• เชิญชมนิทรรศการ ๑๐๑ ปี ศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน
    เชิญชมนิทรรศการ ๑๐๑ ปี ศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน

    จัดแสดงถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รายละเอียด คลิกที่นี่

  • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
    หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  • ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง
    ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง