• นิทรรศการ จริยศิลป์ วิศิษฏ์ศิลป์ สยามบรมราชกุมารี
  นิทรรศการ จริยศิลป์ วิศิษฏ์ศิลป์ สยามบรมราชกุมารี

  สวนโมกข์กรุงเทพ ขอเชิญชม นิทรรศการ: จริยศิลป์ วิศิษฏ์ศิลป์ สยามบรมราชกุมารี โดย กลุ่มจิตรกรไทย ๒๐ เม.ย. – ๓๑ พ.ค. ณ ชั้น ๒ พื้นที่นิทรรศการ

 • งานบุญล้ออายุ ๑๑๐ ปี พุทธทาสภิกขุ
  งานบุญล้ออายุ ๑๑๐ ปี พุทธทาสภิกขุ

  ขอเชิญร่วมงานบุญล้ออายุ ณ สวนโมกขพลาราม ระว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุไทย
  ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุไทย

  เครือข่ายเรียนรู้การจดหมายเหตุไทยขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเดือน เม.ย. – ส.ค. ๕๙ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • วัดบันดาลใจ
  วัดบันดาลใจ

  ๙ วัดนำร่อง ต้นแบบในการพลิกพื้นที่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และแรงบันดาลใจสู่วัดทั่วประเทศ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 • อาจารยบูชา และ บุญจาริก
  อาจารยบูชา และ บุญจาริก

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญจาริก พร้อมกับปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์สำคัญ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา (คลิ๊กที่นี่)

 • โถงโอวาทปาฏิโมกข์
  โถงโอวาทปาฏิโมกข์
 • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ