• เสวนา งานวัดวิถีใหม่
  เสวนา งานวัดวิถีใหม่

  ปาฐกถา และ เสวนา เรื่อง จัดการศาสนสมบัติ ศาสนาพิธี ชมทาง Facebook Live ๒๔ มีนาคม เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รายละเอียด คลิกที่นี่

 • เสวนานานาชาติเรื่อง “ไตรสิกขา” พิธีเปิดโดยองค์ดาไลลามะ
  เสวนานานาชาติเรื่อง “ไตรสิกขา” พิธีเปิดโดยองค์ดาไลลามะ

  การเสวนาระหว่างผู้นำทางพระพุทธศาสนาจาก ๑๕ ประเทศ | ๕ – ๖ มี.ค. ชมได้ที่ Facebook Live เพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (แปลไทยตลอดรายการ) รายละเอียด คลิกที่นี่

 • ๑๐ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ
  ๑๐ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ

  โถงโอวาทปาติโมกข์

 • ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง
  ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง