Print Recommend Feed Entries

 • ประวัติย่อพุทธทาสภิกขุ

  ๑. กำเนิดแห่งชีวิต ท่านพุทธทาสภิกขุ มีนามเดิมว่า เงื่อม นามสกุล พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเมีย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ในสกุลของพ่อค้าที่ตลาดพุมเรียง ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ เซี้ยง มารดาชื่อ เคลื่อน มีน้อง ๒ คน เป็นชายชื่อ ยี่เกย (ธรรมทาส) และเป็นหญิงชื่อ กิมซ้อย บิดาของท่านมีเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายของชำ เฉกเช่นที่ชาวจีนนิยมทำกันทั่วไป แต่อิทธิพลที่ท่านไ...

  อ่านต่อ
 • ไม่มีศาสนา

  ไม่มีศาสนาเลยนั้นแหละคือเป็นภาษาธรรมะชั้นสูงสุด จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็สุดแท้ มันอยู่ที่ผู้นั้น ๆ ต่างหาก ไม่ได้อยู่ที่ความจริงหรือไม่ได้อยู่ที่ศาสนา. ทีนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยกตัวอย่างทางภาษาคน ภาษาวัตถุ; ยกตัวอย่างเช่นน้ำ คนที่ไม่รู้อะไรก็จะเห็นว่า น้ำนี้มีหลายชนิดหลายอย่างต่างกันต่างกันอย่างตรงกันข้ามทีเดียวเช่น น้ำฝนหรือเอาตั้งแต่น้ำกลั่นในหลอดฉีดยาที่ใช้ฉีดยา, แล้วก็น้ำฝนน้...

  อ่านต่อ
 • กุฏิอาจารย์ชา - พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ที่สวนโมกข์

  พระวัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชากับพระวัดสวนโมกข์ของหลวงพ่อพุทธทาส พระทั้งสองสำนักนี้ได้ไปมาหาสู่สนิทสนมกันดีเหมือนเป็นสำนักเดียวกัน จนดูเผินๆ จะสนิทสนมกับสวนโมกข์มากกว่าวัดอื่นๆ ในสายพระป่าของพระอาจารย์ม...

  อ่านต่อ
 • การทำบุญวันปีใหม่ให้ถูกต้อง

  ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษ ปรารภเหตุเป็นอภิรักขิตสมัย กล่าวคือวันขึ้นปีใหม่ ดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว ธรรมเทศนาในวันนี้จะได้แสดงโดยหัวข้อว่า อัปปะมัตตาน มียันติเยปะมั...

  อ่านต่อ
 • ใช้ชีวิตด้วยจิตว่างอย่างพระพุทธองค์

  เราจงได้สนใจในพระธรรมที่มีอยู่เพียงข้อเดียว ที่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวแก่ตน หรือความยึดถือว่าตัวว่าตนนี้เสียโดยสิ้นเชิง เราก็จะเป็นคนสงบเย็น ไม่มีอะไรจะมาทำให้เป็นทุกข์ได้ ให้พญามารเข้ามาเป็นฝูง ๆ ...

  อ่านต่อ