• ปฏิบัติอาจาริยบูชา ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
  ปฏิบัติอาจาริยบูชา ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

  ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รายละเอียด คลิกที่นี่

 • เสา(ร์) ๕ ตลาดบุญ ครั้งที่ ๘ ตอน เห็นความว่างในความวุ่น
  เสา(ร์) ๕ ตลาดบุญ ครั้งที่ ๘ ตอน เห็นความว่างในความวุ่น

  ขอเชิญร่วมเรียนรู้ รัก และ เข้าใจเพื่อต่างศาสนา ฟังเสวนา ร่วมเวิร์คชอป รายละเอียด คลิกที่นี่

 • อาจารยบูชา และ บุญจาริก
  อาจารยบูชา และ บุญจาริก

  ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ ปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา รายละเอียด คลิกที่นี่

 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 • ฟังธรรมตามกาล
  ฟังธรรมตามกาล

  ฟังธรรมตามกาล ปั พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) กำหนดการตลอดปี คลิ๊กที่นี่