• ๑๐ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ
    ๑๐ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ

    โถงโอวาทปาติโมกข์

  • ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง
    ภาพพุทธประวัติหินสลัก ณ ลานหินโค้ง