• เสาร์ ๕ ตลาดบุญ ครั้งที่ ๗ ตอน เป็น.อยู่.คือ
  เสาร์ ๕ ตลาดบุญ ครั้งที่ ๗ ตอน เป็น.อยู่.คือ

  ชาวพุทธแท้ เป็นอย่างไร อยู่อย่างไรให้ไม่ทุกข์ ที่สุดแห่งศาสนาของจนคืออย่างไร เชิญฟังเสวนา ร่วม workshop ต่าง ๆ รายละเอียด คลิกที่นี่

 • เปิดตัวหนังสือ
  เปิดตัวหนังสือ "หัดธรรม" : บทละครธรรมะทรงคุณค่าสมัยรัชกาลที่ ๕

  ๗ เมษายน นี้ เปิดตัวหนังสือธรรมนิพนธ์ย้อนยุคที่ท่านพุทธทาสชื่นชม ผลงานของสตรีผู้มีความเช้าใจในธรรมอย่างลึกซึ้ง รายละเอียด คลิกที่นี่

 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
 • อาจารยบูชา และ บุญจาริก
  อาจารยบูชา และ บุญจาริก

  ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ ปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา (คลิ๊กที่นี่)

 • ฟังธรรมตามกาล
  ฟังธรรมตามกาล

  ฟังธรรมตามกาล ปั พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) กำหนดการตลอดปี คลิ๊กที่นี่