Print Recommend Feed Entries

 • กว่าจะมาเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

  นพ. บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เล่าถึงความเป็นมาของการก่อตั้งและความตั้งใจที่จะ ‘สืบสานงานธรรม เพื่อศีลธรรม และความถูกต้อง’ “ในช่วงที่บวช ผมได้เข้าไปกุฏิท่านอาจารย์พุทธทาส เห็นแล้วอึ้งทึ่ง ท่านเป็นคนที่แม้จะทำงานมากแต่มีความเป็นระเบียบอย่างเหลือเชื่อ และสิ่งที่ท่านทำไว้สุดยอดจริง ๆ เรียกว่า ท่านรับใช้พุทธศาสนาอย่างข้าทาสและถวายตัวเป็น...

  อ่านต่อ
 • ประวัติย่อพุทธทาสภิกขุ

  ๑. กำเนิดแห่งชีวิต ท่านพุทธทาสภิกขุ มีนามเดิมว่า เงื่อม นามสกุล พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเมีย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ในสกุลของพ่อค้าที่ตลาดพุมเรียง ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ เซี้ยง มารดาชื่อ เคลื่อน มีน้อง ๒ คน เป็นชายชื่อ ยี่เกย (ธรรมทาส) และเป็นหญิงชื่อ กิมซ้อย บิดาของท่านมีเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายของชำ เฉกเช่นที่ชาวจีนนิยมทำกันทั่วไป แต่อิทธิพลที่ท่านไ...

  อ่านต่อ
 • ไม่มีศาสนา

  ไม่มีศาสนาเลยนั้นแหละคือเป็นภาษาธรรมะชั้นสูงสุด จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็สุดแท้ มันอยู่ที่ผู้นั้น ๆ ต่างหาก ไม่ได้อยู่ที่ความจริงหรือไม่ได้อยู่ที่ศาสนา. ทีนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยกตัวอ...

  อ่านต่อ
 • กุฏิอาจารย์ชา - พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ที่สวนโมกข์

  พระวัดหนองป่าพงของหลวงพ่อชากับพระวัดสวนโมกข์ของหลวงพ่อพุทธทาส พระทั้งสองสำนักนี้ได้ไปมาหาสู่สนิทสนมกันดีเหมือนเป็นสำนักเดียวกัน จนดูเผินๆ จะสนิทสนมกับสวนโมกข์มากกว่าวัดอื่นๆ ในสายพระป่าของพระอาจารย์ม...

  อ่านต่อ
 • การทำบุญวันปีใหม่ให้ถูกต้อง

  ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษ ปรารภเหตุเป็นอภิรักขิตสมัย กล่าวคือวันขึ้นปีใหม่ ดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว ธรรมเทศนาในวันนี้จะได้แสดงโดยหัวข้อว่า อัปปะมัตตาน มียันติเยปะมั...

  อ่านต่อ