โยคะในสวนธรรม

โยคะในสวนธรรม

 

IMG_0645.jpg

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

ขอเชิญผู้รักสุขภาพ มาเรียนรู้การฝึกโยคะอย่างถูกต้อง เน้นหลัก นิ่ง สงบ สบาย โดยคณะครู จาก สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน 

วัตถุประสงค์      

เนื้อหา  ภาคทฤษฎี

9 1 โยคะในสวนธรรมsm

เนื้อหา ภาคปฏิบัติ

หากยังมีเวลาเหลือ ก็ฝึก

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. (วันพุธเป็นการฝึกโยคะ ส่วนวันพฤหัสเป็นการฝึกปราณายามะ)

และทุกเสาร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒

การเตรียมตัว

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

สถาบันโยคะวิชาการ โทร. ๐ ๒๗๓๒ ๒๐๑๖ - ๑๗ หรือ https://www.facebook.com/thaiyogainstitute

Tags กิจกรรมภาวนาวิถีเมือง