• พระบรมราโชวาท เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภาวะวิกฤตของสังคมไทย”
  พระบรมราโชวาท เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภาวะวิกฤตของสังคมไทย”

  พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมสมาคมพุทธศาสนา ทั่วราชอาณาจักร ณ วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

 • เสาร์๕ ตลาดบุญ ตอน ศีลธรรมกลับมา โลกาสงบเย็น ๒๙ ต.ค. ๕๙
  เสาร์๕ ตลาดบุญ ตอน ศีลธรรมกลับมา โลกาสงบเย็น ๒๙ ต.ค. ๕๙

  สมทบทำบุญกองทุนหนังสือ "พุทธทาสศึกษา" มอบให้โรงเรียน วัด เรือนจำ ชมนิทรรศการ “จากมือที่เปื้อนบาปสู่มือที่ปั้นบุญ" ฟังเสวนา รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • ฟังธรรมตามกาล กับครูบาอาจารย์ ตลอดปี ๒๕๕๙
  ฟังธรรมตามกาล กับครูบาอาจารย์ ตลอดปี ๒๕๕๙

  การฟังธรรมตามกาลเป็นอุดมมงคล รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • อาจารยบูชา และ บุญจาริก
  อาจารยบูชา และ บุญจาริก

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญจาริก พร้อมกับปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา (คลิ๊กที่นี่)

 • โถงโอวาทปาติโมกข์
  โถงโอวาทปาติโมกข์