• ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ๒๕๖๑” ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
  ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ๒๕๖๑” ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

  “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ๒๕๖๑” ๑๗ - ๒๑ ม.ค ๖๑ ณ หมู่บ้านอีสานแซ่บนัว สวนลุมพินี กรุงเทพฯ และร่วม"ตักบาตรข้าวเหนียว" รายละเอียด คลิกที่นี่

 • ร่วมสมทบผลิตหนังสือสำคัญ ในวาระพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ร่วมสมทบผลิตหนังสือสำคัญ ในวาระพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ขอเชิญชวนร่วมกันร้อยเรียงและจัดทำ ๒ หนังสือสำคัญที่สุด เพื่อการสานต่อว่า...พ่อยังอยู่ ด้วยการบอกพ่อว่า...พวกเราคือ กำลังของแผ่นดิน อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

 • อาจารยบูชา และ บุญจาริก
  อาจารยบูชา และ บุญจาริก

  ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ ปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา (คลิ๊กที่นี่)

 • หลักสูตรแพทย์แผนใจ - เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจ โดยอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์
  หลักสูตรแพทย์แผนใจ - เข้าใจโลกและชีวิตจิตใจ โดยอาศัยความรู้ของพระพุทธองค์

  หลักสูตรที่สมบูรณ์ด้วยกิจกรรมทั้งปริยัติและปฏิบัติ เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากงานชุด "ธรรมโฆษณ์" ชุดจากพระโอษฐ์ ของพุทธทาสภิกขุ ฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้ อานาปานสติภาวนา รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ