หยิบหนังสือสวดมนต์ ๒ เล่ม (อยู่ในตู้ตรงข้ามลิฟท์ / เมื่อใช้เสร็จแล้วคืนที่จุดเดิม) และหาที่นั่งเพื่อเตรียมสวดมนต์ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม

04 suad mon

หมายเหตุ 

125

 

ขั้นตอนที่ ๕

ฟังการปรารภธรรม

ขั้นตอนที่ ๖

หลังฟังธรรมจะเริ่มการตักบาตร โดยใส่ข้าวสวยช้อนเล็ก ๆ ลงในบาตร (ขอแนะนำให้ท่านเตรียมภาชนะใส่ข้าวสวยนี้มาเอง เพราะจาน ชาม ของสวนโมกข์อาจไม่พอ)

หมายเหตุ

15230555 1079569138827750 8361898144604930860 n

ขั้นตอนที่ ๗

เมื่อเสร็จการตักบาตร จะเป็นการถวายภัตตาหารเพล โดยจะประเคนอาหารทั้งโต๊ะในคราวเดียว โดยตัวแทนอุบาสกจะเป็นผู้ประเคน เพื่อความรวดเร็วกว่าการประเคนทีละภาชนะ

03 Prakane

ขั้นตอนที่ ๘

พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารและฉันภัตตาหารเพล 

ขั้นตอนที่ ๙

ระหว่างพระฉันอาหาร ญาติโยมจะสวดมนต์ทำวัตรเช้า

ขั้นตอนที่ ๑๐

เมื่อพระฉันเสร็จจะให้พร สวดแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล และอนุญาตให้ญาติโยม ฉันข้าวก้นบาตร โดยเราจะใช้จานแมวแบบสวนโมกข์ ใส่อาหารรวมกันลงไป

เมื่อรับประทานเสร็จ หากท่านใช้ภาชนะของสวนโมกข์ ให้นำไปล้างที่จุดล้างจาน อยู่นอกตัวอาคาร ติดกับลานจอดรถ

ขั้นตอนที่ ๑๑

อาหารแห้ง ของใช้ ชุดสังฆทาน จะถูกรวบรวมส่งไปยังวัด เพื่อถวายเป็นสังฆทานต่อไป อีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ไปแจกจ่ายให้กับผู้พิทักษ์ป่าและชุมชนรอบป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นธรรมทานผู้ดูแลป่าผืนใหญ่ของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ สิ่งของอื่น ๆ ที่สามารถนำมาบริจาค ได้แก่ ๑ใ กระติกน้ำทหาร ๒. ถุงเท้า ๓. กางเกงชั้นในชาย ๔. เสื้อกล้ามผู้ชาย ๕. ถุงนอน ๖. เปลมุ้ง และ อุปกรณืเดินป่า 

บริการ

 

 

ข้อแนะนำ

P 20160222 074412 cr

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานตักบาตรเดือนเกิด

สนับสนุนโครงการแบบองค์กร หรือ หมู่คณะ ๑๐,๐๐๐ บาท

หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ตักบาตรอาหาร และ หนังสือถวายพระ พร้อมกับปัจจัย ชุดละ ๒,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ฝ่ายกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ โทร. ๐๒ ๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๑๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">

 

Tags กิจกรรมงานบุญประเพณีมีธรรม