Recommend Print

เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน

unnamed 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กที่นี่

ขอให้พวกท่านทั้งหลาย
จงตั้งจิตตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติธรรมะ

จงเจริญสติปัฏฐานสี่ เรียกว่า
กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา
จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา

พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นชัดแจ้ง
อยู่ในจิตใจ
ในตำรับตำราว่าอย่างนั้น

แต่ที่ผมจะพูดนี้
ไม่ได้พูดในตำรับตำรา
ผมพูดโดยอุดมการณ์ 
ที่ผมประสบพบเห็นมา

ให้ท่านมีสติ รู้เท่ารู้ทัน
ในทุกขณะที่เกิดขึ้น

คว่ำมือลง ยกมือไป เอามือมา
เดินหน้า ถอยหลัง เอียงซ้าย เอียงขวา
ก้มเงย พริบตา อ้าปาก กลืนน้ำลาย
หายใจเข้า หายใจออก

ให้มีสติ รู้เท่า รู้ทัน รู้จักกัน รู้จักแก้
รู้จักเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้
นี่เป็นข้อแรก

ข้อที่สองต่อไป
ให้ท่านมีสติคอยดูจิตดูใจ
ของท่านเอง ทุกขณะจิต
ไม่ว่าท่านจะทำการทำงานอะไร
ทุกสิ่งทุกอย่างดูได้

ขอให้ท่านมองเห็นสิ่งนี้อยู่ 
ทุกขณะจิต

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

13015490 1370272206322606 7455671807873914372 n

13043762 1370272279655932 901876913728069145 n

ภาพจาก วัดสนามใน

การเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ใช้การตามรู้การเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติธรรมของมหาสติปัฏฐานสูตรหมวดกายานุปัสสนา ในหมวดอิริยาบทสี่แบบเดินจงกรม(อิริยบถบรรพ)และหมวดอิริยาบทย่อยโดยรู้การเคลื่อนไหวมือ(สัมปชัญญะบรรพ) ขณะปฏิบัติเน้นความรู้สึกตัวแบบผ่อนคลายตามธรรมชาติ และไม่หลับตาจึงสามารถนำไปปรับให้รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวในขณะทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

ชีวิตคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่อยู่กับความเร่งรีบ เมื่อจะหาสถานปฏิบัติธรรมเพื่อพักใจก็มักมีอุปสรรคเรื่องระยะเวลาและการเดินทาง คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำโดย พญ. พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน จึงจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองในวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน (อาจมีปฏิบัติในวันหยุดพิเศษอื่นๆ ตามโอกาส)     ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม โดยทางคณะได้นิมนต์พระภิกษุในสายงานปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนมาให้คำแนะนำ

 

 

IMG_9477sm.JPG

การปฏิบัติมีขึ้นในวันเสาร์เวลา ๘:๐๐-๑๖:๐๐ น. และวันอาทิตย์ ๘:๐๐-๑๑:๐๐ น. โดยผู้ปฏิบัติครั้งแรกและไม่เคยฝึกปฏิบัติในแนวนี้ ควรเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๒ วัน (ไม่มีการนอนพักค้างคืน) ในช่วงเช้าวันเสาร์พระอาจารย์จะแนะนำวิธีการเคลื่อนไหวมือสร้างจังหวะ (สัมปชัญญะบรรพ) และการเดินจงกรม (อิริยบถบรรพ) ให้แก่ผู้ปฏิบัติ ส่วนภาคบ่ายหลังภัตตาหารเพล เป็นช่วงเวลาให้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติเอง โดยพระอาจารย์จะคอยช่วยแก้ไขปัญหาให้ ในวันอาทิตย์จะเป็นการปฏิบัติทบทวนและมีพระอาจารย์ตอบข้อซักถามต่างๆ

ผู้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ มาก่อน และในการปฏิบัติก็จะมีทั้งผู้ที่เข้าปฏิบัติใหม่ และ   ผู้ปฏิบัติเก่าคละกันไป ซึ่งการปฏิบัติธรรมเจริญสตินี้จะได้ผลสำหรับผู้ที่มีความเพียรต่อเนื่อง โดยเมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้หลัก เข้าใจหลักปฏิบัติ และมีการนำไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้าน 

page006.jpg

กำหนดการ

  วันเสาร์

    ๘.๐๐ น.               ลงทะเบียน
    ๘.๓๐ น.               ทำวัตรเช้า
    ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.    สาธิตและแนะนำวิธีการเจริญสติ
    ๑๑.๐๐ น.             ถวายเพลพระและผู้ปฏิบัติร่วมรับประทานอาหารแบบรู้สึกตัว
    ๑๒.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  ฝึกเจริญสติและฟังพระธรรมเทศนา
    ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  สรุปและตอบคำถาม

   วันอาทิตย์

     ๘.๐๐ น.             ลงทะเบียน
     ๘.๓๐ น.             ทำวัตรเช้า
     ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.    ฝึกการเจริญสติ
     ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.  สรุปและตอบคำถาม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 LPT 03

ภาพจาก awarenesswithmovement.com

รายนามพระอาจารย์นำการเจริญสติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๔ และวันอาทิตย์ที่  ๑๕  มกราคม ๒๕๖๐  หลวงพ่อดา สัมมาคโต วัดสนามใน กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  พระครูสุเทพธรรมากร วัดเทพประทาน จ.ฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๐  หลวงพ่อคำไม ฐิตสีโล วัดทับมิ่งขวัญ จ.เลย

วันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐   พระอาจารย์นิเพ็ญ อมโร วัดสนามใน กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ ๑๓ และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  พระอาจารย์ สุปัน สุมังคโล วัดโนนสูงสะอาด จ.ชัยภูมิ และ พระอาจารย์ ประจักษ์ ยโสธโร วัดป่าโพนทอง จ.ชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๑๐  และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  พระอาจารย์ กระสินธุ์ อนุภัทโท วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่

วันเสาร์ที่  ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐     พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ และ พระอาจารย์ สมใจ อาจาโร วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  พระอาจารย์ สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ และ พระอาจารย์ สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๙ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐    หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท  วัดพระธาตุแสงเทียน จ.แพร่

วันเสาร์ที่ ๑๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐   พระอาจารย์ เอนก เตชวโร วัดโมกขวนาราม จ.ขอนแก่น

วันเสาร์ที่  ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  พระครูสุเทพธรรมากร วัดเทพประทาน จ.ฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที่  ๙  และวันอาทิตย์ที่ ๑๐  ธันวาคม ๒๕๖๐   หลวงพ่อบุญธรรม อุตตมธัมโม วัดป่าโพนทอง จ.ชัยภูมิ

วันเวลาและสถานที่

วันเสาร์

๘.๐๐ น.               ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ / ลงทะเบียนหน้างาน ที่ห้องลงทะเบียน โถงชั้นหนึ่ง (ปิดลงทะเบียนเวลา ๙:๓๐ น.)

๘.๓๐ น.              ทำวัตรเช้า

๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   สาธิตและแนะนำวิธีการเจริญสติ

๑๑.๐๐ น.             ถวายเพลพระ / ผู้ร่วมปฏิบัติฝึกรับประทานอาหารด้วยความรู้สึกตัว

๑๒:๐๐-๑๕:๓๐ น.  ฝึกเจริญสติ และ ฟังธรรมเทศนา

๑๕:๓๐-๑๖:๐๐ น.  สรุปและตอบคำถาม

วันอาทิตย์

๘:๐๐ น.               ลงทะเบียน (ปิดลงทะเบียนเวลา ๙:๓๐ น.)

๘:๓๐ น.               ทำวัตรเช้า

๙:๐๐-๑๑:๐๐ น.     ฝึกการเจริญสติ

๑๑:๐๐-๑๑:๓๐ น.   สรุปและตอบคำถาม

ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ สวนโมกข์กรุงเทพ

หมายเหตุ

๑. กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย

  • วันเสาร์ร้านอาหารสีฟ้าเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน

๒. กรุณาลงทะเบียนเพื่อให้สามารถจัดเตรียมอาหารกลางวันได้อย่างพอเพียง ไม่ขาด ไม่เหลือ ได้ประโยชน์สูงสุด กิจกรรมนี้ปกติจะมีที่เหลือพอเพียง หากท่านไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือไม่ ขอให้ลงทะเบียนในวันใกล้ ๆ เกิดกิจกรรมได้ อย่าลงทะเบียนไว้ล่วงหน้านาน ๆ และสละสิทธิ์ภายหลัง การลงทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเตรียมอาหาร สถานที่ให้ได้ตามจำนวนคนเท่านั้น

๓. กิจกรรมทั้งสองวันมีความต่อเนื่องกัน ท่านที่ลงทะเบียน ขอให้มีความพร้อมที่จะมาร่วมกิจกรรมได้ทั้งสองวัน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

การเตรียมตัว

  • การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ ไม่จำเป็นต้องชุดขาว แต่ขอให้สีสุภาพ ผู้หญิงแนะนำให้ใส่กางเกง จะสะดวกต่อการลุก นั่ง และการเดินจงกรม
  • ต้องมีความเพียรและตั้งใจปฏิบัติจริง  สามารถอยู่ร่วมปฏิบัติได้ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์
  • เจ้าภาพจัดอาหารเพลบริเวณด้านหน้าห้องปฏิบัติธรรม  เพื่อฝึกเจริญสติขณะรับประทาน (ฉัน) ถ้าเตรียมมาเองควรกะทัดรัด
  • หอจดหมายเหตุฯ ไม่อนุญาตให้นำ น้ำ อาหาร และเครื่องดื่ม  เข้าห้องปฏิบัติธรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

พญ. พรทิพย์  ภูวบัณฑิตสิน โทร. ๐๘ ๗๐๗๙ ๙๑๒๘ (กรุณาโทรเฉพาะช่วงกลางวัน)