• เทศกาลเจริญสติ ๑๐ วันภาวนา เติมธรรมะลงในชีวิต ส่งท้ายปี ๒๕๖๒
    เทศกาลเจริญสติ ๑๐ วันภาวนา เติมธรรมะลงในชีวิต ส่งท้ายปี ๒๕๖๒

    เตรียมตัวเตรียมใจรับปีใหม่ กับการฝึกใจให้มีสติสมบูรณ์ กับหลากหลายกิจกรรมภาวนาใน ๑๐ วัน ก่อนสิ้นปี รายละเอียด คลิกที่นี่

  • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
    หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  • ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง
    ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง