• ๑๑๑ ปี ชาตกาล พุทธทาส
  ๑๑๑ ปี ชาตกาล พุทธทาส

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ตามรอยพุทธทาส และปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ค. - ๒ มิ.ย. รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • วิสาขปุรณมีบูชา
  วิสาขปุรณมีบูชา

  ขอเชิญร่วมงานวิสาขปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รายละเอียด คลิกที่นี่

 • หลักสูตรแพทย์แผนใจ - เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจ โดยอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์
  หลักสูตรแพทย์แผนใจ - เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจ โดยอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์

  หลักสูตรที่สมบูรณ์ด้วยกิจกรรมทั้งปริยัติและปฏิบัติ เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากงานชุด "ธรรมโฆษณ์" ชุดจากพระโอษฐ์ ของพุทธทาสภิกขุ ฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้ อานาปานสติภาวนา รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • อาจารยบูชา และ บุญจาริก
  อาจารยบูชา และ บุญจาริก

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญจาริก พร้อมกับปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา (คลิ๊กที่นี่)

 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ