Print Recommend Feed Entries

 • เปิดตัว "ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม (ฉบับย่อ)" ออนไลน์

  ธรรมะยิ่งแพร่หลายไปเท่าใด ก็ยิ่งสะดวกและง่ายดาย ในการศึกษาและปฏิบัติเท่านั้น มีการศึกษาและปฏิบัติธรรมะมากเท่าใด ก็จะยิ่งบรรเทาความเลวร้าย ไม่พึงปรารถนา นานาประการลงไปได้มากเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...

  อ่านต่อ
 • พุทธธรรมเสรีธรรม - มรดกธรรมพุทธทาส

  ในอารยธรรมมนุษยชาติที่ผ่านมา ถ้าเรามองว่ามีวิธีระบบอธิบายความจริงอะไรบ้าง ดิฉันคิดว่ามี ๔ แบบใหญ่ ๆ ด้วยกัน แบบที่ ๑ แบบสายเลือดบรรพบุรุษ เป็นคำของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงซึ่งอธิบายแม่น้ำ สำหรับชนเผ่าอ...

  อ่านต่อ
 • พุทธทาสกับเซ็น - ภาพปริศนาธรรม : เสียงตบมือข้างเดียว

  ภ าพที่ปรากฎอยู่นี้เรียกว่า “ภาพของเสียงตบมือข้างเดียว” เสียงของมือที่ตบข้างเดียว ฟังดูก็ชวนให้งงเต็มที ตบมือข้างเดียวจะตบได้อย่างไร จะดังได้อย่างไร ก็คอยดูต่อไป มือโง่ไม่มัวตบอยู่ข้างเดียว หรือจะเป็...

  อ่านต่อ
 • เซ็นคืออะไร ? ตามความรู้สึกของข้าพเจ้า - พุทธทาสภิกขุ

  เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. เซ็นคืออะไร. (2526-2527). BIA4.3/57 กล่อง 8 หน้า 218. เซ็นคืออะไร ? ตามความรู้สึกของข้าพเจ้า คำตอบนี้ ตอบได้มากมายไม่มีที่สิ้นสุด, เพราะเซ็น ก็คือทุกสิ่งนั่นเอง. ถ้...

  อ่านต่อ
 • ทำจิตให้สะอาดตลอดพรรษา

  พรรษา หมายถึง ฤดูฝน ฤดูฝนหนึ่งก็เรียกว่า พรรษาหนึ่ง มีเรื่องที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ ให้สมคล้อยกันกับเรื่องของฤดูฝน มีทางที่จะพิจารณากันเป็น ๒ ทาง คำว่าพรรษาหรือฝนนี้ ความหมายในทางวินัย ก็มีความหมายว่...

  อ่านต่อ