Print Recommend Feed Entries

 • พุทธทาสกับเซ็น - ภาพปริศนาธรรม : แม่น้ำคด น้ำไม่คด

  โทรเลขจากเซ็นฉบับนี้มีเรื่องว่า “แม่น้ำคด น้ำไม่คด” ท่านทั้งหลายต้องฟังดูให้ดี ๆ แม่น้ำคด น้ำไม่คด แต่คนมองไปที่แม่น้ำเห็นแม่น้ำคดไปคดมา ก็เลยคิดว่าน้ำนั้นคดไปเสียด้วย. เดี๋ยวนี้เขาบอกให้มองให้ดี ๆ ว่า ที่คดไปคดมานั้นมันลำน้ำ ส่วนน้ำนั้นเป็นอณูน้อย ๆ ไม่มีทางจะคด ความรู้สึกจึงขัดกันอยู่ หรือไขว้กันอยู่. อธิบายข้อนี้มีประโยชน์ในเมื่อเอามาจับกับสิ่งที่เรียกว่าจิต ในจิตนั้นมันมีกิเลสประกอบอยู่ด้วย, ...

  อ่านต่อ
 • พุทธทาสกับเซ็น - เหตุใดท่านพุทธทาสจึงมาสนใจเรื่องเซ็นหรือมหายาน

  ปณิธานข้อที่สาม คือ การทำความเข้าใจ ระหว่างศาสนา นี้เป็นสิ่งจำเป็น ต้องทำ เพราะโลกนี้ ต้องมีมากศาสนา เท่ากับ ชนิดของคนในโลก เพื่อจะอยู่ร่วมโลกกันได้ โดยสันติ และทุกศาสนา ล้วนแต่สอน ความไม่เห็นแก่ตัว จะต่างกันบ้าง ก็แต่วิธีการณ์ เท่านั้น - พุทธทาสภิกขุ เหตุใดท่านพุทธทาสจึงมาสนใจเรื่องเซ็นหรือมหายาน ท่านมองว่าปรัชญาขงจื้อเป็นชั้นโลกีย์ ขงจื้อเป็นโลกียปราชญ์ที่พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงนับถือทุกยุคทุกสมัย...

  อ่านต่อ
 • พุทธทาส - อัจฉริยะทางศาสนา

  การที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องท่านอาจารย์พุทธทาสว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกย้ำเตือนถึงความจริงของบทกลอนของท่านพุทธทาสที่ว่า “พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย” ผลงานของท่านนอกจากจะไม่ตายไปจากความทรงจำของชาวพุทธ...

  อ่านต่อ
 • พุทธทาส - ค่ายดับทุกข์ ๘ วัน

  เมื่อเวลา ๐๕.๐๐ น. วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๓ ท่านพุทธทาสเริ่มการบรรยายชุดพิเศษ สำหรับสมาชิก ค่ายดับทุกข์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกและมิตรสหายชมรมครูศีลธรรม และ ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การชุมนุมเพื...

  อ่านต่อ
 • พุทธทาส – สร้างสังคมที่ประกอบไปด้วยธรรม

  ไม่ว่าจะเป็นวัตถุนิยมในแบบฉบับทุนนิยม...วัตถุนิยมในแบบฉบับสังคมนิยม...ต่างก็เป็นสิ่งที่ท่านพุทธทาสแสดงการ “ปฏิเสธ” ด้วยกันทั้งสิ้น ในช่วงที่ท่านพุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ ท่านพุทธทาสนั้นได้ชื่อว่าเป็นพระท...

  อ่านต่อ