• สวดมนต์ ปฏิบัติบูชาข้ามปี ตามรอยธรรมราชา
  สวดมนต์ ปฏิบัติบูชาข้ามปี ตามรอยธรรมราชา

  ตามรอยราชาผู้ทรงธรรมด้วยการ ปฏิบัติบูชา สวดมนต์รับปีใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๕๙ ถึง ๑ มกราคม ๖๐ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • ตามรอยธรรมราชา
  ตามรอยธรรมราชา

  รวมจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิ๊กที่นี่

 • หลักสูตรแพทย์แผนใจ - เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจ โดยอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์
  หลักสูตรแพทย์แผนใจ - เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจ โดยอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์

  หลักสูตรที่สมบูรณ์ด้วยกิจกรรมทั้งปริยัติและปฏิบัติ เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากงานชุด "ธรรมโฆษณ์" ชุดจากพระโอษฐ์ ของพุทธทาสภิกขุ ฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้ อานาปานสติภาวนา รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • ฟังธรรมตามกาล กับครูบาอาจารย์ ตลอดปี ๒๕๕๙
  ฟังธรรมตามกาล กับครูบาอาจารย์ ตลอดปี ๒๕๕๙

  การฟังธรรมตามกาลเป็นอุดมมงคล รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • อาจารยบูชา และ บุญจาริก
  อาจารยบูชา และ บุญจาริก

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญจาริก พร้อมกับปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา (คลิ๊กที่นี่)

 • โถงโอวาทปาติโมกข์
  โถงโอวาทปาติโมกข์