• อาสาฬหปุรณมีบูชา
  อาสาฬหปุรณมีบูชา

  ขอเชิญร่วมงานอาสาฬหปุรณมีบูชา ๑๖ กรกฎาคม ๖๒ รายละเอียด คลิกที่นี่

 • เชิญชมนิทรรศการ ๑๐๑ ปี ศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน
  เชิญชมนิทรรศการ ๑๐๑ ปี ศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน

  จัดแสดงถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รายละเอียด คลิกที่นี่

 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 • ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง
  ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง