• ฟังธรรมตามกาล กับครูบาอาจารย์ ตลอดปี ๒๕๕๙
  ฟังธรรมตามกาล กับครูบาอาจารย์ ตลอดปี ๒๕๕๙

  การฟังธรรมตามกาลเป็นอุดมมงคล รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • อาจารยบูชา และ บุญจาริก
  อาจารยบูชา และ บุญจาริก

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญจาริก พร้อมกับปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา (คลิ๊กที่นี่)

 • วัดบันดาลใจ
  วัดบันดาลใจ

  ๙ วัดนำร่อง ต้นแบบในการพลิกพื้นที่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และแรงบันดาลใจสู่วัดทั่วประเทศ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • โถงโอวาทปาฏิโมกข์
  โถงโอวาทปาฏิโมกข์
 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ