Print Recommend Feed Entries

  • พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ นิคม เจตน์เจริญรักษ์

    “ธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดา” พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ นิคม เจตน์เจริญรักษ์ โครงการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า กลุ่มงานจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บทความและภาพโดย อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย สัมภาษณ์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ชมคลิปบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://youtu.be/JHH-jwnbDk4 “ได้มีโอกาสเข้าไปเฝ้าท่าน (พุทธทาสภิกขุ) ในห้องหลังจากท่านสิ้นแล้ว ก็เดินไปในห้องนั้นอยู่คนเด...

    อ่านต่อ
  • พุทธทาสภิกขุในความทรงจำ สันติกโร

    “ถ้าแค่พูดตามอาจารย์มันโง่...มันขาดปัญญา” พุทธทาสภิกขุ ในความทรงจำ สันติกโร โครงการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า กลุ่มงานจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ บทความและภาพ โดย อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย สัมภาษณ์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ชมคลิปบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://youtu.be/QKqzMC1Nv0M “ ถ้าเรากระทำกับคนที่มาเรียนธรรมะเหมือนเขาเป็นเด็ก เขาก็จะประพฤติตัวเป็นเด็ก แล้วเขาก็ไม่เติบโต ไม่กล้าดูเอาเอง...ท่าน...

    อ่านต่อ